De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) Technische Werkgroep Aquo 26 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) Technische Werkgroep Aquo 26 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) Technische Werkgroep Aquo 26 februari 2015

2 Programma Achtergrond Waarom aanpassing nodig Aquo Stakeholders en gebruikers Het model Wat verandert er binnen Aquo Proces Pre-Aquo

3 3 Wat speelt? Waterveiligheid is een continue opgave voor Nederland. Het structureel op orde hebben van de informatie is een voorwaarde voor het realiseren van waterveiligheid. Dijken op orde, dus ook de data op orde. =

4 4 Urgentie Het waterveiligheidsstelsel wordt ingrijpend gewijzigd: 12 jaarlijkse toetsing Belang van zorgplicht neemt toe; op ieder moment inzicht in de actuele veiligheidssituatie is noodzakelijk Normen worden per 1-1-2017 gebaseerd op overstromingskans WTI (wettelijk toetsingsinstrumentarium) wordt per 1-1-2017 aangepast aan de nieuwe normering HWBP programmering (op termijn) gekoppeld aan toets- en rapportagecycli WTI Daarnaast ontwikkelingen rond: – Inspectie (PIW) – Rapportages overstromingskansen (ROR) – Monitoring (DAM)

5 Samenhang

6 Lopende programma’s Normeringscyclus – Beleidsstudies – Normering Toetsen en versterken – 12-jaarlijkse toets van primaire waterkeringen – Programmeren en ramen van potentiële versterkingsprojecten – Versterken / Aanleg (inclusief inbeheername) Instandhouden – Inspectie – Programmeren en uitvoeren vast en variabel onderhoud – Vergunningverlening en handhaving – Calamiteitenzorg – Monitoring Actieve Zorgplicht ROR PIW2.0 HWBP WTI2017 DAM Nationale Basisbestanden

7 Informatiestromen 2 e cyclus: Toetsen

8 Informatiestromen 2 e cyclus : Programmeren en prioriteren

9 Informatiestromen 2 e cyclus : Aanleg en versterking (ontwerpen)

10 Project Informatiemodel / Datamodel Waterveiligheid Doelstelling : – komen tot een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling rond het thema waterveiligheid Resultaten: – Aquo conform informatiemodel (plateau 1) met ten minste: WTI HWBP Nationale Basisbestanden – Uitwisselformaten – Waterschapsset + RWS (plateau 2): Datamodel (“DAMO Keringen”) Project past naadloos in Projectplan Informatievoorziening Waterveiligheid (IHW)

11

12

13

14 Waterkering en waterkeringstelsel

15

16

17 Grondconstructies

18 Kunstwerken

19 Profielen

20 Zoneringen

21

22 Waar bestaat de RFC uit? IMWA objecten: – Volledige vervanging bestaande “waterveiligheidsonderdeel” – 5 bestaande objecten  20-30 nieuwe objecten Aquo Lex (definities): – 10 nieuwe definities Domeintabellen: – 150 domeinwaarden in 30-40 tabellen Uitwisselformaten IMBro en IMMetingen: – Verwerkt in Uitwisselformaten

23 Impact bestaande situatie Beperkt ?!? – Weinig bestaande systemen en databases – WTI (Deltares) – DAMO Keringen (waterschappen, HWH) in ontwikkeling

24 Pre Aquo proces IMWA Waterveiligheid Publicatie via de Servicedesk (maart 2015) Periode van indienen van issues, wijzigingen, opmerkingen e.d. (april-mei). Actief benaderen van gremia en organisaties die betrokken zouden moeten worden. Analyse van de reacties (Informatie analist IHW) Verwerken in het Informatiemodel (Informatie analist IHW) Toets (door werkgroep Informatiemodel WV, zijnde de expertgroep) Toets door Technische Werkgroep Akkoord door CCvD (eind 2015) Doorvoeren

25 Vragen Klopt onze vooronderstelling beperkte impact ? Zijn er gremia die we actief moeten benaderen voor consultatie ? Zijn er aandachtspunten / suggesties bij proces ?

26


Download ppt "Informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) Technische Werkgroep Aquo 26 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google