De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst herindelingsprocedure Groningen, Haren en Ten Boer 8 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst herindelingsprocedure Groningen, Haren en Ten Boer 8 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst herindelingsprocedure Groningen, Haren en Ten Boer 8 april 2016

2 Programma Opening Toelichting procedure 1. Aanleiding 2. Doel 3. Provinciale Arhi-procedure 4. Opzet open overleg Vragen en reacties Afsluiting

3 1. Aanleiding Toelichting op GS-besluit Conclusie: GS achten het noodzakelijk dat in het licht van de aanstaande herindeling van Groningen en Ten Boer en de geconstateerde knelpunten bij de gemeente Haren het gesprek tussen de gemeenten nu plaatsvindt.

4 2. Doel open overleg (1) Samen met de gemeenten verkennen of in het belang van de inwoners gekomen kan worden tot een samenhangend, regionaal evenwichtig en duurzaam perspectief op de bestuurlijke organisatie in de regio De uitkomst van het open overleg is open, GS koersen niet op voorhand op een herindeling van de drie gemeenten.

5 2. Doel open overleg (2) De mogelijkheid bestaat dat gemeenten alsnog zelf de procedure ‘overnemen’ GS toetsen het eindbeeld aan de vastgestelde criteria (Visie 2 juli 2013)

6 3. Provinciale Arhi-procedure (1) Fase 1. Open overleg Maximaal 6 maanden - Afronding besluitvorming Haren voor 1 juni - Afronding GS voor het zomerreces Fase 2. Herindelingsontwerp – GS Maximaal 3 maanden Start financieel Arhi-toezicht (art. 21 Wet arhi) Fase 3. Terinzagelegging herontwerp – colleges B&W Zienswijzen inwoners e.a. – 8 weken Zienswijzen raden – 3 maanden (parallel aan 8 weken)

7 3. Provinciale Arhi-procedure (2) Fase 4. Herindelingsadvies - PS Maximaal 4 maanden na afloop zienswijzen raden Fase 5. Wetgeving GS: verzending vastgesteld herindelingsadvies aan Minister Minister neemt binnen 4 maanden besluit Wetgevingsfase / parlementaire fase Herindelingsverkiezingen november 2018 Start nieuw gevormde gemeente 1 januari 2019

8 4. Opzet open overleg (1) Fase 1 – open overleg: – GS voeren open overleg met colleges B&W en (delegaties van) raden – Verschillende gespreksrondes Eerste ronde: afzonderlijke colleges B&W Vervolgens naar inzicht van GS met colleges B&W in clusters en (delegaties van) de raden Duur: GS ronden het open overleg voor het zomerreces af

9 4. Opzet open overleg (2) Vragen open overleg en verslaglegging: – Vragen voor ronde 1 worden voorafgaand verzonden (korte aanlevering, maar zodanig dat bespreking in colleges B&W mogelijk is) – Provincie draagt zorg voor verslaglegging – Verslagen voor reactie voorgelegd – GS stellen de gespreksverslagen vast – PS worden geïnformeerd over de uitkomst van het open overleg – Verslagen maken onderdeel uit van eventueel herindelingsontwerp: toegezonden aan de raden en de minister (art. 8 lid 2 Wet arhi)

10 4. Opzet open overleg (3) Afspraken over communicatie: a.Karakter open overleg b.Openbaarheid van verslagen c.Omgang met de media d.Colleges primair verantwoordelijk voor betrekken raden e.Gemeenten blijven primair verantwoordelijk voor investeren in maatschappelijk draagvlak onder inwoners e.a. voor een herindelingsvoorstel f.Provincie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om inwoners e.a. te informeren

11 Gelegenheid voor vragen en opmerkingen


Download ppt "Informatiebijeenkomst herindelingsprocedure Groningen, Haren en Ten Boer 8 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google