De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KENNISMAKING MET HET SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM: SOT  wie  de route  de inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KENNISMAKING MET HET SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM: SOT  wie  de route  de inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 KENNISMAKING MET HET SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM: SOT  wie  de route  de inhoud

2 SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM JOSJE JAASMA BRENDA DAATSELAAR HANS VREEKAMP

3 EXPERTISE SBO Margo Heshusius -Onderbouw -Co-teaching Paulien Oogjen -Kleuters -Beeldcoaching (SVIB) -Synchroon coachen -Co-teaching Evelien Baaiman - Beeldcoaching (SVIB) - Didactisch coachen Loek Mak -Master SEN gedrag -KIVA -pestprotocol

4 ORTHOPEDAGOGEN Dorien Spoelstra -GZ psychologe -Co-teaching Johanna Hulsebosch - Executieve functies Elske Winterwerp -Schoolpsychologe -Co-teaching -Vrije school -Motoriek Joyce Vermeulen -Co-teaching -Schoolondersteuner

5 MAATSCHAPPELIJK DESKUNDIGE  Marloes van Dijk  Marja van der Waals  Werkzaamheden kunnen o.a. zijn:  Bij ouders waar wantrouwen t.o.v. school is ontstaan: naast ouders gaan staan en samen aan oplossingen werken. Hun eigen aandeel ook, onafhankelijk van de basisschool, bekijken, zelfwerkzaamheid van ouders bevorderen.  Bemiddelen tussen school en ouders en tussen ouders, school en hulpverleners.  Samen met ouders hulpvraag helder krijgen.  Zo nodig verwijzen. Met een warme overdracht en overbruggingszorg bieden als de verwijzing lang duurt.  Helpen bij praktische zaken, zoals aanvraag sportsubsidie, maatjesproject.

6 EXPERTISE ZML, LG, LZ, EPILEPSIE Nina Saedt Ambulante Begeleiding De Meerklank -Zeer Moeilijk Lerenden -Co-teaching Wouter van Helden Ambulante Dienstverlening De Kleine Prins -Lichamelijk gehandicapten -Langdurig zieken Carola Bol Ambulante Begeleiding De Waterlelie -Epilepsie

7 EXPERTISE GEDRAG Marja van Weelden -Psycho- educatie -Rots en water trainer -Coaching leerkracht en leerling Sylvia Peters -Het jonge kind -Rots en water trainer -Coaching leerkracht en leerling Sandra Borgsteijn -Orthopedagoog -Autistisch Spectrum Stoornis ASS -Licht verstandelijke beperking -Trauma

8 JEUGDARTSEN - GGD Glenn TanIngrid SwaansRonald Hofs

9 ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING Annelies Swets Pieters -Aanmeldpunt School OndersteuningsTeam -sot@swvzout.nlsot@swvzout.nl

10 ROUTE

11 TRANSPARANTIE Handelingsverlegenheid Stagnatie in ontwikkeling Groeidocument School & ouders samen Mailen naar sot@swvzout.nlsot@swvzout.nl

12 SNEL EN EFFICIËNT -Regio -Schoolondersteuner -Contact: inspanningsverplichting ouders, school en schoolondersteuner.

13 MINDER BUREAUCRATIE

14 BEGELEIDING VANUIT HET SOT  6 contactmomenten  Conclusie groeidocument : - In regulier basisonderwijs blijven met/zonder langdurige ondersteuning - Toelatingsadvies(TLA) /Toelatingsverklaring(TLV) voor SBO of SO

15 INHOUD

16 VAN ZORGADVIESTEAM(ZAT) NAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM(SOT) ADVISERING ONDERSTEUNING MeedenkenMeedoen - monitoring

17 PREVENTIE  Kortdurende maatwerkondersteuning gericht op de onderwijsbehoefte van het kind en het versterken van leerkrachtgedrag ter voorkoming van onnodige schoolverplaatsing met inzet van alle geledingen (school, kind, ouders, SOT en eventuele externe deskundigen).  Afgeleid doel is de generalisatie naar andere vergelijkbare situaties. Effectieve interventie: betrokkenheid van de leerling bij het bepalen van de doelen.

18 HULPVRAGEN – EXTRA ONDERSTEUNING BasisondersteuningExtra ondersteuning  Ondersteuningsplan ZOUT  Indicatoren inspectie  Geen taal- rekenzwakke scholen  Ontwikkelingsperspectiefplan niet verplicht, soms wel zinvol  Ontwikkelingsperspectiefplan verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen

19 OPP (ontwikkelingsperspectief plan) Ontwikkelingsdeel: - belemmerende en stimulerende factoren Planningsdeel: - uitstroombestemming + uitstroom per vakgebied - aanbod (expliciteren van afwijkingen regulier programma) doelen, leerlijnen Evaluatiedeel: - minstens 1x per jaar met ouders - zijn de doelen behaald? - hoe verder? Effectieve interventie: doelen stellen

20 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN  Parnassys( lln administratie) Parnassys( lln administratie)  www.poraad.nl www.poraad.nl  www.opptrap.nl www.opptrap.nl  www.cedgroep.nl www.cedgroep.nl  www.slo.nl www.slo.nl

21 KERN  Focus op primaire proces (klassenmanagement, interactie, didactiek)  Goed differentiëren  Onderwijsbehoefte centraal  Doelen stellen  Denken in mogelijkheden  Communicatie met ouders

22 AANBOD Kortdurende maatwerkondersteuning – SOT (€ € SWV ZOUT) SBO- en SO expertise Langdurende ondersteuning (€ € schoolbestuur) Arrangement plaatsing SBO Arrangement plaatsing SO

23 SCHOLEN EN BESTUREN AAN ZET. Expertise modelSchoolmodel  Expertiseoverdracht vanuit SBO en SO  Autonomie van de school/ schoolbesturen

24 DEKKEND AANBOD  Voor elk kind een passende plaats  Leren van en met elkaar. Effectieve interventie: continue professionalisering


Download ppt "KENNISMAKING MET HET SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM: SOT  wie  de route  de inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google