De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadspresentatie Ruimtelijke Ordening een korte inleiding op het beleidsterrein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadspresentatie Ruimtelijke Ordening een korte inleiding op het beleidsterrein."— Transcript van de presentatie:

1 Raadspresentatie Ruimtelijke Ordening een korte inleiding op het beleidsterrein

2 onderwerpen wat is ruimtelijke ordening wetgeving (Wro, Crisis- en herstelwet, Wabo) instrumenten

3 ruimtelijke ordening juridisch kader bestaande situatie als uitgangspunt visie op de toekomst zorgvuldige voorbereiding en onderzoek rekening houden met gevestigde rechten afwegen van belangen

4 rekening houden met ruimtelijk beleid sectoraal beleid wet- en regelgeving

5 wetgeving oud: Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 1 juli 2008: Wet ruimtelijke ordening (Wro) 31 maart 2010: Crisis- en herstelwet (Chw) ?? Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

6 instrumenten gemeente structuurvisie bestemmingsplan centraal exploitatieplan voor projecten steeds nieuwe vormen voorbereidingsbesluiten

7 bestemmingsplan vastleggen toegestaan ruimtegebruik juridisch bindend voor burger en overheid procedure betrekken burgers, instanties en wijkteams rechtsbescherming (beroep)

8 soorten bestemmingsplannen conserverend of ontwikkelingsgericht postzegelplan (vb: Westerkade Snoystraat) meer of minder flexibel (vb: Plaswijck vs. Westergouwe) mengvorm (vb: Nieuwe Park wonen)

9 procedure bestemmingsplan voorbereiding (eventueel) inspraak vooroverleg ontwerp ter inzage vaststelling door raad beroep bij Raad van State

10 afwijken voor een project WRO: artikel 19.1 / 19.2 vrijstelling Wro: projectbesluit Chw: projectuitvoeringsbesluit Wabo: verklaring van geen bedenkingen projectbesluit verdwijnt

11 kleine afwijkingen bestemmingsplan vergunningsvrij bouwen ontheffingsmogelijkheden binnen het bestemmingsplan kruimelgevallen: 3.23 Wro ontheffing tijdelijke ontheffing: 3.22 Wro

12 Crisis- en herstelwet doel: bestrijden economische crisis geldt alleen voor bepaalde categorieën tijdelijke maatregelen (tot 1 januari 2014) minder en kortere beroepsprocedures projectuitvoeringsbesluit, gebiedsontwikkelingsplan permanente maatregelen projectbesluit losgekoppeld van bestemmingsplan wijzigingen in diverse wetten

13 einde


Download ppt "Raadspresentatie Ruimtelijke Ordening een korte inleiding op het beleidsterrein."

Verwante presentaties


Ads door Google