De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aftrapbijeenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aftrapbijeenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Aftrapbijeenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

2 Dagprogramma 2 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 12:00 – 12:30 uurInloop met lunch 12:30 – 13:45 uurPlenaire bijeenkomst Terugblik programma 2016-2021 Uitgangspunten programma 2017-2022 Anticiperen op de nieuwe norm in projecten Samen op weg naar de 4 e toetsing Programmeren irt LRT-4 13:50 – 14:10 uur1 e ronde tafelgesprekken 14:15 – 14:35 uur2 e ronde tafelgesprekken 14:40 – 15:00 uur3 e ronde tafelgesprekken 15:00 – 15:15 uur Wrap up 15:15 – 16:00 uurNetwerken en napraten bij de borrel

3 Programmeerproces 3 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Aanmeldingen Nieuw areaal Mutaties Ingangstoets Controle op ILT- bestand Update areaaloverzicht Conceptprogramma Prioriteren Programmeren Consultatie Ramingen Planning Knippen/ samenvoegen Programma

4 Programma 2016-2021 4 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

5 -Urgentie leidend principe -Bevriezen (  robuust en stabiel programmeren) -Opknippen/ samenvoegen (areaaloverzicht 2016  2017) -Programma RWS -Kunstwerken pilot -Vrijval HWBP-2 -Vervroegde verkenningen (18  16) -Geen discontinuïteiten 5 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Concept programmavoorstel obv aanmeldingen

6 Programmavoorstel obv consultatie -Opvallende mutaties (m.n. WSRL & WGS  M€200 eruit) -Projecten opknippen/ samenvoegen  Kasritme aanpassen tot maximaal toegestaan bedrag (40 mln. p.j.)  Voorgestelde versnelling van project 06B niet voorfinancieren, maar programmeren. Zo valt realisatiefase binnen de planperiode.  Een aantal projecten vervroegen (op basis van urgentie), waardoor realisatiefase binnen de planperiode valt. 6 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

7 Programma 2016-2021 7 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Schaalsprong van 2015  2016: 2015-20212016-2022 Aantal projecten binnen programma6269 Totale som binnen planperiode (in M€)6001163 Aantal realisatieprojecten2029

8 8 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Samenhang nieuwe normen en HWBP -Programma: voorbereiden op nieuwe instroom obv nieuwe normen -Projecten: nu al rekening mee houden, instrumenten beschikbaar

9 9 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Nieuwe normen bij programmering (II) - Eindbeeld (na 2023) Faalkansen per traject zijn bekend Prioritering van trajecten obv afstand tot de norm -Overgangsfase (2017-2023) Gebruik VNK2 als indicator voor nieuwe toetsingen: Inmiddels wel landelijk dekkend Veel minder C-keringen (groot deel verliest primaire status; LRT3 nog eenmalig gefinancierd uit HWBP) Gevoeligheidsanalyse op P16-21: effecten en keuzeopties P17-22 (september 2016) omzetten naar nieuwe systematiek: Herschikking huidige opgave in licht nieuwe normering (niet- bevroren projecten) Voorbereiding instroom nieuwe afkeuringen vanaf 2018/2019

10 10 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Top 100 LRT3 (≈50 projecten bevroren in P16-21) Top 100 LRT3 (≈50 projecten bevroren in P16-21) 5 bevroren projecten dalen sterk: Mastenbroek (2x), Kampen, Werkendam en Holwerd (wel uitvoeren) Effect op programma 2017-2022 13 niet bevroren projecten dalen sterk (dus wisselen) Na 4 e toetsing: -6 trajecten zullen erg prioritair zijn, waarbinnen nu nog niks is afgekeurd -Ook enkele trajecten met flinke toename (bv. 600m > 18 km (reservering?) Na 4 e toetsing: -6 trajecten zullen erg prioritair zijn, waarbinnen nu nog niks is afgekeurd -Ook enkele trajecten met flinke toename (bv. 600m > 18 km (reservering?) 25 nieuwe projecten komen in Top 100 (dus wisselen) Anticiperen op LRT4 areaal Consequenties huidig areaal

11 Programma 2017-2022 Uitgangspunten -Programmeren op basis van urgentie -Herprioriteren middels overeengekomen methode -Bevriezen 2017 en 2018 -Beschikbare financiële middelen bekend in juli -Vervroegde verkenningen Discussiepunten -C-keringen -Vrijval HWBP-2 -Instroom LRT-4 areaal -KOSWAT op nieuwe norm? -Criteria voor terugbetalen (drie categorieën) -Koppelstukken -Aansluitstukken -Nieuwe projecten 11 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

12 Planning programma 2017-2022 Uitvraag 2017-202222 mei 2015 Inleverdatum 5 juni 2015 Uitvraag deel 222 juni 2015 Inleverdatum 6 juli 2015 Prioriteringslijst in stuurgroep21 september 2015 Redeneerlijn in stuurgroep21 september 2015 Concept programmavoorstel in stuurgroep2 december2015 Start consultatien.n.t.b. 12 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

13 Nieuwe normen in HWBP projecten Kenrick Heijn Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

14 Samenhang nieuwe normen en HWBP Programma: voorbereiden op nieuwe instroom o.b.v. nieuwe normen Projecten: nu al rekening mee houden, instrumenten beschikbaar 14

15 ontwerpproces verkenningsfase - 2 juni 2015 Kansrijke oplossingen GEA Mogelijke Oplossingsrichtingen A B C D E F G H VKA E Ontwerpproces verkenningsfase VeiligheidsanalyseOmgevingsanalyse Veiligheidsopgave Versterkingsopgave Meekoppelkansen, waarden en functies Aanleiding: afkeurde dijkvakken “Veiligheidsprobleem inclusief visie en uitgangspunten (PvE) Zeef 1 Van n naar x Zeef 2 Van x naar 1 Input beleid, nieuwe kennis, nieuwe normen Zeef 1: afwegen en beoordelen op dominante beoordelingscriteria Zeef 2: afwegen en beoordelen op alle beoordelingscriteria Reflectie: alles overziende, kloppen de uitgangspunten van inhoud en proces? Nieuwe kennis en WTI/OI/POV, ontwikkelingen omgeving en ervaring uit projecten uitgangspunten inhoud (techniek) en proces Legenda Groen = Proces verkenningsfase Blauw = interactie nieuwe normering en kennis met het proces = scope

16 ontwerpproces verkenningsfase - 2 juni 2015 Kansrijke oplossingen GEA Mogelijke Oplossingsrichtingen A B C D E F G H VKA E Ontwerpproces verkenningsfase VeiligheidsanalyseOmgevingsanalyse Veiligheidsopgave Versterkingsopgave Meekoppelkansen, waarden en functies Aanleiding: afkeurde dijkvakken “Veiligheidsprobleem inclusief visie en uitgangspunten (PvE) Zeef 1 Van n naar x Zeef 2 Van x naar 1 Input beleid, nieuwe kennis, nieuwe normen Zeef 1: afwegen en beoordelen op dominante beoordelingscriteria Zeef 2: afwegen en beoordelen op alle beoordelingscriteria Reflectie: alles overziende, kloppen de uitgangspunten van inhoud en proces? Nieuwe kennis en WTI/OI/POV, ontwikkelingen omgeving en ervaring uit projecten uitgangspunten inhoud (techniek) en proces = scope Legenda Groen = Ontwerpproces verkenningsfase Blauw = interactie nieuwe normering en kennis met het ontwerpproces Vervroegde verkenning Start PvA Analyse Beoordeling Besluitvorming Fasering verkenning

17 (Technische) Scopebepaling Basis afgekeurde dijkvakken 3 e toetsronde (2006-2011) Input nieuw beleid o.a.: –nieuwe normen, evt. meenemen van tussenvakken en/of aansluitvakken –(rest)levensduur (LCC), –vervolg op het deltaprogramma (voorkeursstrategie), –effecten van maatregelen uit Ruimte voor de Rivier, –voorlanden. Input nieuwe kennis o.a.: –WTI 2017 en/of het WTI 2023: belastingen en sterkte (bv. piping, golfoverslag, macrostabiliteit, reststerkte, tijd en ruimtelijke afhankelijkheid van belastingen, tijdsafhankelijkheid processen en heterogeniteit ondergrond) –Vanuit POV’n worden ook nieuwe kennis, technieken en maatregelen ontwikkeld. 17 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

18 Anticiperen nieuwe normering Nu al aan de slag met dijkstrekkingen die naar verwachting in de volgende toetsronde (LRT-4) worden afgekeurd: –in lopende projecten door het meenemen van tussen en/of aansluitvakken –nieuwe projecten Motivatie: doelmatigheid, urgentie, maatschappelijk draagvlak, meekoppelkansen,….. Stuurgroep HWBP: Ja, mogelijk maken anticiperen –Eerst zelf financieren op eigen risico –Financieringsregeling aanpassen, terugbetaling mogelijk na 2017 –Opstellen richtinggevende criteria zoals: urgentie, rechtmatigheid, doelmatigheid en omvang 18 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

19 Dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg 19 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015 Totale tracélengte: 23 km Verbeteropgave (3 e toetsronde): 14 km Afgekeurd op: Hoogte, Piping en Macrostabiliteit

20 ontwerpproces verkenningsfase - 2 juni 2015 Ontwerprvw vanuit andere functies Ontwerpproces verkenningsfase Ontwerp waterkering VO-DO-UO techniek Bestuurlijk proces en proces met omgeving Kosten (€) Aanleg, beheer en onderhoud Hydraulische ontwerprvw Veiligheid en gebruik ambitie eisen wet- en regelgeving waterkeren lcc Ontwerp moet worden geverifiëerd (getoetst) voor alle functies: waterkeren / infrastructuur / wonen / etc. alle toestanden: in bedrijf / in onderhoud / calamiteit alle fasen: voor de bouw / tijdens de bouw / na de bouw Ontwerpen is een creatief en iteratief proces

21 ontwerpproces verkenningsfase - 2 juni 2015 Ontwerprvw vanuit andere functies Ontwerpproces verkenningsfase Ontwerp waterkering VO-DO-UO techniek Bestuurlijk proces en proces met omgeving Kosten (€) Aanleg, beheer en onderhoud Hydraulische ontwerprvw Veiligheid en gebruik ambitie eisen wet- en regelgeving waterkeren lcc Ontwerp moet worden geverifiëerd (getoetst) voor alle functies: waterkeren / infrastructuur / wonen / etc. alle toestanden: in bedrijf / in onderhoud / calamiteit alle fasen: voor de bouw / tijdens de bouw / na de bouw einde levensduur OI2014

22 Ontwerpinstrumentarium (OI2014) Overstromingskanseis per traject Faalkanseis per mechanisme per doorsnede Voorlopige veiligheidsfactoren Voorlopige ontwerpbelasting in Hydra modellen Ontwerpen per doorsnede beperkte set hydraulische randvoorwaarden (alleen voor projecten gestart in 2014 en 2015) volgende update OI2014 (v3) in juli 2015 vanuit de veiligheidsnorm inhoudelijke handvatten voor de dimensionering van een doorsnede van een kering. bevat startwaarden voor de eerste analyses in de verkenningsfase 22 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

23 Overstromingskansbenadering Vigerende norm (overschrijdingskans = maatgevende waterstand): een kering moet hoog en sterk genoeg zijn bij een maatgevende belasting Nieuwe norm (overstromingskans): kering breekt theoretisch door bij normgetal (afkeurgrens) Nieuwe veiligheidscriteria –UGT (uiterste grenstoestand) vs BGT (bruikbaarheids grenstoestand) –Faalkansbegroting –Lengte-effecten Expliciet meenemen onzekerheden Hydraulische belastingen en sterkte 23 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

24 Ontwerpuitgangspunten Ontwerpen is het maken van keuzen Het vaststellen van uitgangspunten is een cyclisch proces. In het ontwerpproces worden van grof naar fijn voortdurend keuzes gemaakt OI2014 en andere ontwerpleidraden geven startwaarden voor uitgangspunten Overstromingskansen biedt kansen! Ruimte voor maatwerk en locatiespecifieke omstandigheden –Meer keuzevrijheid in ontwerpproces –Zelf ontwerpcriteria vaststellen Betekent: meer (ontwerp) verantwoordelijkheid keringbeheerder 24 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

25 Is het uitgangspunt significant / maatgevend voor resultaat analyse? Startwaarde kan worden gebruikt, uitgangspunt niet wijzigen Is er voldoende informatie en kennis aanwezig om uitgangspunt te bepalen? Verzamel kennis en/of informatie Bepaal uitgangspunt en de daarbij behorende consequenties en risico’s Vaststellen uitgangspunten nee ja nee ja nee Stel een lijst op met uitgangspunten, en vul deze met startwaarden en geef daarbij de bandbreedte aan (onder- en bovengrens) Gebruik hiervoor Ontwerpleidraden, TR, OI2014, WTI, uitkomsten uit POV’n Gevoeligheids- analyses geven inzicht Zijn de consequenties en risico’s aanvaardbaar? Maak hierbij eventueel gebruik van experts (o.a. KPR) Stel eventuele beheermaatregelen op en vast Een “snelkookpan” sessie met experts is een goede werkvorm om te helpen deze processtappen effectief en efficiënt te doorlopen Werkwijze bepaling uitgangspunten

26 Ervaringen tot nu toe Gezamenlijke expertsessies technische uitgangspunten werken goed, o.a.: –NZV: Eemshaven-Delfzijl –Groot Salland: Veiligheidsopgave Zwolle, Mastenbroek, Genemuiden- Hasselt –V&V: Apeldoorns Kanaal Faalkansbegroting (geldt voor een dijktraject!) Faalcriteria (UGT BGT), o.a. overslagdebiet Eisen waterveiligheid i.r.t. eisen vanuit beheer/onderhoud Wel of niet “ongedraineerd” rekenen Hoeveelheid onderzoek/analyses Robuustheid / onzekerheden 26 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

27 Kennis en ervaring in ontwikkeling WTI/OI nog in ontwikkeling –Weinig ervaring met de risicobenadering, specifiek voor projecten: faalkansbegroting en nieuwe faalcriteria –Introductie van veel nieuwe (nog in ontwikkeling zijnde) kennis –Veel kennis vanuit de theorie, nog geen praktijkervaring –Spanning op theorie en praktijktoepassing Bundelen van schaarse kennis: –Per project (gezamenlijk) afleiden van technische uitgangspunten –Betrekken Kennisplatform Risicobenadering, WVL/Deltares en HWBP –Delen van kennis via vakdagen en opleidingsprogramma –Combineren kennis voor toetsen en ontwerpen –Opgedane kennis en ervaringen gezamenlijk delen (vanuit invalshoeken Overheid, kennis en Markt) 27 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

28 Vervolg OI2014 OI2014 OI2014v3 OI2018 Belastingen (WTI) Sterktecriteria ULS (WTI) Praktijkcases (projecten) Grondslagen 28 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

29 Samenwerken Rombout Jongejans & Simone Boogaard Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

30 Ontwikkeling in het toetsen Toetsen ligt vast in de wet Overtromingskans Nieuw instrumentarium Complexer dan bij de derde (en verlengde derde) toets Gegevenshuishouding op orde –Digitaal –Bewerkbaar Urgentie bekend? 30 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

31 Een gedeelde verantwoordelijkheid voor de watersector -Autonomie waterschap -Sectorale rol ontstaat door veranderingen –Zorgplicht –Transparant toetsen –HWBP –Rol ILT 31 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

32 Staan we gesteld? -Nog onbekend WTI -Maak vertaalslag naar eigen waterschap Qua inhoud Ook omvang uren of budgetten Stuur bij toenemende kennis bij -Werk met kentallen (inschatting tijd per 100km dijk) op basis van ervaring? -Vergelijk gelijksoortig 32 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

33 Hoe houden we het werkbaar? - Opdracht vanuit de Unie: Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er bij de komende eerste toetsing overstromingsrisico? Voor- en nadelen van de verschillende scenario's -Hoe houden we het werkbaar? -Welke vereenvoudiging is mogelijk? -Kan de markt ons helpen? -Hoe ligt de sectorale urgentie beleving? 33 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

34 De komende jaren - Nadenken over: Wat staat over eerste toetsing overstromingsrisico in het concept WBP? Hoe is dat door vertaald naar een Meerjaren Planning? Wat staat er straks in de begroting (formatie en budgetten)? Welk beeld heb je van de markt? -Met wie wil je graag samenwerken? -Hou directie en Secretaris directeur op de hoogte (eerder urgentie budget en voortgang dan inhoud) 34 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

35 Samenwerken Mooie uitdaging van de waterschapstaak: Droge Voeten 35 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015

36 Drie groepsgesprekken Tafel I Evaluatie 2016-2021 Tafel II Criteria anticiperen op de nieuwe normering (mogelijk LRT4 areaal)voor tussenstukken en aansluitstukken Tafel III Toetsen en programmeren irt LRT-4, stip op de horizon 36 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015


Download ppt "Aftrapbijeenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022 Hoogwaterbeschermingsprogramma | 15 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google