De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met het Schoolondersteuningsteam: sOT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met het Schoolondersteuningsteam: sOT"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met het Schoolondersteuningsteam: sOT
wie de route de inhoud

2 Schoolondersteuningsteam Josje Jaasma Brenda Daatselaar Hans Vreekamp

3 EXPERTISE SBO Margo Heshusius Paulien Oogjen Evelien Baaiman Loek Mak
Onderbouw Co-teaching Paulien Oogjen Kleuters Beeldcoaching (SVIB) Synchroon coachen Co-teaching Evelien Baaiman Beeldcoaching (SVIB) Didactisch coachen Loek Mak Master SEN gedrag KIVA -pestprotocol

4 ORTHOPEDAGOGEN Dorien Spoelstra Johanna Hulsebosch
GZ psychologe Co-teaching Johanna Hulsebosch - Executieve functies Elske Winterwerp Schoolpsychologe Co-teaching Vrije school Motoriek Joyce Vermeulen Co-teaching Schoolondersteuner

5 Maatschappelijk deskundige
Marloes van Dijk Marja van der Waals Werkzaamheden kunnen o.a. zijn: Bij ouders waar wantrouwen t.o.v. school is ontstaan: naast ouders gaan staan en samen aan oplossingen werken. Hun eigen aandeel ook, onafhankelijk van de basisschool, bekijken, zelfwerkzaamheid van ouders bevorderen. Bemiddelen tussen school en ouders en tussen ouders, school en hulpverleners. Samen met ouders hulpvraag helder krijgen. Zo nodig verwijzen. Met een warme overdracht en overbruggingszorg bieden als de verwijzing lang duurt. Helpen bij praktische zaken, zoals aanvraag sportsubsidie, maatjesproject.

6 EXPERTISE ZML, LG, LZ, EPILEPSIE
Nina Saedt Ambulante Begeleiding De Meerklank Zeer Moeilijk Lerenden Co-teaching Wouter van Helden Ambulante Dienstverlening De Kleine Prins Lichamelijk gehandicapten Langdurig zieken Carola Bol Ambulante Begeleiding De Waterlelie Epilepsie

7 Expertise Gedrag Marja van Weelden Sylvia Peters Sandra Borgsteijn
Psycho- educatie Rots en water trainer Coaching leerkracht en leerling Sylvia Peters Het jonge kind Rots en water trainer Coaching leerkracht en leerling Sandra Borgsteijn -Orthopedagoog Autistisch Spectrum Stoornis ASS Licht verstandelijke beperking Trauma

8 JEUGDARTSEN - GGD Glenn Tan Ingrid Swaans Ronald Hofs

9 Administratieve ondersteuning
Annelies Swets Pieters Aanmeldpunt School OndersteuningsTeam

10 route

11 transparantie Handelingsverlegenheid Stagnatie in ontwikkeling
Groeidocument School & ouders samen Mailen naar

12 Snel en efficiënt Regio Schoolondersteuner
Contact: inspanningsverplichting ouders, school en schoolondersteuner.

13 Minder bureaucratie

14 Begeleiding vanuit het SOT
6 contactmomenten Conclusie groeidocument : In regulier basisonderwijs blijven met/zonder langdurige ondersteuning Toelatingsadvies(TLA) /Toelatingsverklaring(TLV) voor SBO of SO

15 inhoud

16 Meedenken Meedoen - monitoring
VAN Zorgadviesteam(ZAT) NAAR Schoolondersteuningsteam(SOT) advisering ondersteuning Meedenken Meedoen - monitoring

17 Preventie Kortdurende maatwerkondersteuning gericht op de onderwijsbehoefte van het kind en het versterken van leerkrachtgedrag ter voorkoming van onnodige schoolverplaatsing met inzet van alle geledingen (school, kind, ouders, SOT en eventuele externe deskundigen). Afgeleid doel is de generalisatie naar andere vergelijkbare situaties. Effectieve interventie: betrokkenheid van de leerling bij het bepalen van de doelen.

18 Hulpvragen – extra ondersteuning
Basisondersteuning Extra ondersteuning Ondersteuningsplan ZOUT Indicatoren inspectie Geen taal- rekenzwakke scholen Ontwikkelingsperspectiefplan niet verplicht, soms wel zinvol Ontwikkelingsperspectiefplan verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen

19 OPP (ontwikkelingsperspectief plan)
Ontwikkelingsdeel: belemmerende en stimulerende factoren Planningsdeel: uitstroombestemming + uitstroom per vakgebied aanbod (expliciteren van afwijkingen regulier programma) doelen, leerlijnen Evaluatiedeel: minstens 1x per jaar met ouders zijn de doelen behaald? hoe verder? Effectieve interventie: doelen stellen

20 Ontwikkelingsperspectiefplan
Parnassys( lln administratie)

21 Kern Focus op primaire proces Goed differentiëren
(klassenmanagement, interactie, didactiek) Goed differentiëren Onderwijsbehoefte centraal Doelen stellen Denken in mogelijkheden Communicatie met ouders

22 Aanbod Kortdurende maatwerkondersteuning – SOT (€ € SWV ZOUT)
SBO- en SO expertise Langdurende ondersteuning (€ € schoolbestuur) Arrangement plaatsing SBO Arrangement plaatsing SO

23 Scholen en besturen aan zet.
Expertise model Schoolmodel Expertiseoverdracht vanuit SBO en SO Autonomie van de school/ schoolbesturen

24 Dekkend aanbod Voor elk kind een passende plaats
Leren van en met elkaar. Effectieve interventie: continue professionalisering


Download ppt "Kennismaking met het Schoolondersteuningsteam: sOT"

Verwante presentaties


Ads door Google