De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek onderzoekstraject aanpak en resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek onderzoekstraject aanpak en resultaten."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek onderzoekstraject aanpak en resultaten

2 Eerdere rapportages Bestuurlijke Toekomst Noordwijk: een nieuw perspectief Noordwijk, november 2011 Bestuurlijke toekomst Duin-en Bollenstreek Berenschot, 6 juli 2012 De 5 Duin-en Bollengemeenten naar 2030: strategische samenwerkingsafspraken Blaauwberg, 28 februari 2013 Strategische Samenwerking in de Duin-& Bollenstreek: onderzoeksrapport en voorstellen Blaauwberg, 11 juni 2013

3 Stappen strategische opgaven voor 5 thema’s: Openbare orde en veiligheid Sociaal Domein Economische Zaken & Toerisme Ruimtelijke Ordening Infrastructuur verbetering sturing vraagt om versterking van de samenwerking onderzoek naar de ‘wat-vraag’ strategische opgaven uitgewerkt in 36 strategische samenwerkingsafspraken - 14 februari 2013 onderzoek naar de samenwerkingsvorm; de ‘hoe’-vraag na 4 april 2013 - bestuursopdracht

4 Bestuursopdracht Doel: vinden van effectieve samenwerkingsvorm voor realiseren van strategische samenwerkingsafspraken (uitgangspunt: 9 varianten uit het Berenschotrapport) Proces: Ga uit van lokale kennis: vakambtenaren en ‘stakeholders’/maatschappelijke partners Regie: gemeentesecretarissen. Tijd: Vóór zomerreces 2013 rapportage aan de raden 1 oktober 2013 besluitvorming door raden

5 1e lijn: working parties centrale vraag: wat is er nodig om deze samenwerkingsafspraken uit te voeren? voorbereiding met ‘verkenningennotitie’ (toelichting Berenschot-varianten) en per samenwerkingsthema 2 werksessies o.l.v. gemeentesecretaris uitkomsten onderzoek varianten: - 1 e variant: in alle vijf working parties voorkeur voor fusie van ‘de vijf’ (infrastructuur en OOV: fusie als gemaksarrangement (goedkoper/ makkelijker); OR, EZ&T en Sociaal domein: fusie als noodzaak) - 2 e variant : Bollenraad ambtelijke fusie is mogelijk maar nodig is: politiek aanspreekbaarheid op bovenlokaal niveau * Drechtstedenmodel inspiratiebron * alle raadsleden in Bollenraad * geen dubbelingen in portefeuillehouders in de Colleges van B&W en DB van Bollenraad

6 2 e lijn: stakeholders centrale vragen: eigen strategische ontwikkelingen mening over strategische samenwerkingsafspraken van de vijf gemeenten visie op optimale samenwerkingsvorm voorbereiding: selectie door vakambtenaren in working parties gesprekken met ongeveer 30 strategische samenwerkingspartners (50 personen)

7 2 e lijn: stakeholders (vervolg) Uitkomsten grote belangstelling voor gesprek (in korte tijd) veel waardering voor commitment van gemeenten aan samenwerking met één stem spreken samenhang en eigen identiteit van gebied honoreren zo goed als eenstemmigheid in begrenzing gebied (de vijf) – soms ook Katwijk zichtbaar worden naast de (grotere) buren/steden strategische rol opeisen oproep tot fusie of oproep tot organiseren van bovenlokale aanspreekbaarheid

8 Rapport Eenstemmigheid lokale deskundigen en maatschappelijke partners Meer onderzoek of ander onderzoek zal niet leiden tot wezenlijk andere uitkomsten Resultaat is een rapport met twee varianten, die ‘in theorie’ allebei adequate dragers zijn voor uitvoering van de samenwerkingsafspraken Rapport is door de stuurgroep en de klankbordgroep raden geaccordeerd (c.q. aan de bestuursopdracht is voldaan)


Download ppt "Ontwikkeling Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek onderzoekstraject aanpak en resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google