De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid)
Technische Werkgroep Aquo 26 februari 2015

2 Programma Achtergrond Waarom aanpassing nodig Aquo Stakeholders en gebruikers Het model Wat verandert er binnen Aquo Proces Pre-Aquo

3 Dijken op orde, dus ook de data op orde.
Wat speelt? Waterveiligheid is een continue opgave voor Nederland. Het structureel op orde hebben van de informatie is een voorwaarde voor het realiseren van waterveiligheid. Dijken op orde, dus ook de data op orde. = 3 3

4 Urgentie Het waterveiligheidsstelsel wordt ingrijpend gewijzigd:
12 jaarlijkse toetsing Belang van zorgplicht neemt toe; op ieder moment inzicht in de actuele veiligheidssituatie is noodzakelijk Normen worden per gebaseerd op overstromingskans WTI (wettelijk toetsingsinstrumentarium) wordt per aangepast aan de nieuwe normering HWBP programmering (op termijn) gekoppeld aan toets- en rapportagecycli WTI Daarnaast ontwikkelingen rond: Inspectie (PIW) Rapportages overstromingskansen (ROR) Monitoring (DAM) Nieuwe Normering: Van Overschreidingskans naar Overstromingskans 4 4

5 Samenhang Normeringscyclus Beleidsstudies Normering
Toetsen en versterken 12-jaarlijkse toets van primaire waterkeringen Programmeren en ramen van potentiele versterkingsprojecten Versterken / Aanleg (inclusief inbeheername) Instandhouden Inspectie Programmeren en uitvoeren vast en variabel onderhoud Vergunningverlening en handhaving Calamiteitenzorg

6 Nationale Basisbestanden
Lopende programma’s Normeringscyclus Beleidsstudies Normering Toetsen en versterken 12-jaarlijkse toets van primaire waterkeringen Programmeren en ramen van potentiële versterkingsprojecten Versterken / Aanleg (inclusief inbeheername) Instandhouden Inspectie Programmeren en uitvoeren vast en variabel onderhoud Vergunningverlening en handhaving Calamiteitenzorg Monitoring Nationale Basisbestanden WTI2017 HWBP ROR PIW2.0 Actieve Zorgplicht Er lopen al enkele (landelijke) programma’s en ontwikkelingen. In blauw landelijke programma’s met een informatie/gegevens uitwisseling vanuit een wettelijk kader, In groen landelijke programma’s die vooral impact hebben bij beheerder. We focussen ons nu op de 2e cirkel, de informatiestromen rond Toetsing, Programmeren/prioriteren en Aanleg/versterken. Daarin vindt de grootste gegevensuitwisseling plaats of wordt van daaruit geïnitieerd. DAM

7 Informatiestromen 2e cyclus: Toetsen

8 Informatiestromen 2e cyclus : Programmeren en prioriteren

9 Informatiestromen 2e cyclus : Aanleg en versterking (ontwerpen)

10 Project Informatiemodel / Datamodel Waterveiligheid
Doelstelling: komen tot een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling rond het thema waterveiligheid Resultaten: Aquo conform informatiemodel (plateau 1) met ten minste: WTI HWBP Nationale Basisbestanden Uitwisselformaten Waterschapsset + RWS (plateau 2): Datamodel (“DAMO Keringen”) Project past naadloos in Projectplan Informatievoorziening Waterveiligheid (IHW) Vervolgens kreeg IHW van het nHWBP de opdracht om te onderzoeken op welke wijze op korte termijn de efficiëntie van het gegevensbeheer van en de informatievoorziening over de primaire keringen kon worden verhoogd. Beide rapporten zijn op de website van IHW te downloaden. Inmiddels is opdracht gegeven door de programmaraad van Het Waterschapshuis, DirectieTeam van Rijkswaterstaat en de stuurgroep nHWBP om te komen tot inbedding van de Aquo-standaard voor Waterveiligheid en voor keringeninformatie in het bijzonder.

11

12

13

14 Waterkering en waterkeringstelsel

15

16 Waterkering en waterkeringstelsel

17 Grondconstructies

18 Kunstwerken

19 Profielen

20 Zoneringen Daarnaast specifieke uitwerking gemaakt voor Normeren en Toetsen en Versterken.

21

22 Aquo Lex (definities): Domeintabellen: Uitwisselformaten
Waar bestaat de RFC uit? IMWA objecten: Volledige vervanging bestaande “waterveiligheidsonderdeel” 5 bestaande objecten  nieuwe objecten Aquo Lex (definities): 10 nieuwe definities Domeintabellen: 150 domeinwaarden in tabellen Uitwisselformaten IMBro en IMMetingen: Verwerkt in Uitwisselformaten Bestaande IMWA objecten: - Waterkering - Kunstwerk - WaterstaatkundigeZonering - Waterdeel (relevant vanwege waterpeil(en)) - Waterbeheergebied (relevant vanwege polderpeil(en))

23 Impact bestaande situatie
Beperkt ?!? Weinig bestaande systemen en databases WTI (Deltares) DAMO Keringen (waterschappen, HWH) in ontwikkeling

24 Pre Aquo proces IMWA Waterveiligheid
Publicatie via de Servicedesk (maart 2015) Periode van indienen van issues, wijzigingen, opmerkingen e.d. (april-mei). Actief benaderen van gremia en organisaties die betrokken zouden moeten worden. Analyse van de reacties (Informatie analist IHW) Verwerken in het Informatiemodel (Informatie analist IHW) Toets (door werkgroep Informatiemodel WV, zijnde de expertgroep) Toets door Technische Werkgroep Akkoord door CCvD (eind 2015) Doorvoeren

25 Vragen Klopt onze vooronderstelling beperkte impact ? Zijn er gremia die we actief moeten benaderen voor consultatie ? Zijn er aandachtspunten / suggesties bij proces ?

26


Download ppt "Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid)"

Verwante presentaties


Ads door Google