De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe up-to-date is jouw Scoutinggroep?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe up-to-date is jouw Scoutinggroep?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe up-to-date is jouw Scoutinggroep?
Check de items!

2 De vernieuwingen Scouting Academy Spel Groepsontwikkeling
Ben je op de hoogte van de grote lijn van de vernieuwingen voor wat betreft deze thema’s? Deze presentatie is vooral een opsomming, wil je meer informatie over bijvoorbeeld spel of scouting academy, vraag dan het regiobestuur of het Steunpunt. Of volg de overstapmodulen Spel en Scouting Academy, daarin komen de onderwerpen uitgebreid aan de orde. De overstapmodulen zijn tevens onderdeel van de 12 modulen in de training naar gekwalificeerd leidinggevende.

3 Scouting Academy staat
voor een persoonlijke, competentiegerichte leerroute

4 Scouting Academy competenties
Het ontwikkelen van competenties: Onder begeleiding van de praktijkbegeleider Manier van ontwikkelen: in de praktijk via handboeken volgen van een workshop of training een combinatie van deze (e-learning) E learning is nog in ontwikkeling

5 Scouting Academy Je bent bevoegd leidinggevende
► invullen competentieprofiel ► volgen van 2 modulen (spel en SA) Je bent gekwalificeerd leidinggevende

6 SPEL Spelvisie scouts Leeftijdsindeling en speltaknamen
Activiteitengebieden Doorlopende leerlijn voor alle speltakken Beschikbaar materiaal Wat komt nog beschikbaar? De verschillende onderwerpen hangen met elkaar samen. In de volgende sheets komen ze kort aan de orde.

7 7 Waar staan de elementen van SCOUTS voor?
Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. Staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over de hele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting. Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde. Staat voor onze normen en waarden (onze ‘spelregels’), onze ceremoniën, dat Scouting een fundament heeft, een identiteit, en de bezinning op wat en waarom je de dingen doet. Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur. Staat voor buitenleven, de natuur niet alleen als de omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende waarde. Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. Staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, het biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, steeds weer je grenzen te verleggen. Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. Staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong), de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden (jeugdparticipatie) en afnemende begeleiding in de verschillende speltakken. Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. Staat voor het scoutingspel zelf, de veelzijdigheid erin, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen bijvoorbeeld). 7

8 Leeftijdindeling en speltaknamen
Een aantal veranderingen in dit nieuwe spelaanbod is: Nieuwe leeftijdsindeling: de leeftijdsindeling van de speltakken is per 1 september 2010 aangepast. Het overvliegen naar een volgende leeftijdsgroep wordt hiermee gekoppeld aan het schooljaar. Hierbij blijft uiteraard wel altijd de mogelijkheid bestaan om in te springen op de behoeften van het individuele kind. Nieuwe speltaknamen: vanaf 1 september 2010 gebruiken we een naam per speltak, hiermee zijn alle andere benamingen officieel komen te vervallen. Dit betekent overigens niet dat groepen geen ongemengde speltakken meer mogen hebben! Juist wel graag. (Goed om even te noemen, want sommige groepen denken dat dit wel het geval is.) Om onderscheid te maken tussen meerdere speltakken welpen bijvoorbeeld, kunnen groepen deze hordes een naam geven.

9 SPEL activiteitengebieden
Naast de spelvisie die voor elke leeftijdsgroep als basis dient, is er ook een gezamenlijke indeling in activiteitengebieden gekozen. Nu zijn er acht activiteitengebieden, waar binnen natuurlijk wel accentverschillen kunnen liggen voor de verschillende leeftijdsgroepen. We gebruiken activiteitengebieden om te zorgen voor een gevarieerd spelaanbod. Naast de spelvisie en activiteitengebieden zijn er nog een aantal andere onderwerpen geweest die voor alle leeftijdsgroepen besproken zijn, zoals de leeftijdsindeling en de invulling van ceremonieën. Na deze meer algemene stappen is men begonnen met de invulling van het spelaanbod per leeftijdsgroep, uiteraard voortbouwend op de eerder gemaakte stappen. Deze activiteitengebieden komen terug in alle activiteiten doen we doen bij Scouting. Kijk bijvoorbeeld op de website van de HIT, per HIT wordt nu aangegeven bij welke activiteitengebieden de activiteit aansluit. Voor regio’s is het ook een goede houvast aan de activiteiten die je aanbiedt in de regio. De plaatjes worden op die manier steeds meer bekend en er wordt ook meteen een link gelegd naar het soort activiteit

10 SPEL doorlopende leerlijn
Onder de acht activiteitengebieden staan weer allerlei activiteiten beschreven. Vervolgens is er per activiteit voor elke leeftijdsgroep beschreven wat je met bevers t/m roverscouts doet. Dit noemen we de progressiematrix. Deze dient als handvat voor groepen, om vorm te geven aan de doorlopende leerlijn door de speltakken heen. Zoals eerder al gezegd om te zorgen voor een goede aansluiting tussen de speltakken omdat we daar vaak leden verliezen. De progressiematrix is te downloaden op de website van Scouting Nederland. Deze kan gebruikt worden voor organisatie van activiteiten en training van leiding. Nice to know voor presentator: de progressiematrix is in verschillende vormen te downloaden: als excell bestand (op alle activiteiten van de 8 gebieden en van bevers t/m roverscouts) Per speltak is een overzicht te downloaden van elk activiteitengebied en welke activiteiten daarbij passend zijn voor die leeftijdsgroep. Op 1 A4 beschrijving van een activiteit (bijv. routetechnieken) van bevers t/m roverscouts, zoals hier.

11 Beschikbaar materiaal
Online activiteitenbank Websites bevers en welpen Beverbadges en welpeninsignes, scoutsinsignes Funbadges Speltaktekens en speltakvlaggen Nesttekens Gidsen en kompassen voor Bevers, Welpen, Scouts Is men bekend met dit materiaal? Wordt het al gebruikt?

12 Wordt verwacht... Scouts insignes 3e fase
Website scouts (binnenkort beschikbaar) Explorergids Roverscouts Websites explorers en roverscouts Voor de roverscouts zal geen boek verschijnen, sluit niet aan bij de speltak.

13 Groepsontwikkeling Start 2 groepen per Scoutingregio Lightscan
Scouting heeft landelijk te maken met een dalend leden aantal. De daling is vooral terug te voeren op het verdwijnen, sluiten van groepen. Uit onderzoek is gebleken dat de groepen die ter ziele zijn gegaan een zelfde soort ontwikkeling doormaakten. Daaruit leidde SN af dat een fors aantal groepen de kans lopen binnen 10 jaar niet meer te bestaan. Om groepen te behouden is daarom het traject Groepsontwikkeling ingezet. Voor groepen die nu al aan de slag willen is er de lightscan. Deze is downloaden op de site van SN.

14 vraag het regiobestuur
Meer informatie??? Voor meer informatie: vraag het regiobestuur of het steunpunt


Download ppt "Hoe up-to-date is jouw Scoutinggroep?"

Verwante presentaties


Ads door Google