De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelsessie: Samenwerking vrijwilligers-beroepskrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelsessie: Samenwerking vrijwilligers-beroepskrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Deelsessie: Samenwerking vrijwilligers-beroepskrachten
Deelsessie: Samenwerking vrijwilligers-beroepskrachten. Kwaliteitsverbetertraject

2 Introductie Karin de Bie: Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant
Hélène Vissers: Kwaliteitsverbetertraject, VPTZ Tilburg e.o., Medewerker vrijwillige hospicezorg

3 Doel van deze deelsessie
Toelichten kwaliteitsverbetertraject Bekendheid VPTZ vergroten Cliënten steunen in de wens de laatste levensfase thuis door te brengen door de inzet van vrijwilligers

4 Programma Toelichting kwaliteitsverbetertraject
Aanleiding/reden kwaliteitsverbetertraject a.h.v casus Hr. De Jong Wat biedt VPTZ (kort)? Wat kan VPTZ betekenen? A.h.v. Casus mevr. Van de Hout Doel en acties verbetertraject

5 Kwaliteitsverbetertraject 2006
Samenwerking huisartsen-VPTZ is gekozen voor het kwaliteitsverbetertraject Opdrachtgever is het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant. Het verbetertraject wordt financieel ondersteunt door het IKZ.

6 Reden Niet alle huisartsen zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van VPTZ. Huisartsen zijn een belangrijke schakel in de keten van palliatieve zorg. Als cliënten door hun huisarts goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de VPTZ is een keuze waar de laatste levensfase wordt doorgebracht meer overwogen.

7 Casus 1: Hr. de Jong 76 jaar Longca. Met metastasen in botten
Levensverwaching is kort Hr. is thuis, en wil graag thuis blijven. Lijkt zich te hebben neergelegd bij naderende sterven Getrouwd; 3 uitwonende kinderen Mevr. zorgt voor Hr. Is erg belast (moe geïsoleerd) Hulp van Thebe (dagelijks, i.t., huish. hulp) Huisarts komt wekelijks

8 3 weken na thuiskomst Situatie verslechterd: minder mobiel, meer pijn, verzwakking Mevr. erg moe, wil kinderen niet belasten VPTZ start: alle middagen 13 tot 17 uur

9 Enkele dagen later Meer pijn Verwardheid Mevr. totaal uitgeput
Hr. wordt opgenomen. 5 dagen na opname in het ziekenhuis sterft Hr. Hr. voelde zich niet prettig in ziekenhuis Mevr. had last van opname, ook later nog

10 Conclusie Soms wordt VPTZ niet of te laat ingezet. Gevolg kan zijn dat mantelzorgers overbelast raken en af moeten haken.

11 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Tilburg e.o.
Wat biedt VPTZ? Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Tilburg e.o. “er zijn” ter ondersteuning/vervanging van de mantelzorg en hun omgeving. Indicaties: Terminaal: levensverwachting 3 maanden of korter. Aanwezigheid gewenst. Aanvraag moet binnen de mogelijkheden van vrijwilligers liggen.

12 De hulp van vrijwilligers
aanwezig zijn en er voor zorgen dat mantelzorgers daardoor even rust krijgen luisterend oor voor stervende en zijn omgeving eenvoudige verzorgende handelingen (voor handelingen die vragen om een professional wordt een beroep gedaan op een thuiszorgorganisatie)

13 De hulp kan overdag, ’s avonds en incidenteel ’s nachts geboden worden
Vrijwilligers kunnen dagelijks hulp bieden. Voor korte tijd zonodig 40 uur per week Alle vrijwilligers zijn geschoold en worden begeleid door professionals In een intake (coördinator) wordt gesproken over wensen behoeften en mogelijkheden. Hulp van VPTZ is gratis.

14 Veel mensen zijn in de laatste fase van hun leven het liefste thuis
Veel mensen zijn in de laatste fase van hun leven het liefste thuis. De inzet van vrijwilligers vergroot de kans deze wens te realiseren.

15 Zo kan ‘t ook: mevr. Van de Hout
90 jaar Langzaam groeiende kwaadaardige tumor in baarmoeder. Metastasen in longen. Uitbehandeld en verzwakt Korte termijn geheugen verstoord 6 kinderen; 3 dichtbij, 3 aan de andere kant van het land Thuis is de beste plaats

16 Eind maart intake VPTZ Ma t/m vrij hulp uur Begin april uitbreiding hulp uur; 40 uur per week hulp VPTZ Hulp van vrijwilligers (5) verloopt goed, kinderen kunnen zorg aan. Begin juni overlijdt mevr. rustig in aanwezigheid van haar kinderen.

17 Conclusie Door, naast de hulp van kinderen en professionele werkers, tijdige en intensieve inzet van VPTZ kon mevr. thuis overlijden. (2 weken 20 uur inzet, 7 weken 40 uur inzet)

18 kwaliteitsverbetertraject
Doel: huisartsen zijn beter op de hoogte van de mogelijkheden VPTZ. Als cliënten door hun huisarts goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de VPTZ is een keuze waar de laatste levensfase wordt doorgebracht meer overwogen.

19 Acties Steekproef (juni-jan) - 60% kent VPTZ/Contour
- 100% vindt dat huisartsen een taak hebben in begeleiding van mantelzorgers van terminale cliënten. - 40% heeft ervaring met VPTZ (90% positief - 25 % weet dat VPTZ dagelijks hulp kan bieden

20 Acties 2. Ontwikkeling, drukken, verzenden wegwijzer VPTZ(september/oktober/ november) -kort en bondige informatie -mogelijkheden VPTZ worden benadrukt Wegwijzer gemaakt voor huisartsen (praktijkverpleegkundige), ook bruikbaar voor andere werkers in palliatieve zorg

21 Acties 3. Casuistiekbespreking (oktober) Werkers in palliatieve zorg:
Maakten (opnieuw) kennis met VPTZ, waaronder ook huisartsen. Hebben meegepraat over mogelijke verbeteringen

22 Acties 4. Publicaties (oktober/november)
- tbv huisartsen (bladen beroepsgroep) - publiekspublicaties (plaatselijk veelgelezen dagblad, weekbladen, bladen voor ouderen)

23 Acties 5. symposium

24 Acties 6. Decemberactie Op “ludieke”wijze vragen we nogmaals aandacht voor VPTZ aan huisartsen.

25 Acties 7. Herhaling steekproef (januari)
Daarna afronding en rapportage traject

26 Tot slot We hopen met het kwaliteitsverbetertraject een positieve bijdrage te leveren aan de palliatieve zorg. Onze grootste drijfveer daarbij is: Veel mensen zijn in de laatste fase van hun leven het liefste thuis. De inzet van vrijwilligers vergroot de kans deze wens te realiseren.


Download ppt "Deelsessie: Samenwerking vrijwilligers-beroepskrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google