De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HTV Ten Woude Toekomstplan 2015 - 2020 September 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HTV Ten Woude Toekomstplan 2015 - 2020 September 2015."— Transcript van de presentatie:

1 HTV Ten Woude Toekomstplan 2015 - 2020 September 2015

2 Toekomstplan 2010 - 2015 Nieuw bestuur, impuls om vereniging tot bloei te brengen met aandacht voor diverse doelgroepen. Focus op doelgroepen, met name op de jeugd. Verbetering infrastructuur (vernieuwing kantine, baanverlichting, kleedkamers, bar, schilderwerk, terras, overkappingen). Uitbreiding wintercapaciteit door introductie Ballonhal Nieuwe clubtrainer(s) Verjonging en uitbouw ledenbestand Meer activiteiten (competitie, jeugd,..)

3 Speerpunten toekomstvisie 2010 – 2015 1.Zowel recreatief als prestatief 2.Doelgroepen benadering 3.Slagvaardig bestuur 4.Clubtrainer moet bindende factor zijn 5.Aandacht voor communicatie (intern én extern) 6.Ontmoetingsplaats voor leden 7.Werving én behoud van leden (betrokkenheid) 8.Organiseren van vrijwilligers 9.Toekomst gericht en innovatief

4 VoorzitterPenningmeesterCoördinator Recreatie Coördinator Prestatie Communicatie & Promotie HTV Ten Woude Nieuwe leden Vrijwilligers Clubhuis (tijdelijk) Secretaris Financiële commissie Parkcommissie & Onderhoud Leden- administratie Kantinebeheer Activiteiten Senioren Activiteiten Junioren Winter activiteiten Trainingen Competitie Toernooien (intern + extern) Communicatie Sponsorwerving 2010 - 2015

5 Toekomstplan 2015 - 2020 Huidige Toekomstplan is grotendeels uitgevoerd. Ten Woude is nu grootste vereniging van Friesland met verreweg de meeste jeugdspelers. Nieuwe samenwerking met trainers via Tennisschool Heerenveen. Er is een goede nieuwe parkbeheerder aangenomen. Vereniging is naar een nieuwe fase gebracht.  Nieuw Toekomstplan nodig met een structuur die past bij de huidige situatie van de vereniging.  Nieuwe speerpunten formuleren voor de periode 2015 – 2020.

6 Wat voor club willen we zijn? Missie: HTV Ten Woude wil een middelgrote, zelfstandige, financieel gezonde tennisvereniging zijn met een up to date accommodatie. Ten Woude wil een warme, gezellige tennisvereniging zijn voor jong en oud die ruimte biedt aan zowel recreatieve als prestatieve tennissers.

7 Analyse van de vereniging (positief) De club leeft wel, maar bruist nog niet. Betrokken clubtrainer / tennisschool heeft positief effect. Toename aantal competitie spelende en trainende leden (> 300 trainende leden en ca. 250 competitie spelers). Betere trainingsmogelijkheden voor selectiejeugd. Sfeer in het clubhuis wordt als gezellig ervaren. Accommodatie is modern en up to date. Uitbreiding wintercapaciteit door ballonhal. Enorme toename van het aantal jeugdleden (verdubbeling). G-tennis heeft zich ontwikkeld. Meer mogelijkheden parkonderhoud door nieuwe groundsman Onderhoud park naar wens.

8 Analyse van de vereniging (verbeterpunten) Synergie tussen commissies is er nog onvoldoende, evenals synergie tussen bestuur en commissies. Tekort aan vrijwilligers. Te weinig aandacht voor sponsoring Communicatie moet verder verbeterd worden, zowel intern als naar buiten. Parkcommissie heeft zich opgeheven, hierdoor minder handjes voor onderhoud. Onvoldoende beleid op uitnutten ballonhal en winterlidmaatschap. Modernisering van de ledenadministratie is noodzakelijk Jeugdleden tussen 12 en 17 ondervertegenwoordigd Onvoldoende gebruik van stagekrachten (parkbeheer + tennis) Te weinig mogelijkheden en aandacht voor talentontwikkeling

9 Speerpunten toekomstvisie 2015 – 2020 1.Betrokkenheid van alle leden bij de club vergroten 2.Bestuur dichter bij de leden brengen 3.Ten Woude wil gezellige ontmoetingsplaats voor leden zijn 4.Communicatie intern en extern verbeteren 5.Verdelen van vrijwilligerswerk over meerdere schouders 6.Streven naar financieel gezonde club 7.Bedienen van de diverse doelgroepen binnen de vereniging 8.Werving en behoud van leden 9.Kwalitatief hoogwaardige tennis- en trainingsfaciliteiten bieden, gedurende het gehele kalenderjaar

10 Wensen/Acties/To do 2015 - 2016 Commissie voorzitters aanschuiven bij bestuur, evaluatie bijeenkomst. Wellicht sommige commissie voorzitters in bestuur? Focus vanuit bestuur op sponsoring en externe communicatie. Vast aanspreekpunt / trekker voor ballonhal. Vrijwilligers meer projectmatig aan je binden. Achtervang Bert voor ledenadministratie + vernieuwing ledenadministratie. Samenwerking met CIOS optuigen. Nieuwe vrijwilligers voor TC. Focus TC op voor- en najaarscompetitie, worldtour en clubkampioenschappen. Aandacht ledenwerving cq ledenbehoud. Betere communicatie tussen communicatiecie en verschillende cie’s. Kruisbestuiving met Tennisschool Onderhoudsplan banen + kantine

11 VoorzitterPenningmeesterActiviteiten & werving Technische zaken Infrastructuur & ballonhal HTV Ten Woude Nieuwe leden commissie Vrijwilligers Financiële administratie Algemene zaken Leden- administratie Kantine commissie Activiteiten commissie Jeugd commissie Technische commissie Samenwerking Tennisschool Toernooien (intern + extern) Parkbeheer (incl. groundsman Ballonhal commissie 2015 – 2020 Communicatie & PR Communicatie commissie Externe communicatie Sponsoring Sponsor commissie Post en mail Contacten met CIOS


Download ppt "HTV Ten Woude Toekomstplan 2015 - 2020 September 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google