De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nog professionelere Handhaving in Limburg Evert Steynebrugh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nog professionelere Handhaving in Limburg Evert Steynebrugh."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nog professionelere Handhaving in Limburg Evert Steynebrugh

2 Items  Introductie  Bepaling positie  Vaststellen van knelpunten  Bepalen oplossingsrichtingen  Het proces  De invulling van de regiefunctie  De review  Resultaten proefreviews  samenvatting

3 Introductie  Periodiek bepalen positie t.a.v  Werkplan  Coalitieprogramma  Thema (Veilig leven in Limburg)  Bedrijfsmatige ontwikkelingen

4 Afdelingstaakstelling-ambities Eerste lijnstaak: Uitvoeren scenario 4 Sturen op effect Speerpunt buitengebied Monitoring – Onderzoek Coalitie-akkoord/Regie Goede handhavingsinfrastructuur Faciliteren (SEPH)

5 Positie (1) Eerstelijns Handhaving (uitvoeren scenario 4) - structureel Sturen op effect (normconform gedrag) - structureel Speerpunt buitengebied (samenwerking wbl en rws) haalbaar Monitoring – Onderzoek (klantentevredenheid) - structureel Adequate handhavingsinfrastructuur (50% gemeenten adequaat)

6 Positie (2) 50% gemeenten adequaat. Ingrijpen is noodzakelijk (irt coalitieprogramma)  Sturing:  Wettelijk instrument komt per 1-1-2005 beschikbaar Draagvlak gemeenten is/wordt probleem.  Zoeken naar alternatief (onconventioneel)

7 Naar een professionele Handhaving Alternatief: Handhavingdienst Limburg waarin opgaan: PL afd HM (exclusief regiefunctie (1-2 fte) = ca 85 fte SEPH (als afstemmingsgremium/secr BPMO) Wbl sector handhaving en waterlaboratorium Gemeenten die dat vrijwillig doen (2005) Gemeenten die daartoe zijn aangewezen door GS (2006)

8 De infrastructuur

9 Voordelen Alternatief voor gemeenten (maximaal draagvlak) Zicht op realiseren van infrastructuur en grip op het proces Kosten voor de burger minimaal

10 Aandachtpunten  Bestuur (GS, DB waterschappen en B&W) blijven op dossierniveau sturen  Koppeling met vergunningverlening en beleid noodzakelijk  Draagvlak medewerkers irt rechtspositie.

11 De invulling van de regiefunctie  Medio 2004 regiodialoog  Ambtelijk  Bestuurlijk Zicht op de handreiking “aanwijzingen”. Wensen van VNG Toetsen individuele gemeenten Conclusie:  Toetsen op systeemnivo  Accent op de praktijk (geen pure documenttoets)  Heldere spelregels

12 De invulling van de regiefunctie (2)  De handreiking is vastgesteld als beleidsregel (IPO)  De uitwerking van de handreiking is vastgesteld beleid (verzoek VNG).  Het instrument van toetsen is drieledig:  De resultaten van de eindmeting (incl verificatie)  De vrom brede gemeente-onderzoeken  Eigen onderzoek door de regisseur (47 in 6 maanden) Eigen onderzoek regisseur -> review

13 procesbeoordeling:

14 Werkwijze  Strategisch nivo (management)  Doelstellingen / probleemanalyse / restrisico / middelen / monitoring / demming circle / kaders  Tactisch nivo (beleidsadviseur / jurist)  Instrumenten / (werk)plannen / rapportages / procesbeheersing / doorwerking strategische doelen.  Operationeel nivo (Toezichthouder / BOA)  Competenties / procesborging / protocollen /toetsen aan dossiers of bedrijfsinformatie  NB. Er wordt telkens “geschakeld” ivm consistentie- onderzoek

15 Beoordeling  Minor non conformity  Vaak eenvoudig te corrigeren zoals  Procedures schrijven of vaststellen  SYSTEEM WERKT IN DE PRAKTJK!  => ambtelijk briefje  Major non conformity (zelf-herstelbaar)  DEMMING CIRCLE NIET GESLOTEN!  HH organisatie kan eea binnen redelijke termijn corrigeren  => Brief met termijnstelling (wat formeler)  Major non conformity (niet zelf-herstelbaar)  Start proces beleidsregels limburg

16 Proefreviews  Waterschapsbedrijf Limburg  Kost een volle dag (2 medewerkers)  Het gehele systeem is doorgelicht  Levert voor de HH organisatie herkenbaar beeld  Geen non-conformities  Wel aandachtspunten (potentiele risico’s) Gemeente Maastricht  Slechts inrichting gebonden taken getoetst (1 afdeling)  Zeer sterk ontwikkeld operationeel nivo  In de sector geluid gesloten demming circle  Andere sectoren niet (strategie / tactisch nivo niet verifieerbaar. => Major NC (herstelbaar)

17 Samenvatting  Aanleiding / positie provincie  Een blik op de gewenste HH infrastructuur  De invulling van de regiefunctie in dat licht  Het instrument Review  Minor /major NC’s  De resultaten van de proefreviews Vragen / suggesties / opmerkingen


Download ppt "Naar een nog professionelere Handhaving in Limburg Evert Steynebrugh."

Verwante presentaties


Ads door Google