De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infozitting Nieuwe Kempen fase 3 18 juni 2014. 1.Inleiding Ali Çaglar 2.Toelichting ontwerp Hilde Bellen 3.Timing realisatie Hilde Bellen 4.Infrax Jo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infozitting Nieuwe Kempen fase 3 18 juni 2014. 1.Inleiding Ali Çaglar 2.Toelichting ontwerp Hilde Bellen 3.Timing realisatie Hilde Bellen 4.Infrax Jo."— Transcript van de presentatie:

1 Infozitting Nieuwe Kempen fase 3 18 juni 2014

2 1.Inleiding Ali Çaglar 2.Toelichting ontwerp Hilde Bellen 3.Timing realisatie Hilde Bellen 4.Infrax Jo Ginestra 5.Afkoppelingsdeskundige Luc Weerts 6.Vragenronde 7.BesluitAli Çaglar Agenda

3 Situering fase 3 Omvat de De Omlooplaan De Steendaalstraat De Veenweg De Velodroom De Laarweg De Donkstraat De Euselstraat.

4 Inleiding Omlooplaan

5 Toelichting ontwerp Overzicht werkzaamheden: 1.Riolering 2.Wegeniswerken 3.Groenvoorzieningen 4.Nutsleidingen

6 Toelichting ontwerp 1.Riolering: -gescheiden stelsel dwz vuilwater en regenwater -bestaande riolering wordt opgevuld of opgebroken -nieuwe vuilwaterafvoer -nieuwe regenafvoer

7 2.Wegeniswerken: -De wegen worden vernieuwd -Voetpaden aan één zijde van de Omlooplaan -Pleintjes -Asverschuiving op kruispunt Essenlaan en Steendaalstraat -Vernieuwing bestaande drempeltjes Toelichting ontwerp

8 Grondplan Toelichting ontwerp

9 3. Groenvoorzieningen: -Omlooplaan: doortrekken van hoogstamboom uit fase I: Amerikaanse linde -Op de eindpunten van de doodlopende straten: bolvormige es -Entree – verbinding Essenlaan-Omlooplaan: Amberboom -Verschillende doodlopende straten: elk een eigen compacte en smalle soort

10 Toelichting ontwerp

11

12 Detail pleintje Euselstraat Toelichting ontwerp

13 Detail Omlooplaan Toelichting ontwerp

14 Detail pleintje Essenlaan- Omlooplaan Toelichting ontwerp

15 3.Nutsleidingen: -Belgacom doet lokale aanpassingen. -De Watergroep: asbestbuizen worden vervangen -Infrax: alle bovengrondse leidingen worden ondergronds gebracht, vernieuwen verlichtingspalen + uitbreiding van het gasnet. Om de nutsleidingen te verplaatsen, moeten alle onterechte privatieve innames (afsluitingen, hagen, …) van het openbaar domein verdwijnen. Toelichting ontwerp

16 Raming Totaal: € 2.245.500 t.l.v. Genk:€ 1.017.370 t.l.v. Infrax:€ 1.228.128 Toelichting ontwerp

17 Timing Onder voorbehoud van goedkeuring ontwerpdossier door hogere overheden. 2014 -opmaak aanbestedingsdossier -goedkeuring VMM -huisbezoeken afkoppelingsdeskundige -aanbesteding 2015 -Nieuwe infozitting -Start der werken

18 1.Inleiding Ali Çaglar 2.Toelichting ontwerp Hilde Bellen 3.Timing realisatie Hilde Bellen 4. Infrax Jo Ginestra 5. Afkoppelingsdeskundige Luc Weerts 6.Vragenronde 7.BesluitAli Çaglar Agenda

19 Omlooplaan, Euselstraat, Donkstraat, Laarweg, De Velodroom, Veenweg en Steendaalstraat Genk - Nieuwe Kempen fase III

20 De taak van Infrax LOKAAL RIOLERINGSNETWERK  Onderhoud en exploïtatie bestaand net  Investeringen (vernieuwing en uitbreiding)  Waterbeleid: Stimuleren Rationeel Watergebruik

21 Rioleringsproject Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater en VLAREM II -Zuiver grond- en oppervlaktewater tegen 2015 -Aanvulling grondwatertafel -Verminderen van overstorten op waterlopen -Verlagen overstromingsrisico -Verbeteren werking RWZI

22 Rioleringsproject  Wat wordt er van de burger verwacht?  Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater tot aan openbaar domein  Facultatief  - herbruik regenwater  - ter plaatse bufferen en/of infiltreren van regenwater

23 Rioleringsproject  Hoe wordt de burger hierin bijgestaan?  Raad : Informatie (www.infrax.be / brochures) Afkoppelingsdeskundige (tlv INFRAX)www.infrax.be  Daad : Indien gewenst uitvoering op perceel door aangestelde aannemer  Financieel : Kosten uitvoering tlv stad Genk (met tussenkomst INFRAX - RWG premie)

24  Praktische tips  Zuinig omgaan met water  Gescheiden afvoersysteem  Beperk chemisch vervuild afvalwater Rationeel Watergebruik

25 Wat met uw water doen

26 1: Hemelwaterput met pomp  Plaatsen van verzamelput voor hemelwater met een minimumcapaciteit van 3.000 liter, filterput en een pompinstallatie om het water te herbruiken (minstens één verbruikpunt – WC of buitenkraan en minimaal 50% van de dakoppervlakte aangesloten)  Subsidie Infrax (vanaf 01/01/14): max. € 250

27 Gemiddeld waterverbruik BestemmingLiter/dag/persoon% WC3027 Was (kleding)1715 Tuin44 Schoonmaak44 Bad/douche4440 Afwas87 Drinken en koken33 Totaal110100

28 RW-put : besparing op waterfactuur  Gebruik hemelwaterput voor de helft van het gemiddeld waterverbruik  Bijvoorbeeld: 3 personen = 3 x 55liter/dag = 60m³/jaar. Besparing ongeveer € 200  Gebruik hemelwater om auto te wassen, tuin te sproeien, voor de wasmachine

29 2 : Infiltratie hemelwater (op perceel)  Alle ondergrondse ingrepen om hemelwater op eigen perceel te bufferen en te laten infiltreren (zandgrond)  Minstens 50% van de totale dakoppervlakte dient aangesloten te worden op de infiltratievoorziening  Plaatsen van een infiltratieput (zinkput), drainageleidingen of units  Premie Infrax: max. 250 euro

30 Voorbeelden van infiltratiesystemen regenwaterput infiltratieput

31 Voorbeelden van infiltratiesystemen Kunststof infiltratie-unit met geotextiel

32 Infiltratie in groenzones (niet subsidieerbaar : wel goede oplossing )

33 3. Buffering – vertraagde leegloop  Openbaar  Wordt tot hiertoe vooral collectief uitgevoerd aan het einde van RW streng – op openbaar domein  Deel van het stelsel – gesubsidieerd  Privé  Opgelegd grote (nieuwbouw)projecten en bij nieuwbouw indien er reeds problemen zijn met bestaand rioleringsnet of ontvangende waterloop  Geen premie

34 4. Gescheiden afvoer / aansluiting  Toestand voor Toestand na

35 Taak afkoppelingsdeskundige  Plaatsbezoek en inventarisatie BT  Ontwerp gescheiden afvoer op perceel  Opmaak meetstaat en subsidiedossier  Begeleiding uitvoering werken  Nacontrole en keuring

36 Hoe wordt elk perceel aangesloten ?  Bestaande lozingspunten  Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of in de woning zijn samengebracht tot één leiding  Septische put  Mag behouden blijven indien deze goed functioneert  Anders : supprimeren en opvullen  Nieuwe huisaansluitputjes  1 Putje voor afvalwater en 1 voor regenwater  Plaatsing op privé indien mogelijk  Maximum aansluitdiepte op 1,30 m !!

37 Gevaar van kelderaansluiting

38 Oplossing voor kelderaansluitingen

39 Aansluiting voor regenwater

40 Aansluiting voor hemelwater

41 HA-putjes in gazon – hoger MV

42 HA-putjes in inrit / bestrating

43 HA-putjes in plantvak

44 Contact  Infolijn: 078 35 30 20  Storingslijn: 078 35 34 33  www.infrax.be

45 1.Inleiding Ali Çaglar 2.Toelichting ontwerp Hilde Bellen 3.Timing realisatie Hilde Bellen 4.Infrax Jo Ginestra 5. Afkoppelingsdeskundige Luc Weerts 6. Vragenronde Agenda

46 Genk Nieuwe Kempen Fase III Luc Weerts 0474 95 45 07 Afkoppelingsstudies privé-domein tbv Infrax

47 STAP I : bestaande toestand en opmaak ontwerp afkoppeling Bezoek aan huis/bedrijf Bestaande toestand (of inventarisatie) Ontworpen toestand (of ontwerp)

48 STAP I : bestaande toestand en opmaak ontwerp afkoppeling

49 Interessante documenten tijdens plaatsbezoek : - riolerings- of bouwplannen indien beschikbaar - foto’s van uitvoering - liggingsplan gas/water/electro - huidige problemen met afvoer aangeven STAP I : bestaande toestand en ontwerp van de afkoppeling

50 STAP II : uitvoering van de werken Burger : afkoppelingswerken door stad Genk betaald (geen hemelwaterput) Bedrijf : zelf bekostigen, begeleiding door Co-consulting mogelijk

51 - Correcte uitvoering der werken en dit volgens de regels van de kunst - Correcte scheiding : DWA en RWA gescheiden naar straatriolering !! - Opmaak asbuiltplan – keuringsverslag STAP III : keuring privé-riolering

52 Bedankt voor de aandacht ! Afkoppelingsstudies privé-domein tbv Infrax

53 Vragenronde Besluit Bedankt voor uw aanwezigheid en interesse!


Download ppt "Infozitting Nieuwe Kempen fase 3 18 juni 2014. 1.Inleiding Ali Çaglar 2.Toelichting ontwerp Hilde Bellen 3.Timing realisatie Hilde Bellen 4.Infrax Jo."

Verwante presentaties


Ads door Google