De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren Marc van Leeuwen & Sander Peters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren Marc van Leeuwen & Sander Peters."— Transcript van de presentatie:

1 Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren Marc van Leeuwen & Sander Peters

2 Agenda + Inleiding Opening Wat is het Flexcollege De ervaringen tot nu toe Interactie Afsluiting Het ambitieuze ambitieplan 24 Maart 20092 Rob Smit Nelie Groen Johan de Jong

3 Context van het Flexcollege In 2007 gestart met een open vraag: hoe maken we de onderwijsorganisatie flexibeler? En welke rol speelt ICT daarbij ? Initiatief project flexibel leren in samenwerking met ROC-i partners Uitvoering project in afstemming met de kenniskring Onderwijslogistiek opgericht met als doel visieontwikkeling rond vraagstukken onderwijslogistiek

4 Bestaande initiatieven en partners in de workshop landelijke initiatievenPartners in de workshops

5 5 De stemkastjes:

6 Welke rol heeft u binnen uw onderwijs organisatie? Binnen mijn werk heb ik de volgende functie: 1.Onderwijs directeur 2.Onderwijs manager 3.Manager op centraal niveau 4.Directeur op centraal niveau 5.Teamleider 6.Docent 7.Beleidsmedewerker 8.ICT medewerker

7 Workshoptraject Flexibel leren workshop- catalogus onderwerp diepgang intake workshop I FlexCollege workshop II (maatwerk) evaluatie voor- bereiding

8

9 Doel en werkwijze workshop (2) Verschillen in niveaus “Analysetool” Experimenteren Onderwerp Flexibiliseren

10 Proces in hoofdlijnen

11 “Onderwijs Catalogus” Leeractiviteiten: Competentieontwikkeling “Vak”-gerichte onderwijsactiviteiten

12 “Resource Catalogus”

13 Studentendossier Studiepunten –Competentiegroei –Behalen van toetsen Individueel programma –Op basis van het dossier: ‘wat moet ik nog?’ Uitgangspunt voor planning onderwijs! De ambitie is: verdere flexibilisering

14 Analyse Tool FlexCollege heeft een analysetool laten ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming over flexibliseren De tool is maatwerk voor het FlexCollege en ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met OU Scenario’s voor verdergaande flexibiliteit kunnen met elkaar worden vergeleken Indicatoren zijn: –studieduur zo kort mogelijk –optimale bezetting docententeams –optimale bezetting accomodatie

15 Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Computer Simulatie Invoer bestand Opleidingen Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Algoritmes Simulatie run Input variabelen Studieduur Uitval Docent- groepen Acco- modaties

16 Vervolgmodules 1. Richtinggevende uitspraken flexibilisering en het doordenken van de consequenties 2.Het opstellen van een programma (businesscase) voor aspecten flexibilisering: bijvoorbeeld onderwijscatalogus 3.Uitgangspunten in een programma van eisen aan ICT 4. (Cultuur)veranderingsaspecten bij flexibilisering en komen tot een veranderaanpak.

17 De workshop flexcollege kan een toegevoegde waarde zijn binnen onze organisatie? 1.Ja 2.Nee 3.Weet er nog onvoldoende van

18 De ervaringen Rob Smit Nelie Groen Johan de Jong Wat zijn de opbrengsten van de workshop Flexcollege bij deze onderwijsinstellingen?

19 Welke flexibiliseringmogelijkheden spelen binnen uw instelling een rol?

20 Van welke vorm van flexibiliteit is binnen uw organisatie de grootste behoefte? 1.Variabele instroom 2.EVC 3.Vrijstelling 4.Herinstroom 5.Vrij programma 6.Uitstroom met deel certificaat 7.Studietijd variatie 8.Studieonderbreking 9.Inhuur onderwijscapaciteit 10.Beschikbaarheid onderwijslocaties

21 Welke proces op het vlak van bedrijfsvoering krijgt binnen uw instelling de hoogste prioriteit 1.Visie/strategie vormen rond flexibiliseren 2.Prioriteren flexibiliseringmaatregelen 3.Draagvlak voor verandering creëren binnen de instelling 4.Inrichten onderwijsrepository 5.Begeleiden/voortgangsmanagement 6.Herinrichten onderwijsteams 7.Vernieuwen ict toepassingen 8.Vernieuwen planning/rooster systeem

22 Is of wordt flexibiliteit ingevoerd 1.ROC breed 2.Per sector/branche 3.Per opleiding 4.Anders

23 Wenst u meer informatie- of een informerend gesprek over de workshop Flexcollege 1.Ja 2.Nee 3.Even over nadenken

24 Marc van Leeuwen mlq@t-tb.com 06-12963929 Sander Peters s.peters@kennisnet.nl 06-29249510


Download ppt "Flexcollege Flexibel onderwijs organiseren Marc van Leeuwen & Sander Peters."

Verwante presentaties


Ads door Google