De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)"— Transcript van de presentatie:

1 Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)

2 Adviesraad – eenduidige parameters 2 Inhoudsopgave InformatieDesk standaarden Water Aquo standaard Opzet Aquo catalogus Eerste resultaten catalogus Conclusie

3 Adviesraad – eenduidige parameters 3 InformatieDesk standaarden Water Partners: Missie: effectieve informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders Gebruikers: Iedereen die zich bezighoudt met waterbeheer heeft baat bij de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

4 Adviesraad – eenduidige parameters 4 Standaarden in vochthuishouding Volume, afmetingen Vermeldingen etiket Naamgeving product Kwaliteitseisen …

5 Adviesraad – eenduidige parameters 5 Nog meer standaarden

6 Adviesraad – eenduidige parameters 6 Wat is de Aquo-standaard? Gegevensstandaard; semantische standaard Betekenis van data Geen ICT of Technische standaard, maar … daar wel zoveel mogelijk gebruik van maken Aquo-standaard is het resultaat van de praktijk en dus ondanks beperkingen een praktische standaard Van en voor gebruikers in de sector Waterbeheer!

7 Adviesraad – eenduidige parameters 7 Aquo standaard Aquo-lex en Aquo domeinen zijn de basis voor definitie LM Aquo, UM Aquo en IMWA: datamodel voor gestructureerde data Maar ook andere definities, modellen en systemen zijn relevant! Parameters Aquo-lex UM Aquo IMWA LM Aquo CASnr. ISO/NEN normen ref. documenten … andere modellen en systemen

8 Adviesraad – eenduidige parameters 8 Aquo-lex Eerste basis in 1993 (Omega woordenboek) Ruim 7.500 begrippen Beschikbaar via www.idsw.nl als:www.idsw.nl –xml / pdf download; html Per begrip / term / concept is beschikbaar: –Engels / Duitse vertaling (indien bekend) –Definitie (verplicht veld) –Toelichting –Synoniem –Afkorting –Bron

9 Adviesraad – eenduidige parameters 9 Logisch Model Aquo Gegevensmodel, opgesteld door de UvW, waarin gegevens zijn beschreven die door waterschappen worden gebruikt bij de uitvoering van primaire taken. Bestaat uit: –Rapport –Definities / gegevenswoordenboek –domeintabellen –Model op basis van ERD in Oracle Designer (6i) Entiteiten / attributen Relaties

10 Adviesraad – eenduidige parameters 10 UM Aquo en IMWA Standaard voldoet aan NEN3610:2005 Gebruik van GML (XML variant) = ISO standaard Generiek model in UML –Geografische objecten (IMWA) –Monitoring / Metingen (UM Aquo – metingen) –Kaderrichtlijn Water (UM Aquo – krw) –Normen (UM Aquo – normen) –(Vergunningaanvragen) (UM Aquo Waterwet) Informatie uit LM Aquo / Adventus is uitwisselbaar via transformatie

11 Adviesraad – eenduidige parameters 11 model.XSD Opbouw standaard voor uitwisseling IMWA model.XSD Aquo- domein tabellen Aquo-lex 3610 UML GML XML UM Aquo domein1.XSD monitoring.xml GML XML www.idsw.nl/Aquo/schemas domein2.XSD domeinZ.XSD valideren uitwisselbestand: syntax (XML) semantiek structuur/model domeinwaarden gecertificeerd IDsW 3610

12 Adviesraad – eenduidige parameters 12 Aquo catalogus - probleemstelling Veel overlap in definities tussen onderdelen standaard Veel informatiesystemen gebruiken wel entiteiten / klassen… Maar: –Andere naamgeving… –Andere betekenis… –Niet alle entiteiten… –Niet alle attributen… –Niet alle relaties… Toch ‘Aquo-conform?’ -> ook Aquo niet consequent! -> voorbeeld IMWA vs LM Aquo

13 Adviesraad – eenduidige parameters 13 Aquo catalogus - oplossingsrichting

14 Adviesraad – eenduidige parameters 14 Oplossingsrichting Thesaurus voor begripsdefinitie (ongestructureerd) –Alle begrippen uit Aquo-lex –Hogere / lagere orde relaties –Synoniemen –Afkortingen –Meertaligheid Thesaurus+ / Ontologie voor gestructureerde data –Koppeling naar datastructuur –Koppeling naar ‘eigenschappen’ zoals naam, identificatie Ingedeeld op kennisgebied / werkproces (groep) Beschikbaar via ‘webservice’

15 Adviesraad – eenduidige parameters 15 Resulaten pilot project Thesaurus is volgens internationale standaard (SKOS) Eenvoudig koppelbaar extern Interactief ‘browsen’ –Beperkt gevuld in pilot –Niet alle relaties / opties geimplementeerd –http://137.224.11.5/IdswObjCat/main.htmlhttp://137.224.11.5/IdswObjCat/main.html Als service (vraag stellen aan) –Beperkt gevuld (zelfde bestand als interactief) –Als ‘zoekfunctie’ –Direct kiezen begrip –Antwoord in ‘xml’ in pilot

16 Adviesraad – eenduidige parameters 16

17 Adviesraad – eenduidige parameters 17 Naar een tweedeling?! Vanuit de semantiek: Aquo catalogus (OWL / RDF) –Begrippen uit Aquo-lex –Definities van entiteiten / attributen / domeinwaarden –Relatie begrip – entiteit – attribuut – eenheid / hoedanigheid –‘Ontologische’ relaties tussen objecten –‘Ingrediëntenlijst’ Vanuit de syntax / informatiebehoefte (UML / ERD): –toepassingsspecifieke subsets voor generieke toepassingen Door IDsW óf door systeem ontwikkelaars op basis van catalogus Mix van ingrediënten == gerecht Aquo conform == Aquo catalogus + Aquo domeintabellen –gezamenlijke verplichte rapportages / analyses (UM Aquo / IMWA) door IDsW ontwikkeld obv catalogus

18 Adviesraad – eenduidige parameters 18 Conclusie Aquo catalogus is ontworpen voor gestructureerde data maar bevat ook 7.500 begrippen die op ongestructureerde data toegepast kunnen worden en geschikt is voor verschillende toepassingen door groepsindeling / niveaus !

19 Adviesraad – eenduidige parameters 19 Vervolg? Rapport heeft aanbevelingen: –Verder onderzoek naar beheer(tool) –Verder onderzoek naar automatische vulling –Kritisch beschouwen van ontwerp -> wijzigingsvoorstel is gepubliceerd Vullen datamodel met ‘echte’ data Bouwen tool en service voor ontsluiting

20 Adviesraad – eenduidige parameters 20 Vragen ?

21 Adviesraad – eenduidige parameters 21

22 Adviesraad – eenduidige parameters 22

23 Adviesraad – eenduidige parameters 23 Vragen ?


Download ppt "Adviesraad – eenduidige parameters 1 Objecten catalogus 16 juni 2010, Oracle gebruikersgroep Huibert-Jan Lekkerkerk (IDsW)"

Verwante presentaties


Ads door Google