De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICARE, de beste in Zorg Thuis 12 oktober 2006 Palliatieve zorg thuis Ontwikkelingen in zorgland De inhoud van de zorg Kansen voor de patiënt/klant en de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICARE, de beste in Zorg Thuis 12 oktober 2006 Palliatieve zorg thuis Ontwikkelingen in zorgland De inhoud van de zorg Kansen voor de patiënt/klant en de."— Transcript van de presentatie:

1 ICARE, de beste in Zorg Thuis 12 oktober 2006 Palliatieve zorg thuis Ontwikkelingen in zorgland De inhoud van de zorg Kansen voor de patiënt/klant en de NP Bert hogeboom Directeur Verpleging en Verzorging

2 2 18 april 2006 De afgelopen jaren  Professionalisering van de palliatieve zorg in de zorgketen  Meer keuzemogelijkheden voor de stervende  Maar ook… –Onvoldoende onderlinge samenwerking –Onvoldoende kennis van elkaars mogelijkheden –De klant is van toeval afhankelijk

3 3 18 april 2006 Nu (voorbeeld Drenthe)  Tot standgekomen palliatieve netwerken

4 4 18 april 2006 Netwerk bestaat uit: Netwerk palliatieve zorg Palliatief Consultatie team Hospicegroep Stuurgroep palliatieve zorg

5 5 18 april 2006 Deelnemende organisaties Thuiszorg Huisartsen Ziekenhuis Vrijwillige T-Thuiszorg Verzorgingshuis Verpleeghuis Hospice

6 6 18 april 2006 PCT, een speciale rol: mantelzorg Cliënt en naasten Terminale thuiszorg Huisarts en thuiszorg PCT

7 7 18 april 2006 RESULTATEN  Provinciebreed overleg  In vier regio’s functioneren Netwerken palliatieve zorg  3 hospice zijn in 2006 in gebruik  Sociale kaart per regio  Deskundigheidsbevordering  Consultatieteam per regio  Met kent elkaar en kan elkaar vinden

8 8 18 april 2006 De praktijk  thuis sterven – bewuste keus??  Randvoorwaarden voor zorg thuis  Patiënt verkiest thuiszorg boven ziekenhuisopname  Zorgverzekeraar accoord  Aanwezigheid mantelzorg  Geen medische bezwaren

9 9 18 april 2006 Aanbod thuis  Ondersteuning en begeleiding bij ziekte: medische zorg, verpleegkundige zorg, psychosociale zorg  Steun bij ADL aanvullende zorg, nachtzorg en acute zorg  Pijn en symptoombestrijding Mogelijkheden van inroepen specialistisch team  Begeleiding bij beslissingen rondom levenseinde Palliatieve sedatie/ euthanasie  Zorgverlening in hospice,verpleeg- en/of verzorgingshuis etc

10 10 18 april 2006 Thema’s die een belangrijke rol spelen….  kwaliteit van leven  symptoommanagement  anticiperen op...  autonomie van de patiënt  integrale multidisciplinaire attitude  zorg voor de naasten

11 11 18 april 2006 Ontwikkelingen Icare op palliatief gebied  Scholingsprogramma voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden  Scholingsaanbod huisartsen mogelijkheden medisch technisch handelen pijn en /of symptoombestrijdingbestrijding  Transmuraal ontslagprotocol  Ontslag protocol verpleeghuis- thuiszorg  AIV - continuïteitsbezoeken

12 12 18 april 2006 Problemen in het heden  Schotten in de financiering  Belangen van organisaties  Onbekendheid met de mogelijkheden  Financiering van de ketensamenwerking  Ontbreken van toetsingskader voor palliatieve zorg

13 13 18 april 2006 De komende jaren  Verschuiving van AWBZ naar basisverzekering (ontschotting €)  KetenDBC ontwikkeling –€ –Inhoud vd zorg  Toename van technische mogelijkheden  Klant eist meer kwaliteit en dienstverlening

14 14 18 april 2006 Ten slotte:  De rol van de NP zal afhankelijk zijn van de vraag:  Wat kan de np bijdragen aan kwaliteit en doelmatigheid in de keten?  En wil de NP deze rol op zich nemen?


Download ppt "ICARE, de beste in Zorg Thuis 12 oktober 2006 Palliatieve zorg thuis Ontwikkelingen in zorgland De inhoud van de zorg Kansen voor de patiënt/klant en de."

Verwante presentaties


Ads door Google