De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Handreiking voor kostenmanagement en kostenramen Paul Jansen - CROW Standaardsystematiek voor Kostenramingen SSK-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Handreiking voor kostenmanagement en kostenramen Paul Jansen - CROW Standaardsystematiek voor Kostenramingen SSK-2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Handreiking voor kostenmanagement en kostenramen Paul Jansen - CROW Standaardsystematiek voor Kostenramingen SSK-2010

2 Aanleiding SSK… •Indeling •Compleet? •Vergelijkbaar •Volgen in de tijd •Prijspeil, btw •Risico’s en onzekerheden •Marktwerking? •Software

3 Terminologie Probabilistisch? Levensduurkosten Objecten BUDGET

4

5 SSK 2010 Handreiking voor kostenmanagement met: -Methodiek -Begrippenkader -Checklists -Uniform samenvattingsblad -Cursus 5 Praktische handreiking aan kostenramers: -Rekenmodel in Excel (twéé versies d.d. 15 april 2012) -Vereenvoudigde versie 2.1 -Geavanceerde versie 3.03

6 6 1999 1 e druk 2002 2 e druk 2010 3 e druk VERVALLEN VERVALLEN CROW-Publicatie 137

7 Over SSK-2010 7 •Objectramingen •Scope en ramingdossier Methodiek

8 Objecten …

9 Over SSK-2010 9 Het begrip ‘Scope’ ‘Scope’ betekent ‘Omvang’, ‘Reikwijdte’. “De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties.” Leg de scope goed vast! 1.Omschrijving (eventueel in extra tabblad in de spreadsheet) 2.In het rekenmodel (opdeling project in objecten) Wijziging scope => Wijziging budget

10 Scope detailleren

11 Scope…?

12 Scope…!

13 Over SSK-2010 13 •Objectramingen •Scope en ramingdossier Begrippenkader •Bedrijfseconomische raming •Investerings- èn levensduurkosten •Prijspeil •Begrippenkader voor (rekenen met) risico’s en onzekerheden

14 x€% Risico reservering -

15 NIEUW in SSK 2010 Indirecte kosten Dir.kosten Nader te Detailleren Directe kosten benoemd Risicoreservering BouwkostenVastgoedEngineering Overige bijkomende kosten NIEUW in SSK-2010 Levensduurkosten

16

17 Over SSK-2010 17 •Objectramingen •Scope en ramingdossier Uitleg •Bedrijfseconomische raming •Investerings- èn levensduurkosten •Prijspeil •Begrippenkader voor (rekenen met) risico’s en onzekerheden •Probabilistisch en deterministisch

18 70% Bandbreedte 30 40 50 60 70 80 Projectkosten incl. risicoreserveringen 15% kans Onzekerheidsreserve

19 Reservering voor scopewijzigingen Scope ! Projectkosten incl. risicoreserveringen Onzekerheidsreserve

20 Over SSK-2010 20 •Objectramingen •Scope en ramingdossier Rekenmodel •Bedrijfseconomische raming •Investerings- èn levensduurkosten •Prijspeil •Begrippenkader voor (rekenen met) risico’s en onzekerheden •Probabilistisch en deterministisch •Eenduidig ramingmodel (met rekenblad Excel) •Samenvatting van de raming

21 Samenvattingsblad SSK-2010 (v.3.03)

22

23

24

25 Wat kan de klant ermee •Kostenramen op een hoger kwaliteitsniveau brengen. •Onzekerheden binnen de raming inzichtelijk maken •Eenduidig communiceren over een heldere scope •Financiële beheersing oftewel kostenmanagement gedurende de gehele levenscyclus 25

26 Verbanden •RISNET •Kostenkengetallen voor Beheersystematieken •Value engineering, Life Cycle Costing (LCC) •VISI •Systems Engineering •Contracten •Professionele (SSK-)ramingsoftware •CAD •BIM (COINS) 26

27 tijd conceptfaseontwikkelfase gebruiksfaserealisatiefasesloopfase CROW-producten in de lifecycle Objectenbibliotheek Bouwwerk Informatie Model (BIM)/ COINS / Cheobs /IFC infra Systems Engineering / Specificeren SSK incl. probablistisch ramen RisMan Value Engineering VISI standaardcommunicatie Asset management Aanleg Contractering RAW UAVgc Gunnen op waarde LEA DSS •Regie •Bestek •DB •DBF •DBFM •DBFMO •ENZ

28 Klant … Standaard … Software Standaard Software Klant

29 Standaard … Software … Klant CROW Leverancier Gebruiker

30 Over SSK-2010 30 Bedankt voor uw aandacht. Vragen? Voor vragen en toelichtingen helpdesk@crow.nl  0318 – 695 317 Voor updates en nieuws •www.crow.nl en de SSK-groep op LinkedIn •jansen@crow.nl


Download ppt "1 Handreiking voor kostenmanagement en kostenramen Paul Jansen - CROW Standaardsystematiek voor Kostenramingen SSK-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google