De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COGNITIEVE STIJLKENMERKEN BIJ JONGEREN MET EEN AUTISME-SPECTRUM-STOORNIS DOOR ELYNN DEVOS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COGNITIEVE STIJLKENMERKEN BIJ JONGEREN MET EEN AUTISME-SPECTRUM-STOORNIS DOOR ELYNN DEVOS."— Transcript van de presentatie:

1 COGNITIEVE STIJLKENMERKEN BIJ JONGEREN MET EEN AUTISME-SPECTRUM-STOORNIS DOOR ELYNN DEVOS

2 INLEIDING  Onderzoek  Belangrijkste cognitieve kenmerken bij autisme-spectrum-stoornis  Zwakke centrale coherentie  Gebrekkige mentale schakelvaardigheid  Universeel ?

3 COGNITIEVE STIJLKENMERKEN  Bij personen met autisme-spectrum-stoornis  Belangrijkste: sociale tekortkoming  Missen zin voor richting en maat in sociale interacties  Laten afwijkend gedrag zien  Van in zichzelf verzonken tot ongepast opdringerig optreden  Ongeacht niveau van intelligentie  Verbetering sociaal functioneren belangrijkste doelstelling

4 HYPOTHESE  Oorzaak hoge en lage intelligentiescores van personen met autisme-spectrum- stoornis  Eén onderliggende kwaliteit: de ‘centrale coherentie’  Zwakzinnige : zwakke centrale coherentie  Nemen elementen waar, los van elkaar  Komen moeilijk tot waarneming van een samenbindend en betekenisvol geheel  Normale ontwikkelingsgang: sterke centrale coherentie  Betekenisvol geheel dwingend  Kunnen slechts moeizaam de constituerende elementen losweken

5 HYPOTHESE  Hypothese vd zwakke centrale coherentie in tegenspraak met onderzoeksbevindingen:  Personen met autisme-spectrum-stoornis zijn net overdreven gehecht aan configuratie  Patroon moet hetzelfde blijven = insistence to sameness  Centrale cognitieve storing moet gezocht worden in een rigide functioneren:  Gebrekkige mentale schakelvaardigheid

6 THERAPIERESULTAAT  Bij mensen met normale intelligentie en autisme beter dan bij mentaal geretardeerde personen met autisme  Maar ook bij normaal intelligente patiënten uiteenlopende resultaten  Weinig bekend over factoren die met de verschillen in therapieresultaten geassocieerd zijn

7 THERAPIE  Zwakke centrale coherentie  Informatieopname en –verwerking worden gecorrigeerd d.m.v. modelling en imitatieleren  Met voorbeelden en externe ‘cues’ aangeven hoe patiënt zijn waarneming moet veranderen  Patiënt wordt gestroomlijnd in zijn convergente denken: zo moet hij kijken en niet anders!

8 THERAPIE  Zwakke mentale schakelvaardigheid  Patiënt er toe bewegen zelf verschillende wegen te bedenken  Dwingende voorbeelden worden niet gebruikt  Probleemoplossend vermogen van patiënt zo min mogelijk beperken  Patiënt wordt gestroomlijnd in zijn divergente denken  Hoe meer strategieën hij zelf bedenkt, hoe beter

9 ONDERZOEK  Bij niet-zwakzinnige personen met autisme-spectrum-stoornis  Opvallend disharmonisch intelligentieprofiel:  Scoren zwak inzake verbale en sociale intelligentie  Scoren sterk/uitmuntend op visueel-ruimtelijke inzichttaken  Dit cognitief profiel ook vastgesteld bij onderzoek in artikel  Onderzoeksgroep: 56 opgenomen niet-zwakzinnige adolescenten met autisme- spectrum-stoornis  44 mannen, 12 vrouwen  35 in Dr. Leo Kannerhuis te Oosterbeek  21 in CAJ De Steiger te Dordrecht

10 ONDERZOEK  Zwakzinnigheid bij de 56 adolescenten uitgesloten  IQ-equivalent boven de 70  Visueel-ruimtelijk IQ-equivalent boven de 85  Alle tests individueel afgenomen in twee sessies van 1 uur  Interval tussen sessies 1 maand  3 aspecten van sociaal functioneren gekwantificeerd  Ernst autistische symptomen  Sociale intelligentie  Sociale competentie

11 RESULTAAT ONDERZOEK  Dat noch zwakke centrale coherentie, noch zwakke schakelvaardigheid bij personen met autisme-spectrum-stoornis universele cognitieve stijlkenmerken zijn  Veel patiënten scoren binnen normaal bereik  Correlaties  Hoe ernstiger de autistische symptomen, hoe zwakker de sociale intelligentie en sociale competentie

12 EINDE Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "COGNITIEVE STIJLKENMERKEN BIJ JONGEREN MET EEN AUTISME-SPECTRUM-STOORNIS DOOR ELYNN DEVOS."

Verwante presentaties


Ads door Google