De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad 14 juni 2014 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad 14 juni 2014 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad 14 juni 2014 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda Tussenevaluatie programma Groepsontwikkeling Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid Rapportage activiteitenplannen 2013 Financieel jaarverslag Scouting Nederland 2013 Voortgang Scoutinglandgoed Zeewolde

3 Tussenevaluatie programma Groepsontwikkeling Groepsontwikkeling is een succes! Groep blijft eigenaar en bepaalt eigen resultaat. Groepen die hebben meegedaan stijgen in ledenaantal. Groepen zijn positief over deelname. Via Groepsontwikkeling zijn meerdere producten opgeleverd (bijvoorbeeld: Laat je uitdagen, Managementinformatie) Groepsontwikkeling eindigt in 2015 In de evaluatie zijn 4 keuzes voor een opvolging genoemd. Landelijke raadsleden hebben een usb-stick ontvangen met daarop het filmpje Groepsontwikkeling – met succes naar groei. Dit filmpje is ook te bekijken via www.scouting.nl/landelijkeraad. www.scouting.nl/landelijkeraad

4 Voortgangsrapportage meerjarenbeleid 2011-2015 (periode oktober 2013 – april 2014) Doorgaan met groeidoelstelling d.m.v. het voeren van strategisch beleid op: Versterking kwaliteit groepen Vergroting marktaandeel jeugdleden Branding van het merk Scouting Dit noemen we onze Groeistrategie.

5 Voortgangsrapportage meerjarenbeleid 2011-2015 (periode oktober 2013 – april 2014) Versterking kwaliteit groepen Samenwerking met regio’s Versterking spelkwaliteit en Scouting Academy Groeps- en bestuursontwikkeling Dienstverlening

6 Voortgangsrapportage meerjarenbeleid 2011-2015 (periode oktober 2013 – april 2014) Vergroten marktaandeel jeugdleden Oprichten landelijk team vergroten marktaandeel Aandacht voor oprichten van nieuwe speltakken, het verbreden van het activiteitenaanbod in groepen (door verschillende spelsoorten, als land, lucht en water naast elkaar aan te bieden) en meer aandacht voor meisjes binnen Scouting Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising Informatie en materialen voor werving vrijwilligers

7 Voortgangsrapportage meerjarenbeleid 2011-2015 (periode oktober 2013 – april 2014) Branding van het merk Scouting Kennis, houding en gedrag t.o.v. Scouting beïnvloeden Kernboodschap: Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen Veel free publicity, paid publicity tegen gereduceerd tarief Samenwerking met Edukans in project Schoenmaatjes Onderzoek mogelijkheden Europass Jongeren als mediascouts (indien mogelijk vanuit Programma Scouting Talent)

8 Voortgangsrapportage meerjarenbeleid 2011-2015 (periode oktober 2013 – april 2014) Overige activiteiten, waaronder: Afronding Scout-In13 en Exxplorraxxion 2013 Voorbereidingen contingent WJ 2015 en Nawaka 2014 Internationale Scoutingnetwerken Onderhoud kampeerterreinen en ontwikkeling Scoutinglandgoed Zeewolde

9 Rapportage activiteitenplannen 2013 In het algemeen zijn de meeste doelen behaald Meer aandacht voor groeidoelstelling heeft geleid tot meer samenwerking en afstemming tussen landelijke teams op centrale thema’s van groeistrategie Groot deel van ondersteuningsactiviteiten vanuit landelijk niveau zijn gerealiseerd, maar de integratie van waterwerk in landelijke teams blijft aandachtspunt Landelijke ledenactiviteiten zijn over het algemeen succesvol verlopen Verenigingsterreinen draaien goed

10 Financieel jaarverslag Scouting Nederland 2013 Het ook in 2013 gedaalde gemiddelde ledenaantal blijft een punt van zorg. Er moet afgewacht worden of een eerste positieve ontwikkeling van ledenaanwas in 2014 doorzet. Er wordt nog steeds zeer kostenbewust gewerkt en goed gekeken naar nut en noodzaak van kosten. De verkoop van de boeken blijft opnieuw achter ten opzichte van de (herziene) prognoses, terwijl hoge investeringskosten nog afgelost moeten worden. De financiële commissie adviseert de landelijke raad om de jaarrekening 2013 goed te keuren.

11 Voortgang Scoutinglandgoed Zeewolde De landelijke raad wordt gevraagd in te stemmen met: Inrichting van de terreinen om kampeeractiviteiten en evenementen mogelijk te maken. Realisatie van een magazijn voor de opslag van materialen van de vereniging Scouting Nederland (op voorwaarde dat eerst het magazijn in Lelystad verkocht is). Realisatie van een verblijfsaccommodatie met een maximum van 100 bedden (op voorwaarde dat financiële bijdragen van derden zeker zijn). Goedkeuring aan het bestuur om maximaal € 2,4 miljoen van de Stichting Scouting Nederland Fonds te lenen.


Download ppt "Landelijke raad 14 juni 2014 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google