De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JONG LEESTALENT Lezende kleuters in onze school. Voorstellen Ilse Meezen CED-groep afdeling ontwikkeling en onderzoek Onderwijsverbeteringen voor leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JONG LEESTALENT Lezende kleuters in onze school. Voorstellen Ilse Meezen CED-groep afdeling ontwikkeling en onderzoek Onderwijsverbeteringen voor leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 JONG LEESTALENT Lezende kleuters in onze school

2 Voorstellen Ilse Meezen CED-groep afdeling ontwikkeling en onderzoek Onderwijsverbeteringen voor leerlingen met cognitieve talenten voor leerlingen met cognitieve beperkingen

3 Overeenkomst De leerling valt buiten het gemiddelde Op school moet elke leerling iets leren Afstemmen van het onderwijs is nodig WAT ? HOE ? WIE ?

4 Programma Leestalent signaleren bij kleuters Kindfactoren en omgeving Inbedden in beleid cognitief talent Handvat voor ontwikkeling beleid op A4 Welke mogelijkheden

5

6 Wat leren we een kleuter die al vlot kan lezen? Hoe organiseren we dat in onze school? Wie zijn erbij betrokken? Overeenkomst Wat kan de leerling en wat kan de school?

7 Signaleren van leestalent Cognitief talent: excellente prestaties taal en rekenen, techniek Nederlandse overheid erkent belang stimulatie cognitief talent Het afstemmen op cognitief talent heeft de aandacht Waardering van de inspectie Middelen van de overheid Blik op talent

8 Tijdig cognitief talent signaleren! Beginnen bij de kleuters Bij kleuters spreken we van een voorsprong Signaleren voorsprong is belangrijk Voorkom dat kleuter zich aanpast aan gemiddelde Voorkom gedragsproblemen door verveling of overschatting

9 Signalen Vroeg lezen kan een signaal zijn van cognitief talent Cognitieve talenten leren zichzelf vaak lezen Ze zien verbanden zonder uitleg Dat doen we toch allemaal ? Verbanden zien in schrift zonder uitleg is bijzonder! Kijk naar het plaatje dat volgt. Hoeveel talen zie je? Verwijzen de tekens naar klanken?

10

11 Processen in het brein: neuro-cognitie Leren omgaan met schriftelijke informatie is complex Snelle leerders hebben voordelen Informatieverwerking is vlot Waarneming: overeenkomsten en verschillen Doorgronden structuur en systeem Woordenschat: diep en breed

12 Meta-taal: beschouwend omgaan met taal Jay komt er zelf achter dat de J in Jet heel anders klinkt! Vlot generaliseren van kennis en strategieën toepassen Theorie of Mind: perspectief nemen Ik zie de letter op zijn kop en jij….?

13 Schriftelijke taal is overal Ouders lezen hun kind veel voor Ouders ontdekken dat hun kind leest Ouders zijn trots gaan er mee aan de slag (vaak zonder kennis) Kind pikt het op Kind pikt het bijzonder snel op Leren buiten de school

14 Variatie Vroeg lezen is een belangrijk signaal Vroeg lezen kan een (tijdelijke) voorsprong zijn Er zijn vroege lezers, maar ook extreem vroege lezers! Het ene ontwikkelingsgebied kan verder zijn dan het andere http://www.youtube.com/watch?v=FSfesFEPrMA&feature=related

15 http://www.youtube.com/watch?v=bfvuBnm0n9Q&f eature=related Discussie naar aanleiding van beelden

16 Een kleuter in groep 2 die vlot leest! Wat doen we daarmee? Inbedden in beleid voor cognitief talent Wat doen we in groep 3 met het lezen? Is er sprake van een algehele voorsprong? Maak groepen en wissel informatie uit

17 Signaleren, analyseren, aanpak cognitief talent Procedure verbeteren onderwijs voor cognitief talent Registreer ook schriftelijke taalvaardigheden Didactisch onderzoek en doortoetsen Handig hulpmiddel: overzicht op 1 a4tje Meer zonnen ontdekken Hoe signaleren en aanpakken

18

19 Extravert: ziet en hoort alles. Neemt initiatieven Introvert: de vergeten leerling, die ook alles ziet en hoort! Dromer : lijkt alsof er niets gebeurt, onverwacht creatief Regelaar : heeft behoefte aan controle en afspraken Verschillen in persoonlijkheid

20 Dus geen vooroordelen: Cognitief talent Kind in een ivoren toren met veel boeken????

21 Klassenorganisatie Didactisch en pedagogisch handelen Schoolklimaat en samenwerken Eind groep 2: welk arrangement in groep 3 Niveau differentiatie in de methode Waar instromen in de leerstof ? Algehele voorsprong: indikken leerstof, verrijken versnellen Inrichten onderwijs voor kleuters met een voorsprong

22 Kleuter heeft toegang tot wereld van schriftelijke informatie Inhoud van leesstof kiezen Laat kranten en tijdschriften niet slingeren Een slot op internet Let op de input via de tv Een opvallende kop kan vragen oproepen Didactisch handelen

23 Komeet valt op aarde

24 Komeet valt op aarde

25 Papa valt er een komeet op aarde? Ja, maar niet op jou Vragen van een diepe denker? Humor! Veiligheid Gezond verstand

26 Aandachtpunten Verschillen op school en thuis: omgaan met ouders Elkaar ondersteunen Aanpak en prestatie Kansrijk onderwijs voor talent samenwerken Voorsprong in lezen inbedden in totale stimulering Verrijk op de juiste manier

27 Hoe pak je een leesvoorsprong bij kleuters aan Didactiek: spelenderwijs leesvaardigheden inzetten Veilig cognitief verrijken Hoeken ook afstemmen op uitdaging voor talent Cognitieve uitdaging in en buiten de groep Vaardigheden functioneel en spelenderwijs gebruiken Inhoud afstemmen op de lezende kleuter Organiseren en vastleggen!

28 Omgaan met verschillen tussen kleuters Diepe denkers tegen zich zelf beschermen Met de leesstof geen ongewenste gedachten stimuleren Relativeringsvermogen is nog beperkt Sterk ontwikkelde verbeeldingskracht Gesprekken met kleuters om gedachten in goede banen te leiden

29 Onderwijs leerproces afstemmen op de snelle leerder Verrijken activiteiten in de kleutergroepen Leesvaardigheden inbedden en functioneel gebruiken Organiseren management in de klassen en er buiten Afstemmen handelen op cognitie en sociaal emotioneel Afstemmen schoolklimaat op alle leerlingen en personeel VWL www.ru.nl Wat kan de leerling wat kan de school?

30 Meer weten over cognitief talent 10 juni STC conferentie Bijzonder Hoog Van voorsprong naar cognitief talent Inschrijven bel: 010-407 1775 Omgaan met ouders Peter de Vries Onderpresteren Lianne Hoogeveen Kleuters met een voorsprong in Rotterdam Uitreiking gratis map: Bijzonder Hoog met uitbreiding over kleuters met een voorsprong


Download ppt "JONG LEESTALENT Lezende kleuters in onze school. Voorstellen Ilse Meezen CED-groep afdeling ontwikkeling en onderzoek Onderwijsverbeteringen voor leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google