De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad 10 december 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad 10 december 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad 10 december 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda 1.Meningsvorming regio-evaluatie. 2.Nationaal Scoutinglandgoed. 3.Voordrachten nieuwe bestuursleden. 4.Voortgangsrapportage speerpunten Meerjarenbeleid. 5.Activiteitenplannen 2012. 6.Financiën.

3 1. Meningsvorming regio-evaluatie a.Er is onder groepen onderzoek gedaan naar het functioneren van de regio’s. b.Het overgrote deel van de groepen vindt de regio belangrijk voor het eigen functioneren en als ‘bindende factor’. c.Landelijke raad bespreekt de belangrijkste verbeterpunten en het voorstel om een plan van aanpak hiervoor te maken. d.Elke regio krijgt na de LR de informatie over de eigen regio, om zelf aan de slag te kunnen gaan.

4 2. Nationaal Scouting landgoed Inrichtingseisen: twee hoofdelementen: 1.Een activiteitenterrein, centraal gelegen, geschikt voor land- en wateractiviteiten (Nawaka, Scout-In, NJ), met een magazijn en voorzieningen om tijdelijk schepen af te kunnen meren. 2.Een groepskampeerterrein met beheergebouw, verblijfsaccommodatie en voorziening voor het aanleggen van lelievletten. In de gemeente Zeewolde is een geschikt terrein gevonden. De gemeenteraad heeft in september ingestemd met een principeverzoek. Na instemming door de LR gaat projectgroep aan de slag. De realisatie zal enkele jaren gaan duren.

5 3. Voordracht nieuwe voorzitter Scouting Nederland Voor de functie van voorzitter: Boudewijn Revis Voor de functie van bestuurslid: Michaël Lansbergen Voor herbenoeming als bestuurslid: Marjolein Sluyters

6 4. Voortgangsrapportage speerpunten Meerjarenbeleid 1. Programma Groepsontwikkeling: Het programma groepsontwikkeling ligt op schema: 50 groepen zijn in 2011 gestart met het programma Groepsontwikkeling. In 33 regio’s zijn regiocoaches geworven, in 10 regio’s wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor. Light-scan is meer dan 350 keer gedownload. Nulmeting naar effecten is gestart.

7 2. Programma Spel: Gidsen en kompassen voor bevers, welpen en scouts zijn klaar. Explorergids is nu in ontwikkeling. Speltips via @-scout. Activiteitenbank is online gezet en wordt goed bezocht. Spelinhoudelijke ondersteuning van Scout-In11 is geslaagd. Team spelkwaliteit t.b.v. landelijke ledenactiviteiten. Het aantal meisjesleden daalt. Binnen het welpenthema is gemengd draaien of als meisjes apart, nog steeds mogelijk. Samenwerking met externe partijen, waaronder Natuurwerkdag en Buitenspeeldag.

8 3. Programma Scouting Academy: Er zijn trainingen georganiseerd voor opleiders, trainers, praktijkcoaches en praktijkbegeleiders. De basismodulen voor leidinggevenden zijn gerealiseerd. Procedure voor de registratie van competenties en kwalificaties is ontwikkeld. Start gemaakt met het ondersteunen regio’s bij implementeren Scouting Academy.

9 5. Activiteitenplannen 2012 150 groepen starten in 2012 met programma Groepsontwikkeling Diverse hulpmiddelen voor groepen, o.a. voor werving van jeugd- en kaderleden. Explorergids verschijnt in voorjaar 2012. Voor roverscouts wordt vorm nog uitgewerkt en volgt na de explorergids. Nog veel vrijwilligers nodig voor spelondersteuning vanuit het land. Ook voor leidingteams komen teamprofielen. Ontwikkelen van kamp- en bivakmodules.

10 Doorontwikkelen van modules voor bestuurders en andere niet leidinggevende vrijwilligers. Ontwikkelen van een hulpmiddel voor eenvoudiger gebruik van de competentieroos. Er zijn nog veel vacatures voor de Scouting Academy. Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de invoering van vrijwilligersbeleid op groeps- en regioniveau. Het ontwikkelen van social media strategie. Het realiseren van grote landelijke ledenactiviteiten (waaronder HIT, LSW, LSZW, Nationale Jamboree). Nationaal Scouting landgoed verder vormgeven.

11 6. Financiën Resultaat 2011 wordt negatief beïnvloed door dalend ledenaantal, achterblijvende advertentie-inkomsten en geringere opbrengst ScoutShop door afschrijving ontwikkelkosten van nieuwe spelmaterialen. Dit leidt tot enkele bezuinigingen en extra aandacht voor verwerving sponsorgelden. In 2012 wordt het grootste deel van het negatieve resultaat 2011 met bezuinigingen weer ‘terugverdiend’. De financiële commissie adviseert de landelijke raad om de begroting 2012 goed te keuren.


Download ppt "Landelijke raad 10 december 2011 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google