De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Raad 19 juni 2010 AGENDA: Ochtend 10-12 uur: Discussie meerjarenbeleid en groepsontwikkeling Middag: 12.45 uur: Terugkoppeling ochtendgedeelte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Raad 19 juni 2010 AGENDA: Ochtend 10-12 uur: Discussie meerjarenbeleid en groepsontwikkeling Middag: 12.45 uur: Terugkoppeling ochtendgedeelte."— Transcript van de presentatie:

1

2 Landelijke Raad 19 juni 2010 AGENDA: Ochtend 10-12 uur: Discussie meerjarenbeleid en groepsontwikkeling Middag: 12.45 uur: Terugkoppeling ochtendgedeelte Verslag vorige LR (vooraf schriftelijk bij vragen en antwoorden) Benoemingen geschillen cie en cie van beroep Voortgangsrapportage 2010 Rapportages activiteiten, bestuur en LSC 2009 Regio’s informeren regio’s Financiën Plusscouts Huishoudelijk reglement Planning LR in 2011: 11 juni en 10 december Rondvraag en sluiting

3 Discussieochtend (1) BELEIDSPLAN 2011-2015 Koers SN 2011-2015 Betreft richting geven aan activiteitenplannen landelijk niveau, met zorg voor: Flexibiliteit Vrijheid om in te kunnen spelen op veranderingen. Verbetering komende jaren: -Scouting als GROEIENDE organisatie -Scouting als CONTINU LERENDE organisatie -Scouting als RELEVANTE en ZICHTBARE organisatie -Scouting als DIVERSE, MAAR VERBONDEN organisatie

4 Discussieochtend (2) Groepsontwikkeling: Discussie in groepen over uitkomsten pilots en de volgende vraagstelling: In te stemmen met de methodiek van groepsontwikkeling waarbij een Scoutinggroep door een landelijke seniorcoach en een regiocoach meerdere keren wordt bezocht en met verschillende onderzoeken ondersteund wordt, om zelf een praktisch ontwikkelplan te maken. Meningsvormend te spreken over het ambitieniveau van het project Groepsontwikkeling en de consequenties voor de organisatie, zoals beschreven in scenario´s, ter voorbereiding op besluitvorming over groepsontwikkeling in de landelijke raad van december 2010.

5 Benoemingen Ter benoeming worden voorgedragen: Voor de Geschillencommissie: Stephan Kusters Voor de Commissie van Beroep: Karin van Helden

6 Voortgangsrapportage 2010 (1) Het jaar 2010 staat bol van de ontwikkelingen! SN heeft te maken met dalend ledenaantal, o.a. door het verdwijnen van Scoutinggroepen. Daarentegen heeft de helft vd groepen een wachtlijst!, maar te weinig kader. Dit tij moet keren door: Ontwikkeling nieuwe spelaanpak SCOUTS Ontwikkeling Scouting Academy Goed vrijwilligersbeleid: plezier, willen leren, competenties van personen laten kloppen met gevraagde competenties: HRM Groepsontwikkeling en regio ontwikkeling

7 Voortgangsrapportage 2010 (2) Corporate communicatie: Samen Outdoor Uitdaging als externe profilering Veel media momenten in 2010 Peer tot peer communicatie (leeftijdsgenoten werven leeftijdsgenoten met ludieke acties) Scouting als autoriteit voor jeugd en jongeren Guerrillamarketing: ludieke acties die opvallen en door groepen zelf kunnen worden uitgevoerd

8 Voortgangsrapportage 2010 (3) Spelvisie en methode: Nieuwe speltaknamen: bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Activiteitengebieden: technieken, expressie, sport & spel, buitenleven, identiteit, internationaal, samenleving, veilig & gezond. Vernieuwingen in het beververhaal: Huize Hotsjietonia wordt dorp Hotsjietonia, nieuwe inwoners. Vernieuwingen welpenverhaal: ook waterfiguren, Shanti in de jungle, nieuwe junglekaart, jungleboek en junglegids. Vernieuwingen in scouts: 4 fases voor verdieping in de 8 activiteitengebieden, specialisaties op gebied van leiderschap en voorbereiding op explorers. Vernieuwingen explorers: naast de eigen initiatieven, gaat ook gewerkt worden met insignes en een thema als kapstok. Hier wordt nog aan gewerkt. Vernieuwingen roverscouts: 3 fasen: Oriëntatie op programma met uitdagende activiteiten op gebied van iets ‘typisch scouting’, iets nuttigs en iets persoonlijks, Journey: uitwerking programma, Vertrek: eindceremonie.

9 Voortgangsrapportage 2010 (4) Spelvisie en methode (2): Vernieuwde tekst wet & belofte: Voor welpen: Ik beloof* mijn best te doen een goede welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet. Jullie kunnen op mij rekenen. Voor Scouts: Ik beloof* mijn best te doen een goede scout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Jullie kunnen op mij rekenen.

10 Voortgangsrapportage 2010 (5) Scouting Academy: Trainingsmodules in ontwikkeling. Die van nieuw spelaanbod voor alle speltakken en Scouting Academy worden in weekend 24, 25 en 26 september 2010 geïntroduceerd voor regionale trainers en speltakorganisatoren. OrganisatieHRMScoutingOrganisatie niveauAcademyontw. GroepGroepsbegeleiderPraktijkbegeleider RegioRegio HRM’erPraktijkcoach/Groepscoach trainers/assessoren LandLandelijk HRM’erTrainers/opleidersGroepscoach/ Gilwellstafregiocoach

11 Voortgangsrapportage 2010 (6) Groepsontwikkeling: groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in de eigen ontwikkelkansen; groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen; groepen ondersteunen bij werving en groei van kader- en jeugdleden; monitoren en kennisontwikkeling op het gebied van groepsmanagement en ledenontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (marketing)onderzoek en analyses; bij de groepen waarmee gewerkt wordt, de implementatie van de 2010-producten in gang zetten.

12 Voortgangsrapportage 2010 (7) Vraagstelling ter besluitvorming LR: Met betrekking tot spelvisie en methode: In te stemmen met het voorstel voor de nieuwe wet en belofte zoals beschreven in paragraaf 4.8. Met betrekking tot groepsontwikkeling: In te stemmen met de methodiek van Groepsontwikkeling waarbij een Scoutinggroep door een landelijke seniorcoach en een regiocoach meerdere keren wordt bezocht en met verschillende onderzoeken ondersteund wordt, om zelf een praktisch ontwikkelplan te maken. Meningsvormend te spreken over het ambitieniveau van het project Groepsontwikkeling en de consequenties voor de organisatie, zoals beschreven in scenario´s, ter voorbereiding op besluitvorming over groepsontwikkeling in de landelijke raad van december 2010.

13 Rapportage activiteiten 2009 Deze rapportage sluit aan op de activiteitenplannen zoals die in 2008 zijn goedgekeurd. In schuin gedrukte letters staan de resultaten per doelstelling weergegeven. De aangegeven projecten zijn uitgevoerd door vrijwilligers en/of medewerkers LSC.

14 Financiële stukken Jaarrapportage met bestuursverslag. Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat van € 16.000. Aan de LR wordt gevraagd de jaarrekening 2009 goed te keuren.

15 Notitie Plusscouts Update over de stand van zaken m.b.t. het ISGF lidmaatschap van plusscouts. ISGF is de International Scout and Guide Fellowship. Lidmaatschap van de ISGF kan alleen voortbestaan wanneer de ISGF onze statuten goedkeurt. Dat moet nog afgewacht worden.

16 Huishoudelijk Reglement Herzieningen, met name volgend op de veranderingen vanuit projecten 2010. Het HR wordt voortaan elke 2 jaar bijgesteld. Besluiten die de LR ondertussen neemt zijn altijd direct geldend en worden op de website van SN onder bestuur en organisatie weergegeven. Op de LR van 19 juni besluitvorming omtrent de rode teksten over: De groepsvereniging (praktijkbegeleider, groepsbegeleider) Het regionale steunpunt (niet eerder beschreven in HR) De landelijke vrijwilligersorganisatie Plusscouts Op non-actief stelling (wijzigingen vanuit commissie van beroep die hier meegenomen zijn) Wet & Belofte BIJLAGEN: functieprofiel leider en teamleider beschrijving van de scoutfit


Download ppt "Landelijke Raad 19 juni 2010 AGENDA: Ochtend 10-12 uur: Discussie meerjarenbeleid en groepsontwikkeling Middag: 12.45 uur: Terugkoppeling ochtendgedeelte."

Verwante presentaties


Ads door Google