De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering 2014 10 februari 2014. Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Verslag van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2013 3.Jaarverslagen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering 2014 10 februari 2014. Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Verslag van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2013 3.Jaarverslagen:"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering 2014 10 februari 2014

2 Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Verslag van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2013 3.Jaarverslagen: a)Parkcommissie b)Recreatiecommissie c)Technische commissie d)Jeugdcommissie 4.Verslag kascommissie 2013 en benoeming kascommissie 2014 5.Stip op de horizon

3 Besturen met een visie Initiatief KNLTB Gebrek aan visie/beleid bij tennisverenigingen Teruglopende ledenaantallen Te weinig handjes

4 Stip op de horizon MET ELKAAR

5 Beleidsthema’s 1.Werving en PR 2.Vrijwilligersbeleid 3.Financieel beleid en sponsoring

6 Werving en PR Huidige situatie: Geen beleid Geen gestructureerde/jaarlijkse wervingsacties Iedere commissie pakt werving naar eigen inzicht aan Geen beleid mbt PR

7 Waar willen we naartoe Beleid mbt werving van nieuwe leden, waarmee elke commissie zelf aan de slag gaat Jaarlijks terugkerende activiteiten voor werving en het behoud van leden Betere PR mbv. Social Media en meer contact met lokale media Nieuwe leden op actieve manier introduceren en begeleiden

8 Wat gaan we doen? Zoeken PR manager Commissies en leden dragen ideeën aan en deze worden verwerkt in een beleid Leden zoeken met ervaring bij gebruik Social Media Introduceren tennismaatjes Jaarlijkse ledenwervingsacties Ieder lid is/wordt “ambassadeur” van de club

9 Concrete acties Open tennisdagen 29 maart icm 60 jarig jubileum Aanstellen PR commissie en aanstellen PR manager – Vast aanspreekpunt voor lokale media – Actief gebruik social media Ledenwervingsactie gerelateerd aan jubileum – Lid worden voor € 60,- in 2014 – Ism PRO-Tennis

10 Wie gaat de club hiermee helpen? Aanmelden kan vanaf NU!

11 Agenda (2) 6.Bezuinigingsplannen gemeente/inkrimpen in baancapaciteit. Gemeentelijke bezuinigingen op sport (structureel) vanaf 2014: € 180.000 (jaarlijks) Vanaf 2015 tariefsverhoging met 10% Vanaf 2017 extra € 75.000 bezuiniging in te vullen iom verenigingen

12 Wat betekend dit voor ons? Overtollige gravelbanen worden niet meer door gemeente speelklaar gemaakt (2014). Onderhoud en speelklaar maken van alle kunstgrasbanen gaat over naar verenigingen (2014). Geen huurkosten meer over overtollige banen en over kunstgrasbanen. Groot onderhoud komt na 2019 volledig voor rekening van verenigingen.

13 Mogelijke oplossingen 4 gravelbanen aanhouden (vanaf 2015) 2 gravelbanen aanhouden (vanaf 2015) Geen gravelbanen aanhouden (vanaf 2015) Keuze tijdens ledenvergadering najaar 2014 ahv voorlopige resultaten 2014

14 Andere oplossingen Zelf banen speelklaar maken Banen speelklaar laten maken en niet reserveren voor renovatie Kostenbesparing dmv inzetten vrijwilligers Ideeën?

15 Agenda (3) 7.Financiën a. Verslag 2013 b. Begroting 2014 c. Voorstel en besluit contributie 2014

16

17

18

19 Contributie 2014 Uitgegaan van cijfers en situatie 2013. Voorstel contributie senioren € 165,- Overige contributies naar rato verhoogd (22%)

20 Nog extra reserveren?

21 Lidmaatschap bij aanhouden gravelbanen (vanaf 2015) 4 gravelbanen aanhouden (vanaf 2015) – Verhoging lidmaatschap bij huidig ledenaantal met € 35,- (bovenop voorstel 2014) 2 gravelbanen aanhouden (vanaf 2015) – Verhoging lidmaatschap bij huidig ledenaantal met € 28,- (bovenop voorstel 2014) Geen gravelbanen aanhouden (vanaf 2015) – Verhoging lidmaatschap bij huidig ledenaantal met € 20,- (bovenop voorstel 2014)

22 Agenda (3) 8.Bestuursverkiezing: a)Penningmeester: Adriaan de Jong wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester 9.Mutaties commissies 10.Rondvraag

23 Algemene ledenvergadering 2014 Bedankt voor jullie aanwezigheid


Download ppt "Algemene ledenvergadering 2014 10 februari 2014. Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Verslag van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2013 3.Jaarverslagen:"

Verwante presentaties


Ads door Google