De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELZIJN OP HET WERK Omdat jou welzijn op het werk voor ons belangrijk is!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELZIJN OP HET WERK Omdat jou welzijn op het werk voor ons belangrijk is!!!"— Transcript van de presentatie:

1 WELZIJN OP HET WERK Omdat jou welzijn op het werk voor ons belangrijk is!!!

2 Wat is welzijn Doel van de wetgeving? Wie zijn de verantwoordelijken? Wat zijn hun taken? Preventieprincipes Welzijnsdomeinen: voorbeelden

3 Wetgeving BEVORDEREN van het WELZIJN van de WERKNEMERS bij de UITVOERING van hun WERK

4 KADERWET : Wet op het welzijn – 4/8/1996 Wie is betrokken bij het welzijnsbeleid? Eindverantwoordelijke: Werkgever Uitvoerders van het beleid: Hiërarchische lijn Advies en bijstand bij de uitvoering van het beleid door Preventieadviseur van de intern en de externe dienst PBW Betrokkenheid van de werknemers bij de uitwerking van het beleid. Aansprakelijkheid

5 TAKEN – OPDRACHTEN WERKGEVER Uitwerken van een welzijnsbeleid: GPP, JAP, risicoanalyses, opleidingen, aankoop veilig, gezond en ergonomisch materiaal, werken met derden, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen,… De nodige middelen voorzien hiervoor.

6 Hiërarchische Lijn (HL) = iedereen die verantwoordelijkheid draagt over andere werknemers 1.Voorstellen doen en adviezen geven in het kader van het DRBS (dynamisch risicobeheersysteem) 2.Onderzoek arbeidsongevallen/incidenten 3.Effectieve controle uitvoeren en bijsturen 4.Tijdig advies vragen aan de dienst IDPBW 5.Controleren bekwaamheid werknemer (juiste man/vrouw op de juiste plaats) 6.Waken over naleving instructies: instructies moeten er zijn en moeten toegelicht worden 7.Controleren of medewerkers de instructies wel begrijpen! 8.Onthaal nieuwe medewerkers

7 Hiërarchische Lijn Zorgen dat de instructies begrepen en gevolgd worden.

8 IDPBW - Preventieadviseur Adviseren, bijstand verlenen bij de uitvoering van het welzijnsbeleid, organisatie EHBO, keuringen,… Wettelijke taken: opmaken maandverslagen, onderzoeken arbeidsongevallen, indienststelling van arbeidsmiddelen, wetgeving opvolgen, rondgang op werkplekken,… Contactpersoon met de Externe dienst (IDEWE) en de arbeidsgeneesheer: dr. Griet Sierens

9 WERKNEMERS De werknemers moeten actief meewerken aan veiligheid en gezondheid door onder andere: 1.Zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen 2.Juist gebruik maken van arbeidsmiddelen, gevaarlijke producten 3.Juist gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen 4.Veiligheidsvoorziening juist gebruiken en niet uitschakelen

10 Taken werknemers 5.Werkgever, preventieadviseur en arbeidsgeneesheer onmiddellijk op de hoogte stellen van een gevaar of gebrek in veiligheidssystemen 6.Bijstand verlenen aan de werkgever en de preventiedienst bij het opstellen en maken van de risicoanalyses en het JAP 7.Op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en OSGW

11 VEILIGHEID EN WELZIJN IS DUS NIET AUTOMATISCH IETS VOOR DE PREVENTIEADVISEUR EN DE LEIDINGGEVENDEN MAAR VOOR IEDEREEN !!!!! Conclusie

12 Preventieprincipes 1.Risico’s voorkomen; – Risico-evaluatie van de risico’s die niet voorkomen kunnen worden; – Bestrijding aan de bron; 2.Vervangen van wat gevaarlijk is door minder gevaarlijk; 3.Collectieve bescherming 4.Persoonlijke bescherming 5.Waarschuwing, instructies

13 7 Welzijnsdomeinen Arbeidsveiligheid Psychosociale aspecten Verfraaiing van de werkplaats Ergonomie Arbeidsgezondheid Arbeidshygiëne Milieu

14

15 ONGEVALLENPIRAMIDE

16 1. Arbeidsveiligheid Brand Arbeidsmiddelen (aankoopprocedure – instructiekaarten – risicoanalyse) Dragen PBM’S (welke) Orde en netheid Producten met gevaarlijke eigenschappen Middelenbeleid

17 Alcohol- en drugs op het werk kan NIET Preventief beleid: VROEGTIJDIG INGRIJPEN Procedures voor wie zich er niet aan houdt ROOKVERBOD op de werkplek

18 3. Verfraaiing van de werkplaats Stress OSGW, geweld en pesten 2. Psychosociale aspecten Omgeving aangenaam maken om in te werken: likje verf aan de muur, raam, planten,….

19 4. Ergonomie Beeldschermwerkpost: in rechte lijn voor je scherm zitten: – Bureaustoel: instelbaar: voeten plat op de grond, boven- en onderbeen hoek van 90° – Bureau: werken met armen in rechte hoek – Klavier: plat leggen, zo veel mogelijk ondersteuning voor de polsen – Beeldscherm: bovenste menubalk op ooghoogte, loodrecht op venster (voorkomen weerkaatsing) en afstand tussen ogen en scherm minstens 50 cm.

20 Heffen en tillen

21 5. Gezondheid Gezondheidstoezicht Arbeidsgeneesheer: dr. Griet Sierens Wassen van handen Dragen handschoenen Reftergebruik 6. Arbeidshygiëne 7. Milieu Voorkomen van afval Verwijderen afval

22 Wat bij een arbeidsongeval? Verzorging door: EHBO- verantwoordelijke Jezelf: EHBO-koffer Huisarts of spoeddienst indien het ernstiger is.

23 Hoe een ongeval aangeven? Steeds melden aan je leidinggevende en preventieadviseur Documenten afhalen bij dienst IDPBW Laten invullen door dokter Ongevallenverslag samen met preventieadviseur invullen. Bij briefwisseling met ethias, preventieadviseur contacteren

24 Bij vragen of meldingen i.v.m. welzijn op het werk: Gemeentelijk depot: ‘t Walletje 50 050/630 230 Tijdelijk: Ivan Verbouw PREVENTIEADVISEUR?


Download ppt "WELZIJN OP HET WERK Omdat jou welzijn op het werk voor ons belangrijk is!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google