De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve zorg thuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve zorg thuis"— Transcript van de presentatie:

1 Palliatieve zorg thuis
Ontwikkelingen in zorgland De inhoud van de zorg Kansen voor de patiënt/klant en de NP Bert hogeboom Directeur Verpleging en Verzorging 12 oktober 2006

2 De afgelopen jaren Professionalisering van de palliatieve zorg in de zorgketen Meer keuzemogelijkheden voor de stervende Maar ook… Onvoldoende onderlinge samenwerking Onvoldoende kennis van elkaars mogelijkheden De klant is van toeval afhankelijk 18 april 2006

3 Nu (voorbeeld Drenthe)
Tot standgekomen palliatieve netwerken 18 april 2006

4 Stuurgroep palliatieve zorg
Netwerk bestaat uit: Stuurgroep palliatieve zorg Netwerk palliatieve zorg Palliatief Consultatie team Hospicegroep 18 april 2006

5 Deelnemende organisaties
Thuiszorg Huisartsen Ziekenhuis Hospice Verzorgingshuis Verpleeghuis Vrijwillige T-Thuiszorg 18 april 2006

6 PCT, een speciale rol: mantelzorg Cliënt en naasten
Terminale thuiszorg Huisarts en thuiszorg PCT 18 april 2006

7 RESULTATEN Provinciebreed overleg
In vier regio’s functioneren Netwerken palliatieve zorg 3 hospice zijn in 2006 in gebruik Sociale kaart per regio Deskundigheidsbevordering Consultatieteam per regio Met kent elkaar en kan elkaar vinden 18 april 2006

8 De praktijk thuis sterven – bewuste keus??
Randvoorwaarden voor zorg thuis Patiënt verkiest thuiszorg boven ziekenhuisopname Zorgverzekeraar accoord Aanwezigheid mantelzorg Geen medische bezwaren 18 april 2006

9 Aanbod thuis Ondersteuning en begeleiding bij ziekte:
medische zorg, verpleegkundige zorg, psychosociale zorg Steun bij ADL aanvullende zorg, nachtzorg en acute zorg Pijn en symptoombestrijding Mogelijkheden van inroepen specialistisch team Begeleiding bij beslissingen rondom levenseinde Palliatieve sedatie/ euthanasie Zorgverlening in hospice,verpleeg- en/of verzorgingshuis etc 18 april 2006

10 Thema’s die een belangrijke rol spelen….
kwaliteit van leven symptoommanagement anticiperen op... autonomie van de patiënt integrale multidisciplinaire attitude zorg voor de naasten 18 april 2006

11 Ontwikkelingen Icare op palliatief gebied
Scholingsprogramma voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden Scholingsaanbod huisartsen mogelijkheden medisch technisch handelen pijn en /of symptoombestrijdingbestrijding Transmuraal ontslagprotocol Ontslag protocol verpleeghuis- thuiszorg AIV - continuïteitsbezoeken 18 april 2006

12 Problemen in het heden Schotten in de financiering
Belangen van organisaties Onbekendheid met de mogelijkheden Financiering van de ketensamenwerking Ontbreken van toetsingskader voor palliatieve zorg 18 april 2006

13 De komende jaren Verschuiving van AWBZ naar basisverzekering (ontschotting €) KetenDBC ontwikkeling Inhoud vd zorg Toename van technische mogelijkheden Klant eist meer kwaliteit en dienstverlening 18 april 2006

14 Ten slotte: De rol van de NP zal afhankelijk zijn van de vraag:
Wat kan de np bijdragen aan kwaliteit en doelmatigheid in de keten? En wil de NP deze rol op zich nemen? 18 april 2006


Download ppt "Palliatieve zorg thuis"

Verwante presentaties


Ads door Google