De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsvereniging & Beheerstichting. Je hebt een Scouting groepsvereniging, maar wat nu …….? Kennisnetwerk Scouting Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsvereniging & Beheerstichting. Je hebt een Scouting groepsvereniging, maar wat nu …….? Kennisnetwerk Scouting Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsvereniging & Beheerstichting

2 Je hebt een Scouting groepsvereniging, maar wat nu …….? Kennisnetwerk Scouting Nederland

3 Structuur rechtspersonen Scouting Nederland Vereniging Scouting Nederland Landelijke raad =algemene ledenvergadering Landelijk bestuur=verenigingsbestuur Regiostichting Regioraad (gedeelte) regiobestuur = stichtingsbestuur Groepsvereniging Groepsraad =algemene ledenvergadering Groepsbestuur =verenigingsbestuur

4 Situatie Groep Groepsvereniging + (eventueel) Beheersstichting

5 Groepsvereniging en Beheersstichting Groepsvereniging Beheersstichting Groepsbestuur Leidinggevenden Andere functies Afgevaardigden Groepsraad Stichtingsbestuur

6 De Groepsvereniging… is de groep mag leden hebben heeft een bestuur: het groepsbestuur heeft een algemene leden vergadering: de groepsraad alleen bestuursleden zijn ingeschreven bij de KvK heeft leden die lid van beide verenigingen zijn (groep en SN) heeft er eventueel een beheersstichting naast

7 Groepsvereniging – Verantwoordelijkheden & Taken (HHR) 1.In de Speleenheden wordt een goed Scoutingspel gespeeld gebaseerd op de Spelvisie 2.Het spel wordt op een plezierige wijze gespeeld met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren 3.Iedereen wordt gestimuleerd om kwalificaties te behalen 4.Leidinggevenden voldoen aan landelijke eisen 5.Goede contacten met wettelijke vertegenwoordigers 6.Goede contacten met regio’s en deelnemen aan regioactiviteiten 7.Heeft een goede huisvesting en materiaal dat goed onderhouden wordt

8 Organen van de Groepsvereniging Groepsbestuur → Verenigingsbestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Groepsbegeleider Leden Groepsraad → Algemene Ledenvergadering Groepsbestuursleden Leidinggevenden Andere functies Afgevaardigden/Vertegenwoordigers per leeftijdsgroep

9 Groepsbestuur… Taken van het groepsbestuur (samengevat): 1.Groepsbeleid voorbereiden en uitvoeren 2.Interne en externe communicatie 3.Financiële planning en controle 4.Groepsadministratie 5.Bewaken van de kwaliteit van het scoutingspel in de groep en onder de leiding 6.Representatie

10 De Groepsraad… De groepsraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken: Het coördineren van de activiteiten van de speleenheden; Het uitdragen van de eventueel gekozen levensbeschouwelijke signatuur Het goedkeuren van het beleid in de groepsvereniging, middels het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting; Het o.a. aan de hand van een jaarverslag en een financieel verslag, controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken.

11 De Groepsraad… De groepsraad neemt in ieder geval besluiten over: a. Het beleid in de groepsvereniging; b. De benoeming van de leden van het groepsbestuur; c. De benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging; d. De benoeming van leidinggevenden in de groepsvereniging; e. De benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen; f. De benoeming van een lid van de groepsraad (en zijn plaats- vervanger) tot vertegenwoordiger van de groepsvereniging in de regioraad.

12 De Groepsraad… Groepsraad = algemene ledenvergadering (minimaal) 2 maal per jaar ‘Maandelijkse’ vergadering Hoeft niet telkens een groepsraad te zijn Dus ouder afvaardiging per leeftijdsgroep is hier dan niet per se bij Samenstelling is dan zelf te bepalen Wel vastleggen in eigen HHR Andere naam geven bv groep- of speltak overleg Bespreekpunten/taken vastleggen in eigen HHR

13 De Groepsraad… Afgevaardigde/Vertegenwoordiger per leeftijdsgroep 1 lid van de roverscouts (stam) & 1 van de plusscouts 1 wettelijk vertegenwoordiger van de bevers, 1 van de welpen, 1 van de scouts en 1 van de explorers Hoe gekozen: Door en uit (de wettelijke vertegenwoordigers van) de leden van de leeftijdsgroepen Elke drie jaar (maximaal 9 jaar)

14 De beheersstichting… hoort er bij, maar is niet de groep staat ten dienste van de groep beheert gebouw beheert eventueel boten en materiaal mag geen leden hebben heeft een eigen bestuur minimaal 50% van de bestuursleden komt uit de groepsraad alle bestuursleden ingeschreven bij KvK

15 De Beheersstichting… Is een beheersstichting verplicht? Nee, je kan ook alles in de Groepsvereniging onderbrengen (B.v. als geen eigen gebouw hebt maar een gebouw huurt). Waarom dan toch een beheersstichting? Het is verstandig om belangrijke vermogensbestanddelen zoals het gebouw, boten, duurdere materialen en geld te scheiden van de Groepsvereniging. Als er iets met de groep gebeurt heb je tenminste deze bezittingen nog.

16 Tot slot… Statuten zijn raamwerk - Het minimale is daarin opgenomen Aanvullingen regelen in een eigen Huishoudelijk Reglement Daar is geen voorbeeld van omdat elke groep verschillend is Eigen HHR mag niet in strijd zijn met de statuten & HHR van Scouting Nederland en eigen statuten

17 Informatie en Contact 1.http://www.scouting.nlhttp://www.scouting.nl - Mijn scouting > Downloads > Bestuur & Organisatie > Juridische ondersteuning > Vereniging en Stichting - Mijn Scouting > Downloads > Vrijwilligers > Vrijwilligersbeleid > Instroom > Functieprofielen 2.Huishoudelijk reglement Scouting NederlandHuishoudelijk reglement Scouting Nederland 3.Kennisnetwerk / Landelijk Service Centrum kennisnetwerk@scouting.nl of http://www.scouting.nl/kennisnetwerk


Download ppt "Groepsvereniging & Beheerstichting. Je hebt een Scouting groepsvereniging, maar wat nu …….? Kennisnetwerk Scouting Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google