De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)"— Transcript van de presentatie:

1 Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)

2 Adviesraad – eenduidige parameters 2 Inhoudsopgave InformatieDesk standaarden Water Aquo standaard Opzet Aquo catalogus Eerste resultaten catalogus Conclusie

3 Adviesraad – eenduidige parameters 3 InformatieDesk standaarden Water Partners: Missie: effectieve informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders Gebruikers: Iedereen die zich bezighoudt met waterbeheer heeft baat bij de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

4 Adviesraad – eenduidige parameters 4 Standaarden in vochthuishouding Volume, afmetingen Vermeldingen etiket Naamgeving product Kwaliteitseisen …

5 Adviesraad – eenduidige parameters 5 Nog meer standaarden

6 Adviesraad – eenduidige parameters 6 Wat is de Aquo-standaard? Gegevensstandaard; semantische standaard Betekenis van data Geen ICT of Technische standaard, maar … daar wel zoveel mogelijk gebruik van maken Aquo-standaard is het resultaat van de praktijk en dus ondanks beperkingen een praktische standaard Van en voor gebruikers in de sector Waterbeheer!

7 Adviesraad – eenduidige parameters 7 Aquo standaard Aquo-lex en Aquo domeinen zijn de basis voor definitie LM Aquo, UM Aquo en IMWA: datamodel voor gestructureerde data Maar ook andere definities, modellen en systemen zijn relevant! Parameters Aquo-lex UM Aquo IMWA LM Aquo CASnr. ISO/NEN normen ref. documenten … andere modellen en systemen

8 Adviesraad – eenduidige parameters 8 Aquo-lex Eerste basis in 1993 (Omega woordenboek) Ruim begrippen Beschikbaar via als:www.idsw.nl –xml / pdf download; html Per begrip / term / concept is beschikbaar: –Engels / Duitse vertaling (indien bekend) –Definitie (verplicht veld) –Toelichting –Synoniem –Afkorting –Bron

9 Adviesraad – eenduidige parameters 9 Logisch Model Aquo Gegevensmodel, opgesteld door de UvW, waarin gegevens zijn beschreven die door waterschappen worden gebruikt bij de uitvoering van primaire taken. Bestaat uit: –Rapport –Definities / gegevenswoordenboek –domeintabellen –Model op basis van ERD in Oracle Designer (6i) Entiteiten / attributen Relaties

10 Adviesraad – eenduidige parameters 10 UM Aquo en IMWA Standaard voldoet aan NEN3610:2005 Gebruik van GML (XML variant) = ISO standaard Generiek model in UML –Geografische objecten (IMWA) –Monitoring / Metingen (UM Aquo – metingen) –Kaderrichtlijn Water (UM Aquo – krw) –Normen (UM Aquo – normen) –(Vergunningaanvragen) (UM Aquo Waterwet) Informatie uit LM Aquo / Adventus is uitwisselbaar via transformatie

11 Adviesraad – eenduidige parameters 11 model.XSD Opbouw standaard voor uitwisseling IMWA model.XSD Aquo- domein tabellen Aquo-lex 3610 UML GML XML UM Aquo domein1.XSD monitoring.xml GML XML domein2.XSD domeinZ.XSD valideren uitwisselbestand: syntax (XML) semantiek structuur/model domeinwaarden gecertificeerd IDsW 3610

12 Adviesraad – eenduidige parameters 12 Aquo catalogus - probleemstelling Veel overlap in definities tussen onderdelen standaard Veel informatiesystemen gebruiken wel entiteiten / klassen… Maar: –Andere naamgeving… –Andere betekenis… –Niet alle entiteiten… –Niet alle attributen… –Niet alle relaties… Toch ‘Aquo-conform?’ -> ook Aquo niet consequent! -> voorbeeld IMWA vs LM Aquo

13 Adviesraad – eenduidige parameters 13 Aquo catalogus - oplossingsrichting

14 Adviesraad – eenduidige parameters 14 Oplossingsrichting Thesaurus voor begripsdefinitie (ongestructureerd) –Alle begrippen uit Aquo-lex –Hogere / lagere orde relaties –Synoniemen –Afkortingen –Meertaligheid Thesaurus+ / Ontologie voor gestructureerde data –Koppeling naar datastructuur –Koppeling naar ‘eigenschappen’ zoals naam, identificatie Ingedeeld op kennisgebied / werkproces (groep) Beschikbaar via ‘webservice’

15 Adviesraad – eenduidige parameters 15 Resulaten pilot project Thesaurus is volgens internationale standaard (SKOS) Eenvoudig koppelbaar extern Interactief ‘browsen’ –Beperkt gevuld in pilot –Niet alle relaties / opties geimplementeerd –http:// /IdswObjCat/main.htmlhttp:// /IdswObjCat/main.html Als service (vraag stellen aan) –Beperkt gevuld (zelfde bestand als interactief) –Als ‘zoekfunctie’ –Direct kiezen begrip –Antwoord in ‘xml’ in pilot

16 Adviesraad – eenduidige parameters 16

17 Adviesraad – eenduidige parameters 17 Naar een tweedeling?! Vanuit de semantiek: Aquo catalogus (OWL / RDF) –Begrippen uit Aquo-lex –Definities van entiteiten / attributen / domeinwaarden –Relatie begrip – entiteit – attribuut – eenheid / hoedanigheid –‘Ontologische’ relaties tussen objecten –‘Ingrediëntenlijst’ Vanuit de syntax / informatiebehoefte (UML / ERD): –toepassingsspecifieke subsets voor generieke toepassingen Door IDsW óf door systeem ontwikkelaars op basis van catalogus Mix van ingrediënten == gerecht Aquo conform == Aquo catalogus + Aquo domeintabellen –gezamenlijke verplichte rapportages / analyses (UM Aquo / IMWA) door IDsW ontwikkeld obv catalogus

18 Adviesraad – eenduidige parameters 18 Conclusie Aquo catalogus is ontworpen voor gestructureerde data maar bevat ook begrippen die op ongestructureerde data toegepast kunnen worden en geschikt is voor verschillende toepassingen door groepsindeling / niveaus !

19 Adviesraad – eenduidige parameters 19 Vervolg? Rapport heeft aanbevelingen: –Verder onderzoek naar beheer(tool) –Verder onderzoek naar automatische vulling –Kritisch beschouwen van ontwerp -> wijzigingsvoorstel is gepubliceerd Vullen datamodel met ‘echte’ data Bouwen tool en service voor ontsluiting

20 Adviesraad – eenduidige parameters 20 Vragen ?

21 Adviesraad – eenduidige parameters 21

22 Adviesraad – eenduidige parameters 22

23 Adviesraad – eenduidige parameters 23 Vragen ?


Download ppt "Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)"

Verwante presentaties


Ads door Google