De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Woensdag 22 april 2015. Nieuwe subsidieaanvraag 1.Verhoogde bedragen € 9,50 per leerling per jaar Minimaal € 760 (bij minder dan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Woensdag 22 april 2015. Nieuwe subsidieaanvraag 1.Verhoogde bedragen € 9,50 per leerling per jaar Minimaal € 760 (bij minder dan."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Woensdag 22 april 2015

2 Nieuwe subsidieaanvraag 1.Verhoogde bedragen € 9,50 per leerling per jaar Minimaal € 760 (bij minder dan 80 leerlingen)

3 Nieuwe subsidieaanvraag 2.Subsidie aanvragen Kies opnieuw voor een ambitiescenario Vul het format in (www.compenta.nl/formats)www.compenta.nl/formats Stuur het format op (post/mail)

4 Nieuwe subsidieaanvraag 2.Subsidie aanvragen: data Aanvragen vóór 1 juni, 1 oktober of 1 december 2015 Voor 1 juni verstuurd? Uitslag voor de zomervakantie!

5 Nieuwe subsidieaanvraag 3. Welk ambitiescenario? Huidig scenario: uitslag Evi Doorgroeien of verstevigen? Gewenst scenario: www.compenta.nl/scenario’s www.compenta.nl/scenario’s

6 Nieuwe subsidieaanvraag 4. Gewijzigde ambitiescenario’s Scenario 2 en 3 aangepast Visie en doorlopende leerlijn Taakuren en budget

7 Scenario 2: Vragen & aanbieden De school bepaalt zijn vraag vanuit zijn eigen, schoolspecifieke visie op cultuuronderwijs en legt die voor aan de cultuurinstellingen, die op basis daarvan hun aanbod ontwikkelen. De school biedt structureel verschillende culturele activiteiten, lessen en/of workshops aan (bijvoorbeeld in de vorm van een menu). Er is hierbij sprake van een beredeneerd, enigszins samenhangend aanbod. Er is een cultuuronderwijsdeskundige, zoals een opgeleide ICC-er, werkzaam in het team met voldoende taakuren (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40 taakuren, minder dan 80 leerlingen > minimaal 20 taakuren) en geoormerkt budget (minimaal het budget uit de prestatiebox: € 11,27 per leerling, aangevuld door de CemK subsidie). Het cultuur(beleids)plan en de evaluatie ervan worden jaarlijks in een teamoverleg besproken. In scenario 2 staat de vraag centraal. 2015-2017

8 Scenario 2: Schoolspecifieke visie? Cultuuronderwijs sluit aan op de kenmerken van de school: type leerlingen, culturele omgeving, onderwijsvisie, kwaliteiten team… Waarom? > helpt om keuzes te maken in cultureel aanbod

9 Scenario 2: Beredeneerde keuze? Een bewuste keuze voor bepaalde culturele activiteiten Aansluitend op de visie van de school, en/of op andere vakken of thema’s

10 Scenario 2: Taakuren ICC-er? Advies: voldoende uren om taken uit te voeren Kleine school: 20 taakuren Grote school: 40 taakuren

11 Scenario 3: Leren & regisseren De school beoogt vanuit haar vastgelegde, schoolspecifieke cultuurbeleid in samenwerking en nauwe afstemming met haar directe (culturele) omgeving een rijke culturele ontwikkeling van haar kinderen. Onder regie van de school wordt het cultuuraanbod samengesteld, rekening houdend met de expertise van het eigen team en de omgeving. Culturele activiteiten worden gekozen vanuit de mogelijkheden die ze bieden om een verticale leerlijn (vanaf groep 1 tot en met groep 8) of horizontale leerlijn (aansluiting op andere vakken) te realiseren. De ICC-er of cultuuronderwijs-deskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuuronderwijs op de school. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de kwaliteiten van het team. Minimaal één teamoverleg per jaar gaat puur over cultuuronderwijs. In scenario 3 staat de doorlopende leerlijn centraal. 2015-2017

12 Scenario 3: Betrekken van het team? Kwaliteiten van het team inzetten Met het team overleggen over cultuuronderwijs

13 Scenario 3: Doorlopende leerlijn? Verticaal: van groep 1 t/m 8 óf Horizontaal: aansluiting op andere vakken (bijv. thematisch) Zie ook: het stappenplan (www.compenta.nl/scholingsaanbod)

14 Nieuwe subsidieaanvraag 5. Budget voor cultuureducatie Prestatiebox: € 11,27 p.ll. CmK subsidie: € 9,50 p.ll. evt. overige gelden (gemeente, ouderraad, sponsoring, fonds, etc.)

15 Nieuwe subsidieaanvraag 6.Advies verdeling CmK subsidie € 9,50 50% (€ 4,75): inkoop activiteiten en materialen 50% (€ 4,75): deskundigheidsbevordering

16 Nieuwe subsidieaanvraag 7. Deskundigheidsbevordering www.compenta.nl/scholingsaanbod mogelijkheden lokale kunstinstelling/-vereniging bijv. ICC-cursus, teamcoaching zang, workshop doorlopende leerlijn, etc.

17 Nieuwe subsidieaanvraag 8. Inkoop activiteiten: productontwikkeling Subsidie voor cultureel ondernemers Cultureel product ontwikkelen o.b.v. vraag van de school/scholen Subsidieaanvraag door cultureel ondernemer School neemt product af Bedragen verhoogd!

18 Nieuwe subsidieaanvraag 9. Procedure subsidieaanvraag Ontvangstbevestiging Check door coördinatoren Beoordeling door Plan Advies Commissie (PAC) Bericht over oordeel PAC Goedgekeurd: bedrag in december op de rekening

19 Nieuwe subsidieaanvraag 10. Aandachtspunten Volledigheid Ontwikkeling duidelijk maken Evt. Evi-dossier meesturen (niet verplicht)

20 Nieuwe subsidieaanvraag Vragen? voor hulp/ondersteuning: info@compenta.nl of neem contact op met uw lokale cultuurcontactpersoon info@compenta.nl

21 Evi


Download ppt "Informatiebijeenkomst Woensdag 22 april 2015. Nieuwe subsidieaanvraag 1.Verhoogde bedragen € 9,50 per leerling per jaar Minimaal € 760 (bij minder dan."

Verwante presentaties


Ads door Google