De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Commissie PAS Professional Auditors at Small Audit Shops 25 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Commissie PAS Professional Auditors at Small Audit Shops 25 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 11 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Commissie PAS Professional Auditors at Small Audit Shops 25 december 2012

2 Doel van de commissie De commissie PAS heeft tot doel: Het netwerk van auditors werkzaam in kleine IAF's te onderhouden en uit te bouwen, Het bestaansrecht en de zichtbaarheid van de kleine IAF te propageren De kleine IAF vaktechnisch te ondersteunen en verder professionaliseren De commissie vaktechniek van het IIA te adviseren omtrent de kleine IAF Dit krijgt vorm d.m.v. o.m. vaktechnische bijeenkomsten en publicaties van best practices en meningsuitingen

3 Realisatie doelstellingen 2012 De Commissie heeft het IIA Capability model geadopteerd en uitgewerkt in een survey, die als pilot is uitgezet in december en een vervolg krijgt in 2013. In het kader van het uitbouwen van het netwerk van PAS is het PAS bestuur met drie leden versterkt, is een portefeuillehouderschap ingesteld en zijn criteria voor deelname vastgesteld voor deelnamen aan het PAS netwerk. Een verkenning “kaart” van kleine audit functies is uitgevoerd o.b.v. het IIA leden bestand en de LinkedIn community. De Commissie heeft bijgedragen aan het normen kader van het College Kwaliteitstoetsingen, dit krijgt een vervolg in 2013 door een uitwerking van de praktijkhandreiking voor kleine IAF's t.b.v. de toetsingen De gedachten vorming is gestart omtrent het organiseren van peer reviews binnen de PAS community. Er zijn 3 PAS bijeenkomsten georganiseerd, die goed werden gezocht. Er is een seminar over het maturity model en het naleven van de Standaarden door de kleine IAF, dit initiatief wordt volgend jaar voortgezet. In Audit Magazine verschijnt in het 2013 - 1 nummer een interview met Arie Molenkamp en Leo Schreuders over de ontwikkelingen in de kleine IAF

4 Summary IIA NL Strategy 2012 – 2016 Enablers Strategies Partners & Ambassadors CAE’s Volunteers Adjust IIA NL organization & governance Redefine finance strategy Stay connected with IIA Europe & Global A B C D E F Stronger focus on advocacy Improve IIA NL value proposition Enhance professionalism

5 Doelstellingen commissie A: Stronger focus on Advocacy Wat willen we bereiken? Bestaansrecht en zichtbaarheid van de kleine audit functie communiceren. Hoe gaan we dit meten? Mate van interactie met de PAS community, via de LinkedIn discussie, deelname aan bijeenkomsten en participatie in werkgroepen Hoe gaan we dit realiseren? Projecten met concrete eindproducten als opzetten peerreview mechaniek, opleveren maturity model voor kleine IAF's, identificeren van best practices en het delen daarvan, door bijeenkomsten. Input leveren voor het IIA congres, een “track”voor kleine IAF's Nadrukkelijker inbreng in het IIA bestuur Wat is de financiële impact voor 2013 in € ? p.m.

6 Doelstellingen commissie B: Improve IIA NL value proposition Wat willen we bereiken? Invullen van de “witte vlekken” in de kleine IAF door inspanningen binnen de community Hoe gaan we dit meten? Een hogere maturity in de community en goede uitkomsten van de toetsingen door het CKT Hoe gaan we dit realiseren? Promoten van trainingen voor de PAS leden, thema bijeenkomsten met PE punten Kennis uitwisseling Directer communiceren met de kleine IAF's m.b.v. de ledenanalyse Wat is de financiële impact voor 2013 in € ? p.m.

7 Doelstellingen commissie C: Enhance Professionalism Wat willen we bereiken? Ondersteuning in de vaktechniek door ter beschikking stelen van vaktechnisch materiaal (methoden en technieken, best practices) gericht op de eigenheid van de kleine IAF's. Hoe gaan we dit meten? Oplevering van concrete producten, zoals een handboek voor de kleine IAF Hoe gaan we dit realiseren? Door meer in werkgroep verband de community van kleine IAF's te stimuleren te participeren in werkgroepen e.d. Wat is de financiële impact voor 2013 in € ? p.m.

8 Nadere toelichting De rode draad is verdere uitbouw en meer actieve participatie van de leden van de PAS community Mobiliseren van leden voor de peerreviews en de uitwerking van best practices voor de kleine IAF’s Nadrukkelijker inbreng in het IIA bestuur


Download ppt "11 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Commissie PAS Professional Auditors at Small Audit Shops 25 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google