De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Extramuralisering gehandicaptenzorg. - 2 Inhoudsopgave 1.Regeerakkoord extramuralisering 2.Gevolgen sector gehandicaptenzorg 3.Sociaal akkoord 4.Discussiestellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Extramuralisering gehandicaptenzorg. - 2 Inhoudsopgave 1.Regeerakkoord extramuralisering 2.Gevolgen sector gehandicaptenzorg 3.Sociaal akkoord 4.Discussiestellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Extramuralisering gehandicaptenzorg

2 - 2 Inhoudsopgave 1.Regeerakkoord extramuralisering 2.Gevolgen sector gehandicaptenzorg 3.Sociaal akkoord 4.Discussiestellingen Bijlage: financiële gevolgen voor de cliënt

3 - 3 1. Regeerakkoord extramuralisering AWBZ alleen nog zwaardere verblijfszorg geen indicaties ZZP 1 en 2 vanaf 2013 geleidelijk schrappen ZZP 3 (en 4) in 2014 t/m 2016 voor nieuwe indicaties ZZP 1 t/m 4 betreft circa 50% van huidige CIZ-verblijfsindicaties (ZZP 1 t/m 10) Scheiden wonen en zorg: zelfstandige woonunits en huur betalen, ook met ZZP Geldt voor nieuwe cliënten (nu al beleid zorgkantoren)

4 - 4 Extramuralisering ZZP’s –In de gehandicaptenzorg vormt ZZP 1 t/ 4 landelijk 47% van alle huidige verblijfsindicaties –Begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging gaat met 25% korting naar de Wmo Dat is: € 1,2 miljard min 25% = € 900 miljoen –ZZP 5 t/m 8 blijft in de AWBZ met 10% korting van € 2,4 miljard naar € 2,1 miljard

5 - 5 3. Gevolgen sector gehandicaptenzorg ZZP3 GZ is qua zorgzwaarte gelijk aan ZZP4 V&V ZZP4 GZ is qua zorgzwaarte zwaarder dan ZZP4 V&V Een cliënt met een verstandelijke beperking geneest niet en er zal sprake zijn van levenslange en levensbrede ondersteuning. Net zoals binnen de andere sectoren dient de invulling wel te veranderen.

6 - 6 Onderzoek Erasmus MC 50-plussers met ZZP 3 VG en ZZP 4 VG Een deel van deze groep heeft zoveel ondersteuning nodig, dat extramuralisering niet doelmatig is. Dit in combinatie met een hoog gezondheidsrisico. Aanbeveling onderzoekers: ZZP 1-3 VG: op individuele basis beoordelen. ZZP 4 VG: intramurale zorg in de AWBZ houden.

7 Onderzoek Erasmus: Gemiddelde ADL en i-ADL in 50+ ZZP-VG groepen - 7

8 Onderzoek Erasmus MC ondersteuningsbehoefte in de ZZP 3 groep - 8

9 - 9 3. Sociaal akkoord (1) De voorgestelde nullijn voor de loonontwikkeling “on hold”. Loonmatiging blijft een issue. De verplichte quotumregeling gaat niet door. Wel hebben de werkgevers en overheid zichzelf verplicht gesteld om in de komende jaren 125.000 mensen met een beperking in dienst te nemen. Jongeren met een Wajonguitkering worden herkeurd. Vanaf 2015 zullen alleen mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aanspraak kunnen maken op de Wajong. Nieuw ten opzichte van het Regeerakkoord is dat de positie van flexwerkers wordt gewijzigd. Medewerkers met flexibele contracten komen sneller in aanmerking voor een vast contract.

10 - 10 3. Sociaal akkoord (2) De WW zal vanaf 2016 geleidelijk worden verkort naar twee jaar. Het ontslagrecht wordt gewijzigd. Bij ontslag om economische reden of arbeidsongeschiktheid blijft de UWV-route van kracht. Bij een conflict geldt de route via de kantonrechter. Werknemers krijgen bij ontslag na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding om aan nieuw werk te komen, bijvoorbeeld voor omscholing. De vergoeding neemt toe per dienstjaar. Voor 50-plussers komt er een overgangsregeling.

11 - 11 3. Discussiestellingen Stelling 1 Een kind van 8 jaar oud kan prima op zichzelf wonen.

12 - 12 Stelling 2 In de toekomst co-financiert de gemeente beschermd ‘zelfstandig’ wonen als aan al deze criteria is voldaan: -De ouders het fysiek niet meer op kunnen brengen -De ouders het mentaal niet meer op kunnen brengen -De gehandicapte minimaal 23 jaar is (vanaf 18 jaar recht op Wajong, bij 23 jaar is de Wajong maximaal)

13 - 13 Stelling 3 Een cliënt met ZZP 3 kan prima wonen in de wijk met een buurman zonder beperking en heeft geen beschermde woonomgeving nodig (geen 24- uurs bereikbaarheid / geen toezicht / geen nabijheid) Ook als deze VG-cliënt met ZZP 3 een gemiddeld ontwikkelingsniveau heeft van een kind van 8 jaar

14 - 14 Stelling 4 Betaalbaar maken van beschermd wonen kan door: -Delen nachtaanwezigheid met andere aanbieders -Huiskamer / gezamenlijke eetkeuken schrappen -Huiskamer inzetten als buurthuis/ ontmoetingsplek -Meer inzetten informele zorg en mantelzorg onder aansturing / coördinatie van de aanbieder -Eigen bijdrage voor cliënten omhoog

15 - 15 Stelling 5 Hoewel iedereen langer moet doorwerken zijn er vrijwilligers genoeg

16 Bijlage Financiële gevolgen voor de cliënt Budget voor persoonlijke uitgaven voor de cliënt in de huidige situatie mét indicatie voor verblijf vergelijken met toekomstige situatie zónder indicatie voor verblijf onder gelijkblijvende omstandigheden.

17 29 mei 2016 - 17 Verblijf: AWBZ betaalt voor diensten boodschappenhuur waterelektriciteit

18 29 mei 2016 - 18 Persoonlijk budget bij verblijf + zorgwonen WAJONG ca. € 875,00 eigen bijdrage* ca. € 475,00 persoonlijke uitgaven** ca. € 400,00

19 29 mei 2016 - 19 Persoonlijk budget bij verblijf Toelichting persoonlijke uitgaven eigen bijdrage AWBZ * afhankelijk van inkomen Tot 23 jaar leeftijdsgebonden geen directe relatie woonlasten persoonlijke uitgaven ** evt. waskosten, zorgverzekering

20 29 mei 2016 - 20 Scheiden van wonen en zorg zorgwonen Betaling uit AWBZ of overige zorg- middelen (PGB) Betalen uit eigen middelen met aan- vullend bijv. huur- toeslag of WMO

21 29 mei 2016 - 21 Scheiden van wonen en zorg, de cliënt betaalt zelf voor diensten boodschappenhuurinrichting waterelektriciteit

22 29 mei 2016 - 22 Persoonlijk budget bij zorg zonder verblijf + zorgwonen WAJONG ca. € 875,00 Raming kosten (vorige dia)ca. € 610,00 persoonlijke uitgaven** ca. € 265,00

23 Scheiden van wonen en zorg, de cliënt betaalt zelf voor diensten Raming maandelijkse kosten van levensonderhoud:  netto huurprijs (inclusief huurtoeslag)€ 280,00  energiekosten€ 70,00  voedings- en schoonmaakkosten€ 140,00  overige huisvestingskosten€ 25,00  (verzekeringen, brandalarm, gemeentebelastingen)  onderhoud inventaris€ 8,00  overig onderhoud€ 4,00  rente/afschrijving kosten gemeenschappelijke ruimte€ 60,00 (afhankelijk van eigen investering en spaarbedrag vervanging)  eventuele administratiekosten€ 6,00  eigen bijdrage€ 17,00* Totaal kosten per maand€ 610,00 * Eigen Bijdrage minimaal € 18,60 alleenstaande 2013 per 4 weken bepaald door CAK


Download ppt "Extramuralisering gehandicaptenzorg. - 2 Inhoudsopgave 1.Regeerakkoord extramuralisering 2.Gevolgen sector gehandicaptenzorg 3.Sociaal akkoord 4.Discussiestellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google