De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flex-ID en 4C/ID: Tophuwelijk of onmogelijkheid???

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flex-ID en 4C/ID: Tophuwelijk of onmogelijkheid???"— Transcript van de presentatie:

1 Flex-ID en 4C/ID: Tophuwelijk of onmogelijkheid???
Monique van Bemmelen & Louis Friederichs ROC ID College 27 april 2012

2 Wie zijn wij? Regionaal opleidingscentrum met meer dan 300 opleidingen en diverse uitvoeringslocaties in Zuid-Holland Introductie Monique en Louis Introductie Flex-ID 4C/ID in onze instelling Mogelijkheden voor de workshop

3 Aanleiding voor herontwerp onderwijs
Rendement Studenttevredenheid Inspectie Financiele situatie Focus op vakmanschap Wenkend perspectief Geschiedenis

4 Flex-ID als onderwijs- en organisatiemodel
Ontwikkeling van student centraal (persoon en beroep) Noodzaak voor herontwerp onderwijs en inrichten catalogus Noodzaak voor standaardisering processen Onderwijslogistieke voordelen Best practices uit 6 domeinen & wenkend perspectief Maart 2011: programmaplan Juni 2011: identificatie twee projecten (Flex-ID en BV Flex-ID) Juli 2011: samenstelling centrale ontwerpgroep September 2011: scholing ontwerpgroep door OU Oktober 2011: ontwerpgroep aan de slag, domeinen betrokken Uitgangspunt: ontwerp op basis van het 4C/ID-model!

5 De grote vraag…. Hoe verhoudt het relatief “vaste” traject op basis van 4C/ID zich tot de gewenste flexibiliteit binnen Flex-ID?

6 Flex-ID en 4C/ID: kan dat wel?
Hoe strict het model te hanteren? Wat is leidend in geval van conflicten? Grote verschillen tussen de opleidingen (concentrisch of gestapeld) Grote verschillen in werkvelden Wie bepaalt bij “conflicten”? Hoe de overlap te organiseren? Formats, formats, formats? Hoe leg je het uit aan de organisatie? JIT-scholing of eerst de hele organisatie scholen en dan pas doen?

7 Ontwerpmodel of didactisch model?
Wat moet een docent minimaal weten? Wat moet een team weten? Wat moet een teamleider weten? Waar moet het management op sturen? Onze keuzes

8 Ontwerpaanpak Blauwdruk Overlap identificeren Overlap organiseren
Bouwen crebotrajecten Bouwen opleidingsplanningen Identificeren leereenheden en maken leereenheden Maken onderwijsproducten = alles wat in de praktijk zichtbaar is Onze keuze: een leereenheid kan leiden tot meerdere onderwijsproducten. Zo zijn varianten mogelijk om meerdere doelgroepen te bedienen.

9 Ontwerporganisatie Centrale ontwerpgroep met 2 ontwerpers/vaststellers per domein; samenwerking tussen domeinen 1 projectleider, ondersteund door projectleider Taal & Rekenen Linking pins in de ontwerpgroep naar het project BV Flex-ID (processen) De leereenheden en onderwijsproducten worden mede ontwikkeld door leerplancommissies of projectgroepen vanuit de domeinen

10 Implementatie Vanaf 1 januari 2012 implementatieplannen per domein op basis van document “Kaders & Spelregels”. Daarin staan 59 punten benoemd die het domein moet realiseren voor 1 augustus 2012 Monitoring via monitorinstrument Ondersteuning van domeinen vanuit procesgroepen en programmamanagement Reorganisatie per 1 augustus 2012! (o.a. kleinere teams) Domeindirectieleden in stelling brengen Teamleiders scholen: cruciale rol begeleiden uitvoering! Werkvloer “verleiden” met eigen inbreng het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken

11 4C/ID in de klas Sturen op beroepsbeeld
Didactische begeleiding staat centraal Keuzes maken m.b.t. ontwikkeling student Flexibel zijn in de ALA’s Feedback teamleiders essentieel: leren door dialoog voor docenten en studenten

12 Stand van zaken nu Alle medewerkers aan de slag met de voorbereiding nieuwe schooljaar Niet-lineair ontwikkelproces waar bij betrokkenheid docenten veel enthousiasme vrijkomt Angst en waanbeelden wegnemen Recht doen aan delen van onderwijs die al “goed” zijn en die herijken Vertrouwen, ondersteunen, organiseren, communiceren Succes = lerend ontwikkelen met goede ondersteuning 4C/ID daarin inspirerende houvast

13 4C/ID bruikbaar? Focus op het beroepsgerichte
Didactische impuls voor docenten Goed bruikbaar bij ontwikkeling curriculum en catalogus Bewezen model Biedt op den duur samen met Flex-ID meer mogelijkheden voor student Biedt mogelijkheid om regelmatig ontwikkeling te meten en te reflecteren op die ontwikkeling

14 Meer weten? Programmamanagers: Monique van Bemmelen – Louis Friederichs – Projectleider “Onderwijscatalogus en Onderwijsuitvoering: Sander van Hecke – Expert 4C/ID dienst Onderwijs: Nelleke Kikkert –


Download ppt "Flex-ID en 4C/ID: Tophuwelijk of onmogelijkheid???"

Verwante presentaties


Ads door Google