De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gezamenlijke uitdaging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gezamenlijke uitdaging"— Transcript van de presentatie:

1 Een gezamenlijke uitdaging
Onderwijslogistiek Een gezamenlijke uitdaging EEN TREKTOCHT, BESTEMMING NOG NIET GEHEEL BEKEND, SAMEN MET JULLIE VANDAAG VERDER REIS MAKEN; PADEN VERKENNEN

2 stabiliteit en regelruimte
Onderwijslogistiek stabiliteit en regelruimte

3 Onderwijslogistiek: Uitdagingen
Wil je top restaurant zijn & blijven: Enerzijds herrie in de keuken; samen met traject academies zorgen dat basis op orde is en verder verbeteren Anderzijds wat vraagt het voor de toekomst; dat is waar we vandaag bij stil staan Wat zijn de eisen Wat standaardiseren Onderwijs ontwikkelen – inzetplannen is net koken in een restaurant: ingrediënten voorbereiden om uiteindelijk het rooster te serveren Wat gaan we hier vandaag samen verder aan verbeteren

4 Agenda Opening en vaststelling agenda (14.00 – 14.05)
Mededelingen & stand van zaken onderwijslogsitiek ( ) Thema: voorbereidingen (jaar)planning ( ) Afronding & wat verder ter tafel komt ( ) Stellingen onderwijslogistiek; 2015 Onderwijs ontwikkelen doe je alleen met docenten en onderwijskundigen Onderwijslogistiek start bij onderwijs ontwikkelen; hier start de studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid, betaalbaarheid, Standaardisatie is noodzakelijk voor flexibiliteit Je moet niet alles willen organiseren Tijd – student- docent – vak – volgorde – lokaal in nodig om onderwijs te plannen, moeten we alles willen organiseren, Geef een groep docenten een aantal lokalen en zij regelen het op eigen kracht en met eigen verantwoordelijkheid zelf geef een groep docenten een aantal lokalen en zij regelen het op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid zelf Docenten reserveren meer ruimtes dan nodig zijn, professionals in het onderwijs willen meer ruimte en niet alleen in lokalen

5 Mededelingen – Stand van zaken onderwijslogistiek
Mededelingen – stand van zaken onderwijslogsitiek Implementatie Professionalisering: Trainingen Eigenaarschap: Resultaten traject Onderwijslogistiek Communicatie: I Avans & Managementinformatie: Cirkel Pilot dashboard stuurinformatie Contacturen

6 Mededelingen – Stand van zaken onderwijslogistiek
Mededelingen – stand van zaken onderwijslogsitiek Systemen - signalen: gebruik takenplaatje: BDB – in- en uitleen – DI uren & informatie op blackbaord & procedure (overleg 15 september) Untis Organisatie: Bijeenkomsten 2016 Visie onderwijslogistiek 2020 Overige punten

7 Onderwijslogistiek stabiliteit en regelruimte
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Ambitie 2020 VISIE Flexibiliteit, snelheid, integraliteit Kwaliteit is voldoen aan verwachtingen Fase 0: Wat is onderwijslogistiek Fase 1: Wat heeft het opgeleverd - Waar staan we nu - Wat willen we bereiken in 2015 “waarom afronden” Fase 2: Wat is scope voor toekomst 2020 Vanuit grotere betrokkenheid, Nemen van verantwoordelijkheid en in gesprek gaan, verbetering van processen en versterken van de samenhang in systemen op weg naar een hoger ambitie niveau onderwijslogistiek in 2020

8 Stand van zaken Onderwijslogistiek 2015
Implementatie academies: 12 oktober 2015 Volgen verbeterplannen: AI&I, ASB, ATGM, AFM, AAFM, ASIS, AVD, AHB, AE&I, AGZ, AMIB, AMBM, Traject bijna afgerond: AKV, AOMI, AB&I, ASH Traject gestart: ACUE, PABO, AVB, JHS, RET Extra activiteiten, als gevolg van: Ondersteuning bij taaklastmodel, inrichten takenplaatje,

9 Onderwijslogistiek: uitdagingen
Ambitie 2020 We gaan naar Ambitie Datgene nu ingezet borgen Onderwijs gaat het om (centraal in cirikel) Toetsen start bij onderwijs ontwikkelen Expertise centra vanaf begin Onderwijskundigen vanaf begin (inzetcoördinatoren meedenken organiseerbaarheid en faciliterend betaalbaar, doceerbaar) Toetsorganisatie: twee cirkels (onderwijslogistiek is een keten) Samenwerking – bewustwording (voorbeeld zojuist bij restaurant) Ontwikkelen naar die ambitie

10 Programma Onderwijslogistiek
Waar blijven maken Resultaat verkenningenrapport: Opdracht I.r.t.dagelijkse praktijk: Onderwijscatalogus: Curr – OER - Osiris dataconsistentie (ASIS) Studievoortgangsproces (AAFM/AMBM) Studentfeedback - Osiris(AKV) Opslaan toetsvragen (ATGM) Aantal toetsen, toetsvormen (AHB) Overige projecten staande organisatie & Best Practices Project 2015 Implementatie “begeleiding op maat” Aanbesteding roostervoorziening Toetsorganisatie Projecten academies, domeinen en diensteenheden Aanbesteding ruimte gebruik Management informatie (dashboard) Experimenten sociale domein (welke criteria) Anticiperen op ontwikkelingen Visie onderwijslogsistiek 2020

11 Mededelingen – Stand van zaken onderwijslogistiek
Mededelingen – stand van zaken onderwijslogsitiek Communicatie: I Avans (Kitty) (Kitty) Systemen en Signalen: Gebruik takenplaatje: BDB – in- en uitleen – DI uren & informatie op blackboard & procedure (Jo en Mariëlle) Untis Managementinformatie: Contacturen Pilot dashboard stuurinformatie

12 Mededelingen – Stand van zaken onderwijslogistiek
Mededelingen – stand van zaken onderwijslogsitiek Professionalisering; trainingen: (Jo) 10 november 8 – 10 december 15 (middag)-16 (middag)-18 februari (ochtend) Bijeenkomsten 2016 (voor 1 november data) Week 3: gebruikersoverleg Week 6: overleg onderwijslogistiek Vragen en overige punten

13 THEMA: jaarplanning

14 THEMA: wat heb je nodig voor de jaarplanning

15 THEMA: jaarplanning Toelichting vanuit twee academies “jaarplanning met docenten” AAFM: Marise Khemisse AHB: Marie-José Kanters Samen in gesprek over: Voorbereidingen Hoe organiseer je dit Mogelijkheden invoeren in takenplaatje van o.a. beschikbaarheid, activiteitenplanning (calendarium) Opstellen van een algemeen stramien

16 Met elkaar in gesprek Uiteen in groepen rondom dit thema: samen in gesprek over voorbereidingen en opstellen van een stramien JO – KITTY – MARTIJN – JOLANDE Hoe organiseer je een nieuwe jaarplanning , wie levert welke informatie wanneer aan (bespreek de meegenomen werkwijzen) Samen opstellen van een algemeen stramien waar je aan kunt/moet denken door wie, wanneer Mogelijkheden van invoeren in takenplaatje van beschikbaarheid, activiteitenplanning (vergaderingen e.d)

17 Onderwijslogistiek 2020: uitdagingen voor morgen
Resultaten uit drie workshops Data en onderwerpen voor een volgende keer 24 november gebruikersoverleg Tilburg 8 december onderwijslogistiek Breda Wat neem je mee voor morgen

18 Als je het snel wilt realiseren, moet je het alleen gaan doen, als je verder wilt komen, moet je het samen doen!!!


Download ppt "Een gezamenlijke uitdaging"

Verwante presentaties


Ads door Google