De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Presentatie Symposium “”Ketenzorg loont” Ontwikkelingen en resultaten Geriatrische revalidatie Donderdag 6 december 2012 Jocelyn Daris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Presentatie Symposium “”Ketenzorg loont” Ontwikkelingen en resultaten Geriatrische revalidatie Donderdag 6 december 2012 Jocelyn Daris."— Transcript van de presentatie:

1 1 Presentatie Symposium “”Ketenzorg loont” Ontwikkelingen en resultaten Geriatrische revalidatie Donderdag 6 december 2012 Jocelyn Daris

2 2 Kwetsbare ouderen in de keten: We leven 8 JAAR LANGER DAN IN 1950 EN GENIETEN WE LANGER IN GOEDE GEZONDHEID VAN ONST LEVEN.

3 3 Top 10 aandoeningen bij senioren (zorgkosten) 1.Bewegingsapparaat (artrose, maar bv ook veel heupfracturen) 2.Hartziekten 3.Astma / COPD 4.Diabetes Mellitus 5.Dementie 6.Psychische aandoeningen 7.Beroerte 8.Kanker 9.Gevolgen ernstig ongeval 10.Zenuwstelsel Plus :afnemende mantelzorg en medicalisering

4 Economische blik op ouderenzorg Zorgkosten lopen exponentieel op met de leeftijd Verhoudingsgewijs is er bij senioren forse toename in gemiddelde kosten farmacie, ziekenhuis, huisartsen, fysiotherapie Vergrijzing is niet de belangrijkste oorzaak van toename zorgkosten, dat is technologie Invloed van vergrijzing varieert per sector 4

5 Stand van zaken: AWBZ en regeerakkoord Versterking van zorg thuis (extramuraliseren) via Wmo en Zorgverzekeringswet Begeleiding uit AWBZ, gemeente gaat voor ondersteuning zorgen Persoonlijke verzorging uit de AWBZ, gemeente neemt verzorgingstaak op zich Verpleging uit de AWBZ -> wordt onderdeel van de basisverzekering Langdurige zorg/zware ZZP -> landelijke uitvoering.romp-AWBZ. AWBZ in huidige vorm verdwijnt in 2017, net als het zorgkantoor Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars gaat niet door Extra investering in wijkverpleegkundigen

6 6 Visie seniorenbeleid Achmea richt zich op de beste zorg voor senioren (>65 jaar). Samen werken aan integrale dienstverlening voor senioren, gericht op hun gezondheid en specifieke (zorg)behoeften. Leidend hierbij is het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van senioren. Onderscheid naar vier groepen onafhankelijk onafhankelijk,soms afhankelijk afhankelijk beetje hulp veel hulp

7 Segmentering :vier groepen senioren Vitaliteit Multimorbiditeit Kwetsbaarheid Afhankelijkheid

8 Sturing ketenaanpak kwetsbare ouderen via inkoop beleid in AWBZ Intramuraal 2012 beleid omtrent mantelzorg en vrijwilligers aanwezig en gepubliceerd op website 2013 o.a. cliënt-ervaringsonderzoek, wachttijden op de website,medicatie check, vitaliteitsbeleid, aandacht voor valpreventie 2013 SOG’er aantoonbaar in wijk waardoor intramurale instroom beperkt blijft : 1,5% opslag op tarief

9 Sturing o.a via inkoop beleid in AWBZ Extramuraal Wijkgerichtheid =2% opslag bij actief beleid over sociale kaart Samenwerking eerste lijn en gemeente =2% opslag Contactpersonen zorgaanbieder zijn bekend bij gemeente, eerstelijnzorgaanbieders en welzijnsorganisatie in wijk waarin zorgaanbieder actief Integraal aanbod samen met SOG’er of huisarts =2% opslag Schrijven waaruit samenwerking blijkt met SOG’er/huisarts blijkt.

10 Verdere ondersteuning van keten kwetsbare ouderen Inkoop AIV, financiering casemanagement opslag op tarieven Inkoop module ouderen zorg eerste lijn Beleid ketenzorg dementie Achmea

11 VRAGEN? Dank voor de aandacht


Download ppt "1 Presentatie Symposium “”Ketenzorg loont” Ontwikkelingen en resultaten Geriatrische revalidatie Donderdag 6 december 2012 Jocelyn Daris."

Verwante presentaties


Ads door Google