De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 6 oktober 9.00 - 9.10 uur Welkom 9.10 - 9.25 uur Doel en achtergrond KBW 9.25 - 9.45 uur Het instrument KBW 9.45 - 10.00 uur Oefenen met de beslisboom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 6 oktober 9.00 - 9.10 uur Welkom 9.10 - 9.25 uur Doel en achtergrond KBW 9.25 - 9.45 uur Het instrument KBW 9.45 - 10.00 uur Oefenen met de beslisboom."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 6 oktober 9.00 - 9.10 uur Welkom 9.10 - 9.25 uur Doel en achtergrond KBW 9.25 - 9.45 uur Het instrument KBW 9.45 - 10.00 uur Oefenen met de beslisboom 10.00-10.20 uur Koffie & thee 10.20- 12.00 uur Toepassen KBW-tool – case Haarrijn 12.00-12.15 uur Afsluiting

2 Handen en voeten aan Doelmatigheid Cursus Kosten Baten Waterbeheer kernteam KBW 6 oktober 2010

3 Programma 6 oktober 13.15 - 13.25 uurWelkom 13.25 - 13.40 uurDoel en achtergrond KBW 13.40 - 14.00. uurHet instrument KBW 14.00 - 14.15 uurOefenen met de beslisboom 14.15 - 14.30 uurKoffie & thee 14.30 - 15.45 uurToepassen KBW-tool – case Haarrijn 15.45 - 16.00 uurAfsluiting

4 Doel en achtergrond KBW Vraag vanuit het bestuur; Kwaliteitsverbetering; Het helpt om de afweging duidelijk te maken; Nu alleen bestuurlijk traject; (ambtelijke fase: voorjaar 2011) Niet vrijblijvend !

5 Uitgangspunten KBW als lust en niet als last ! Doen wat nodig is ! Kennis en kunde binnen HDSR Structuur aanbrengen in wat we al doen! Stapsgewijze aanpak

6 KBW = Kosten Baten Waterbeheer het ontwikkelen en het in 2010 geïmplementeerd hebben van een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen op basis van een analyse van kosten en baten. Doelmatigheid Transparant Aantoonbaar Faciliteert de besluitvorming Doel STORM

7 Samenhang KBW -MVO KBW is een methode om keuzen tussen projectalternatieven transparant weer te geven. Bij het zoeken naar en het kiezen tussen alternatieven speelt MVO een belangrijke rol

8 Kennis en kunde binnen HDSR KBW -Helpdesk

9 Het instrument KBW

10 het ontwikkelen en het in 2010 geïmplementeerd hebben van een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen op basis van een analyse van kosten en baten. Doel Keuzes inzichtelijk maken  Projectalternatieven Afweging in kosten (financiële module) Afweging in baten (effecten module) MVO

11 1.Wat is KBW? 2.Van toepassing? 3.Welke module? KBW: een overzicht

12 Module 0: Beargumenteerd niets doen; Module 1: Een financiële analyse; Module 2: Een financiële analyse aangevuld met een kwalitatief beeld van maatschappelijke effecten; Module 3: Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). Producten KBW: stapelbare modules Complexiteit methode Module 0 Module 2 Module 3    Module 1  Frequentie toepassing

13 Module 0: geen analyse beargumenteerd geen KBW analyse; Wanneer: Er zijn beperkte financiële consequenties; Er zijn geen maatschappelijke effecten; De alternatieven zijn al gecommuniceerd of alternatieven zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld in onderhoudsplannen).

14 Module 1: financiële module Module 1: Financiële analyse; Wanneer: Een investeringsproject. Alternatieven / niets doen Geen maatsch. effecten Inhoudelijke afspraken maken. BTW; Indexatie; Kosten eigen uren; Afschrijftermijnen; Beheer- en onderhoudskosten; etc.

15 Module 2: module 1 +effectentabel Module 2: financiële analyse + effectentabel; Wanneer: Een investeringsproject of een onderzoeksvoorstel Alternatieven / niets doen Maatschappelijke effecten relevant Opstellen maatschappelijke effectentabel

16 Module 3: MKBA Module 3: Maatschappelijke kosten- batenanalyse; Wanneer: Een investeringsproject of een onderzoeksvoorstel. Alternatieven / niets doen Grote maatschappelijke effecten Maatschappelijke effecten worden in geld uitgedrukt. Uitvoeren maatschappelijke kosten- batenanalyse. Sporadisch + specialistisch = uitbesteden

17 1.Wat is KBW? 2.Van toepassing? 3.Welke module? KBW: een overzicht

18 2. Moet er geld worden vrijgegeven door het bestuur? Ja 3. Zijn maatschappelijke belangen aan de orde? Module 2 Ja - als vraag 2 is nee: KBW module 0 module 0 - als vraag 2 is ja: module 1module 1 Voer i.i.g. module 2 uitmodule 2 Nee 4. Is het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten van belang? Module 2 Ja Beperk u tot module 2module 2 Voer module 3 uit Nee 2. Moet er geld worden vrijgegeven door afdeling of dir.? Voer i.i.g. module 1 uit Ja > 35K werken Ja > 20 K diensten Ja < 35 K werken Ja > 20K diensten 3. Zijn maatschappelijke belangen aan de orde? Module 2 Ja Beperk u tot module 1 Voer i.i.g. module 2 uit Nee 4. Is het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten van belang? Module 2 Ja Beperk u tot module 2 Voer module 3 uit Nee KBW via opdrachtbon Adm. verankering in bonnen Adm. verankering in aanbest..beleid Adm. verankering in bestuursvoorstel Adm. verankering in bestuursvoorstel Bestuurlijk spoor (fase 1) Ambtelijk spoor (fase 2) Volg het bestuurlijk spoor indien u hiervoor naar het bestuur moet Volg het ambtelijk spoor indien u hiervoor niet naar het bestuur moet Adm. verankering in bestuursvoorstel Adm. verankering in bonnen Adm. verankering in bonnen Nee Ga naar vraag 3 1. Staat u voor een beslissing met geldelijke en/of maatschappelijke gevolgen? Ja Module 0Module 0: beargumenteerd KBW niet toepassen Nee Voer i.i.g. module 1 uit. module 1

19 3 oefeningen 1.Aanschaf Koffie Max Havelaar Welke module pas ik toe? 1.Aanschaf Koffie Max Havelaar 2.Verplaatsen RWZI Utrecht Welke module pas ik toe? 1.Aanschaf Koffie Max Havelaar 2.Verplaatsen RWZI Utrecht 3.Visvriendelijke pomp of vijzel? Welke module pas ik toe?

20 Een oefening KOFFIE & THEE


Download ppt "Programma 6 oktober 9.00 - 9.10 uur Welkom 9.10 - 9.25 uur Doel en achtergrond KBW 9.25 - 9.45 uur Het instrument KBW 9.45 - 10.00 uur Oefenen met de beslisboom."

Verwante presentaties


Ads door Google