De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technische toelichting ontwerp - structuurvisie windenergie Adviescommissie Fysiek 17 november 2015 Woensdag 21 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technische toelichting ontwerp - structuurvisie windenergie Adviescommissie Fysiek 17 november 2015 Woensdag 21 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Technische toelichting ontwerp - structuurvisie windenergie Adviescommissie Fysiek 17 november 2015 Woensdag 21 oktober

2 Agenda bijeenkomst Technische toelichting windenergie 5 min toelichting per onderdeel / 5 minuten vragen 1. Slagschaduw 2. Geluid 3. Veiligheid 4. Energie opbrengst Welke vragen heeft u verder?

3 Basis Hoe groter, hoe méér energie. Maar ook meer effect op de omgeving. In de structuurvisie maximaal 100 meter (= ashoogte). Maximaal 3 MegaWatt (MW) vermogen. Dat type is onderzocht in de MER, daar kennen we de effecten van.

4 Slagschaduw Wettelijke basis:Art. 3.12 uit de Activiteitenregeling milieubeheer Norm:5 uur en 40 minuten = 340 minuten per jaar Maximaal 17 dagen per jaar mag er meer dan 20 minuten slagschaduwhinder op een woning zijn. Welke gebouwen: Gaat alléén om woningen. Bedrijven zijn volgens de wet geen gevoelige objecten voor slagschaduw Afstand:“Minder dan 12 maal de rotordiameter” (= circa 500 meter) (maximum invloed van schaduw is tussen 800 en 1200 meter, afhankelijk van type windturbine en de omgeving)

5 Slagschaduw (2) Wat zien we in de Plan-MER: Turbines (voorkeurslocatie) Contour (340 minuten) Woningen Conclusie: 3 bedrijfswoningen binnen contour  dus maatregelen Buiten de contour kan er ook slagschaduw zijn, Dit blijft altijd binnen de wettelijke norm.

6 Geluid Wettelijke basis:Art. 3.14a uit de Activiteitenregeling milieubeheer Norm:Gemiddeld per jaar 47 dB Lden (Lden = Level day-evening-night) Geluidsbelasting in de avond en nacht weegt zwaarder mee dan de belasting overdag. Bij de bron produceren windturbines ongeveer 100 dB. Welke gebouwen: Gaat alléén om woningen. Bedrijven zijn volgens de wet geen gevoelige objecten voor geluid. Bedrijfswoningen zijn alleen ‘vrijgesteld’ voor industrielawaai, niet voor geluid geproduceerd door een windturbine. Afstand:circa 400 meter, afhankelijk van type windturbine

7 Geluid (2) Wat zie je in de Plan-MER: Turbines (voorkeurslocatie) Contour (47 dB Lden) Woningen Conclusie: 2 bedrijfswoningen binnen contour  dus mitigerende maatregelen Buiten de contour kan er ook geluid zijn, Dit blijft altijd onder de wettelijke norm van 47 dB Lden.

8 Veiligheid 1.Plaatsgebonden risico 2.Maximale werpafstand bij overtoeren 3.Relatie tussen windturbines en Bevi / BRZO bedrijven

9 1. Plaatsgebonden risico Wettelijke basis:Art. 3.15a uit het Activiteitenbesluit milieubeheer Norm:“Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10 -5 per jaar.” Toelichting:Plaatsgebonden risico: De kans dat iemand overlijdt als gevolg van een ongeval met de windturbine op die locatie. Beperkt kwetsbaar object: onder andere bedrijfsgebouwen 10 -5 per jaar: Kans van 1 op 100.000 dat dit gebeurd (wettelijk afgesproken norm). Wat zegt dit?Dit is een veiligheidscontour waarbinnen géén bedrijfsbebouwing is toegestaan. Tenzij de windturbine tot hetzelfde bedrijf behoort. Scenario’s? Het naar beneden vallen van kleine onderdelen (bouten, blad- en tipdelen, ijs) bladbreuk, mastbreuk Grote contour?Bandbreedte: cirkel met een straal tussen de 45 en 60 meter Beleid: Deze 10 -5 contour moet op eigen terrein liggen (niet je buren beperken).

10 2. Maximale werpafstand bij overtoeren Wettelijke basis:Is er niet. Norm:Handboek Risicozonering Windturbines (2014) RVO Wetgever zegt:8.1.2 Categoriale Inrichtingen: GOEDE RUMTELIJKE ORDENING Wat zegt het handboekVerschilt erg per windturbine. Type, ashoogte, vermogen, etc. Maar globaal: 2MW: nominaal toerental: 170 m 2MW: overtoeren: 473 m 3MW: nominaal toerental: 193 m 3MW: overtoeren: 531 m Wat zegt dit?Kans is kleinere dan wat de wetgever acceptabel acht. (10-8) Maar als alles fout gaat, dan werpt een turbine een rotor 500 m ver weg.

11 Relatie Bevi – BRZO bedrijven 1.Tankstorage Assets BV (Standic, Wieldrechtseweg 50) Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, vloeistoffen, opslagcapaciteit ≥ 100.000 m3 laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: olie, LPG, e.d. 2. Chempropack (Donker Duyvisweg 44) Opslag en transport van chemicaliën Sluiten het scenario nu uit, dat een ongeluk bij een windturbine een ongeluk bij één van deze twee bedrijven kan veroorzaken. Is dat bovenwettelijk? Dat is goede Ruimtelijke Ordening. 1 2

12 Veiligheid Samenvatting Worst case scenario werpafstand: 500 meter Sluiten we uit in zone D. Plaatsing windturbine kan daar wel, Maar dan moet het goed onderzocht zijn.

13 Energie opbrengst 2,3 MW turbine Bron:RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vermogen:Vergunde turbines Kilwind = 2,3 MW per stuk Opbrengst p/j:Turbine draait circa 2000 ‘vollast uren’ per jaar Per windturbine Kilwind: 2300 kWh * 2000 u = 4600000 kWh p/j Verbruik:gemiddeld huishouden in Nederland: 3.400 kWh p/j Hoeveel is dat: 4600000 kWh / 3.400 kWh = 1350 huishoudens per windturbine (= circa 2,7% van alle Dordtse huishoudens) 3 MW turbine Vermogen:3 MW per stuk Opbrengst p/j:Turbine draait circa 2200 ‘vollast uren’ per jaar Per windturbine 3 MW: 3000 kWh * 2200 u = 6600000 kWh p/j Verbruik:gemiddeld huishouden in Nederland: 3.400 kWh p/j Hoeveel is dat: 6600000 kWh / 3.400 kWh = 1940 huishoudens per windturbine (= circa 3,8% van alle Dordtse huishoudens)

14 Welke vragen heeft u verder?


Download ppt "Technische toelichting ontwerp - structuurvisie windenergie Adviescommissie Fysiek 17 november 2015 Woensdag 21 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google