De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RINK: Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken Inspectie, analyse, instandhouding 17 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RINK: Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken Inspectie, analyse, instandhouding 17 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 RINK: Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken Inspectie, analyse, instandhouding
17 november 2011

2 Rijkswaterstaat verandert
AANLEIDING Veranderende organisatie omstandigheden gebruik normen&regels Rijkswaterstaat verandert 2 RINK 17 november 2011 2

3 Natte kunstwerken Twijfel over toestand / risico’s Natte Kunstwerken, naar aanleiding van bruggenproblematiek Delen van areaal RWS naderen einde technische en functionele levensduur Multidisciplinair complexe objecten Organisatie! (meer expliciet kennis ontsloten -> van decentraal georganiseerd, naar centraal) Prestatiecontracten en DBFM voorbereiding ! (meer verantwoordelijkheid over RAMS-prestaties naar markt) Van programmering op objectniveau naar netwerk/corridorniveau Relatie investeringen – nut voor gebruikers! Beleid vraagt om een ander nivo. Van objectcat. risicosturing Naar sturing op netwerk - Bruggenproblematiek toegevoegd ! - Explicitiete Kennis toegevoegd ! RINK 17 november 2011

4 Westsluis Terneuzen Westsluis Terneuzen 16 september 2011

5 Stuw Linne Stuw Linne 16 september 2011

6 Stuw Belfeld Stuw Belfeld 16 september 2011

7 Houtrib Houtribsluizen 16 september 2011

8 IJmond Zeepoort IJmond 16 september 2011

9 Koninginnesluis Koninginnesluis 16 september 2011

10 Sluis- en Stuwcomplex Driel
16 september 2011

11 Delden Sluis Delden 11 16 september 2011

12 Roermond Stuw Roermond 12 16 september 2011

13 Aantallen: 10 stuwen 128 schutsluiskolken 19 gemalen 28 spuicomplexen
118 “Natte” vaste en beweegbare bruggen 5 Keringen 13 presentatie RINK DJ Kiljan, november 2010 16 september 2011

14 14

15 Inspectie & analyse object
RINK Maatregelen DOEL RINK Vereiste prestatie corridor Totaalbeeld technische en functionele toestand en restlevensduur (prestatieniveaus); Beoordelen toestand en uitwerken scenario’s voor meerjarige onderhoudsmaatregelen en kosten; Voorstellen kostenefficiënte maatregelenpakket per object en prioritering onderhoudsbehoefte per object (SLA); Zorgdragen voor verankering RINK-systematiek. Corridor analyse Hoe goed zou het moeten zijn? Vereiste prestatie object Optimalisatie B&O RAMS prestatie object RAMS analyse object Hoe goed is het? Inspectie & analyse object RINK I&A 15

16 Aanpak: Beheer- & Onderhoudsfilosofie (basis RINK- aanpak)
Verschil niveau 3 en 4: (“Nieuwe risico’s”) Wijzigingen in: Gebruik en bediening Onderhoud belastingen Organisatie, wet- en regelgeving en normen 16 RINK mini symposium 16 september 2011 16 16 16

17 Integrale RAMS-analyse
Functionele analyse FMECA Foutenbomen Beton Staal Werktuigbouw Waterbouw BBE Duiken Inmeten Demonteren RINK 17 november 2011

18 RAMS-prestaties Niet-Beschikbaarheid per jaar (8760 uur) NA herstelmaatregelen: = 297 uur = 3,4% Uur Technisch falen 258 Natuurlijke randvoorwaarden 0,1 Externe gebeurtenissen 13 Vast en variabel onderhoud 26 Totaal 297 Uur Civiel 4 Staal - Werktuigbouw 14 Waterbouw BBE 240 Totaal 258 RINK 17 november 2011

19 RAMS-prestaties 3,25% RINK 17 november 2011

20 Verbetermaatregel Scenario’s per Object
Verbetermaatregelen per functie top 10 bijdragen falen verbetermaatregelen met kosten Sorteren op kosten-efficiëntie [€/uur beschikbaarheid] Voorbeeld Lith Zuid: div. BBE Vervang Hoofdmotoren aanvaarbescherming vorstbescherming 20 Rijkswaterstaat, RINK in vogelvlucht 20

21 Per object in de corridor
Corridormodel Incl. redundanties (meer kolken, omvaarroutes) Resultaat model is beschikbaarheid hele traject (hier Maastricht-Heumen) Uitkomsten bepaald door: Bediende tijd versus heel jaar Vaarwegklasse presentatie RINK 16 september 2011

22 Verbetermaatregelen corridor
Vergelijkbaar met aanpak objecten: M.b.v. corridor-model top 10 bijdragen falen functie corridor incl. maatregelkosten Sorteren op kosten-efficiëntie (= kosten/toename beschikbaarheid [€/uur]) Sluis Limmel: BBE Sluis Sambeek Ext Geb + Nat RVW Stuw Belfeld: BBE Stuw Linne: BBE 22

23 Conclusies RINK bevestigt nieuwe risico’s (grotere slijtage, afname levensduur door intensiever gebruik en toegenomen belasting). RAMS aanpak biedt inzicht in oorzaken niet-functioneren objecten. Sterke kosten-optimalisatie mogelijk (maatregelen gericht op wegnemen of verminderen oorzaken). De RINK-aanpak biedt goede aanzet tot prestatiesturing (SLA’s). 23 RINK 17 november 2011


Download ppt "RINK: Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken Inspectie, analyse, instandhouding 17 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google