De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Project WAK Projectgroep Kennisbasis Pabo’s Jan Haan 11 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Project WAK Projectgroep Kennisbasis Pabo’s Jan Haan 11 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Project WAK Projectgroep Kennisbasis Pabo’s Jan Haan 11 februari 2010

2 Redactieteams KB  de teams zijn samengesteld, m.u.v. Fries en sociale redzaamheid  plenaire data redactieteams: 3 en 17 maart, 7 april, 19 mei, 9 juni  procedure benoeming voorzitters  er worden voor de overige vakken geen referentieniveaus vastgesteld

3 KB vervolg  de kennisbases worden ontwikkeld ongeacht de leeftijdsdifferentiatie  er is een concept format ontwikkeld dat op dit moment verder wordt uitgewerkt en bijgesteld  de kerndoelen incl. tussendoelen en leerlijnen zijn leidend  voor de generieke kb is een externe voorzitter gevraagd

4 Activiteitenplan* (bijlage)  vastgesteld door begeleidingscommissie  begroting is ingediend, binnenkort beschikbaar

5 Toetsing  formeren van de redactieteams toetsing voor re/wi en Nederlands  opstellen van de werkinstructie voor de redactieteams: Categorie I: landelijk te toetsen domeinen; de redactie heeft vastgesteld dat die domeinen landelijk moeten worden getoetst, Categorie II: domeinen die wel landelijk zullen worden getoetst maar niet digitaal; de redactie geeft aan hoe deze domeinen zullen worden getoetst en op welke manier daarbij zo nodig welke standaarden kunnen worden gehanteerd. Categorie III: domeinen die instituut specifiek getoetst zullen worden. De redactie geeft een toelichting waarom deze domeinen niet landelijk getoetst zullen worden.

6 toetsing planning  maart: de redactieteams werken de drie categorieën van toetsing uit, vaststelling niveau van toetsing en selectie type vragen  maart-juli: ontwikkeling van toetsvragen  juli: oplevering eerste 200 toetsvragen digitale toets  september: proeftoetsen

7 toetsing – landelijk decor  nadere besluitvorming nodig over: 1. legitimering (rol CVE, landelijke examencommissie, eigen procedure) 2. keuze van toetsprovider, zo nodig via aanbesteding  CVE:  weinig ruimte om hbo te bedienen  sterk VO –imago  weinig ervaring met digitale toetsing

8 Pilots implementatie re/wi + ned  de opdracht is vastgesteld, zie bijlage  belangstelling getoond door: InHolland, Marnix, Fontys Eindhoven, Edith Stein, Zuyd  er worden nog een of twee pabo’s benaderd op basis van toepassing van de criteria

9 Implementatie De HBO-raad zal bij de staatssecretaris neerleggen dat het oorspronkelijke tijdschema opgerekt moet worden. Invoering kennisbases rekenen en Taal vindt dan plaats per 1 september 2011. Oorspronkelijk was dit 1 september 2010. Druk vanuit de lerarenopleidingen naar de hbo-raad heeft tot een wijziging van deze invoeringsdatum geleid, mede omdat de ontwikkeling van de toetsing meer tijd vraagt dan in het aanvankelijke plan was voorzien. Het cursusjaar 2010 en 2011 is een voorbereidingsjaar waarin ervaring kan worden opgedaan met de implementatie opdat de feitelijke invoering ook kan plaatsvinden.


Download ppt "Stand van zaken Project WAK Projectgroep Kennisbasis Pabo’s Jan Haan 11 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google