De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad 14 december 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad 14 december 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad 14 december 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda Scouting in beweging – Groeistrategie Evaluatie systeem van waarderingstekens Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid Highlights activiteitenplannen 2014 Begroting 2014

3 1. Scouting in beweging - Groeistrategie Actief beleid om ledendaling te stoppen: groeistrategie Drie bouwstenen: –Versterking kwaliteit groepen –Vergroting marktaandeel jeugdleden –Branding van het merk Scouting Samenwerking met regio’s (eerst in enkele pilotregio’s)

4 2. Evaluatie systeem van waarderingstekens Hoe wordt het systeem ervaren? Voorziet het systeem in behoefte om leden en niet-leden te waarderen? Oprichting Commissie waarderingstekens Bespreking uitkomsten in landelijke raad van juni 2014

5 3. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid Groepsontwikkeling Positief effect op sfeer en zelfbeeld binnen groepen Voorzichtige ledenstijging bij risicogroepen Niet alle groepen geven zich op Extra aandacht voor nazorg van deelnemende groepen Campagne Laat je uitdagen! verder uitgerold Pilots bestuursontwikkeling succesvol, subsidie aangevraagd Evaluatie Groepsontwikkeling in 2014

6 3. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid Spel Ontwikkeling nieuw materiaal Meer aandacht implementatie roverscoutsprogramma In 2014 meer aandacht voor spelbeleid, i.s.m. Scouting Academy Regiospelen 2014 klaar, ook voor scouts Jaarthema 2014 voor landelijke ledenactiviteiten ‘Waterproof’ Exxploraxxion zeer succesvol! Monitoring gebruik spelmethode Deelname aan ‘Safe from Harm’, o.a. tegen pestgedrag

7 3. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid Scouting Academy Kwalificatiekaarten kampvaardigheden en teamleiders in ontwikkeling Begin gemaakt met uitwerking teamprofielen Focus op teamkwaliteiten van besturen Kwalificatiewijzer staat online Plan van aanpak voor extra ondersteuning praktijkbegeleiders en praktijkcoaches Gilwell-trainingen & Programma Scouting Talent gerealiseerd Voorbereiding Scoutiviteit 2014 gestart Evaluatie voortgang Scouting Academy

8 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Focus op groeistrategie (zie slide 3) Meer integrale samenwerking op groeithema’s kwaliteit, branding en marktaandeel Ook keuzes in welke dienstverlening niet meer wordt georganiseerd

9 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Versterking kwaliteit Scoutinggroepen Uitbreiden pilots bestuursontwikkeling Verbeteren nazorg programma Groepsontwikkeling Ondersteunen van implementatie roverscoutsspel Ontwikkelen regiospelen 2015 Versterken kwaliteit Spel m.b.v. praktijkbegeleiders en praktijkcoaches Gilwell-trainingen, Scoutiviteit 2014 en trainingen voor trainers en praktijkcoaches Doorontwikkelen basismodules leidinggevenden i.s.m. Spel

10 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Versterking kwaliteit Scoutinggroepen Doorontwikkelen jeugdwebsites scouts, explorers, roverscouts Project contactpersonen communicatie Versterken ouderbetrokkenheid bij groepen Ontwikkelen HRM-toolkit Juridisch advies Beheer kampeerterreinen en Scoutinglandgoed Zeewolde realiseren

11 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Vergroting marktaandeel jeugdleden Monitoren groei en ledenstatistieken Meer managementinformatie voor groepen en regio’s (ledenverloop e.d.) Opzetten groeiteam Ontwikkelen tools voor werving leden Ontwikkelen hulpmiddelen voor introductie nieuwe vrijwilligers Ouders meer betrekken bij vereniging/groep Ontwikkelen en testen methode voor regio-ontwikkeling

12 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Branding Uitvoeren eerste vervolgmeting Groepsontwikkeling Actief uitdragen brandingboodschap in alle communicatie- uitingen Realiseren Programma Scouting Talent 2014-2016 Free publicity Opzetten brandingteam Ondersteunen groepen bij inzetten eigen netwerken Communicatieadvies aan landelijke teams en ledenactiviteiten Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en kansen voor externe profilering

13 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Overige dienstverlening Vragen beantwoorden via landelijke helpdesks Verstrekken van informatie via @-scout, nieuwsbrieven, website, Scouting Magazine e.d. Beheren en onderhouden van activiteitenbank en methodiekenbank Organiseren van uitwisseling en bijeenkomsten voor regiovoorzitters, praktijkcoaches, trainers, regio-organisatoren Het beheren en onderhouden van Scouts Online Aandacht voor internationaal beleid en seminars Aandacht voor veiligheid op het water

14 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Overige dienstverlening Bieden van breed productassortiment voor leden via ScoutShop Aandacht voor sponsoring en fondsenwerving

15 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Wat doen we niet meer (bij beschikbaarheid externe financiering zullen enkele activiteiten opgepakt worden) Vernieuwen andere handboeken (op kamp, expeditie, kampvuur e.d.) Doorontwikkelen van jeugdwebsites bevers en welpen In eigen beheer ontwikkelen en onderhouden e-learning modules Ontwikkelen van individuele functieprofielen bovengroepsniveau Groepszending versturen Publiciteitscampagnes radio/tv

16 4. Hightlights activiteitenplannen 2014 Wat doen we niet meer (bij beschikbaarheid externe financiering zullen enkele activiteiten opgepakt worden) ScoutingApp gratis blijven aanbieden (sponsor zoeken of doorberekenen) Forumdag 2014

17 5. Begroting 2014 Sluitende begroting die aansluit bij plannen groeistrategie Door aanzienlijke bijdragen van derden (o.a. VriendenLoterij) is extra projectmatige inzet voor groeistrategie mogelijk Andere vorm van Scouting Magazine wordt goed ontvangen en levert aanzienlijkebesparing op


Download ppt "Landelijke raad 14 december 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google