De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communitybijeenkomst 21 april 2009 Kies Kleur in Groen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communitybijeenkomst 21 april 2009 Kies Kleur in Groen."— Transcript van de presentatie:

1 Communitybijeenkomst 21 april 2009 Kies Kleur in Groen

2 Kies Kleur in Groen – het uitvoeringsplan 5 ambities Per ambitie wordt er een aantal activiteiten ontwikkeld. Onderwijsinstellingen bepalen zelf van welke activiteiten ze gebruik maken. Daarnaast zijn er een aantal overstijgende activiteiten die landelijk zijn. Zoals de community, onderzoek, pr en communicatie. Duur: 4 jaar

3 Organisatie Stuurgroep – bestuurders en adviseurs sturen op hoofdlijnen Coördinatiegroep – projectmanagement en uitvoering Community – voor inspiratie, deskundigheid en uitwisseling

4 Ambitie A: culturele diversiteit is een integraal onderdeel van het strategisch beleid Masterclass voor onderwijsinstellingen: voor bestuurders, vestigingsdirecteuren, communityleden. Instrumenten en advisering op maat door een organisatie naar keuze Helpdesk culturele diversiteit door FORUM Schoolbrede draagvlak en deskundigheidbevordering - studiedagen voor de hele school - trainingen op maat voor medewerkers - studiereizen naar migratielanden Expertisebijeenkomsten op maat op locatie (communitybijeenkomst op maat)

5 Ambitie B: aansluiten bij ontwikkelingen groene arbeidsmarkt Aequor ondersteunt scholen/bedrijven die zich op diversiteit richten Aequor regelt intern meer diversiteit bij allerlei commissies In Rigo ontwikkelde leeractiviteiten worden plug and play activiteiten, dan met ondersteuning aangeboden aan andere onderwijsinstellingen Nieuw project voor ontwikkelen leeractiviteiten/plug and play

6 KIX teams leren groen kennen Groene scholen starten KIX teams Debatten door FORUM–NDI Uitwisseling klassen multiculti school en groen Internationale projecten tandems leerlingen naar migratielanden

7 Ambitie C: groen onderwijs gelijk toegankelijk Regionale netwerken opzetten Bekendheid groen bij allochtone leerlingen en ouders basisschool Pilotproject met allochtone ouders – samen aanmelden Stages bij groene bedrijven voor niet-groene leerlingen Doorstroomactiviteiten

8 Ambitie D: open en stimulerende leeromgeving Landelijk in kaart brengen van de veiligheidsissues Aanbod realiseren om scholen te ondersteunen bij sociaal veilige schoolcultuur

9 Ambitie E: groen is voor iedereen Coalities in de Vogelaarwijken Interculturele maatschappelijke stages: plug and play activiteiten ontwikkelen

10 Landelijk: kennisdeling en netwerkvorming Community: opnieuw vastleggen afspraken en 3 bijeenkomsten per jaar Jaarlijkse conferentie Kies Kleur in Groen

11 Landelijk: Onderzoek Onderzoeksagenda opzetten, met Wageningen Universiteit ACT kortlopend onderzoek door studenten, 1 a 2 per jaar Lectoraal Groene Kennis en diversiteit Onderzoek op school door docenten naar beleid eigen school

12 Landelijk: Pr en communicatie Website Kies Kleur in Groen Meer rolmodellen, ook inzet bij activiteiten Nieuwsbrief Publiciteit in media Beeldbank ontwikkelen/aanbieden Communicatie en marketing GO ‘diversiteitsproof’ Communicatie met allochtone jongeren en hun ouders

13 Landelijk: Monitoring Succesindicatoren opstellen 0 meting beleidsplannen Volgen voortgang Jaarlijks bestuurlijke conferentie


Download ppt "Communitybijeenkomst 21 april 2009 Kies Kleur in Groen."

Verwante presentaties


Ads door Google