De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijscontinuüm vs. masterplan Rotterdam, 29-05-2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijscontinuüm vs. masterplan Rotterdam, 29-05-2009"— Transcript van de presentatie:

1 onderwijscontinuüm vs. masterplan Rotterdam, 29-05-2009 C.Struiksma@CEDGroep.nl

2 De inhoud van het onderwijscontinuüm Recht doen aan verschillen:

3 De inhoud van het onderwijscontinuüm Recht doen aan verschillen: ieder kind is uniek

4 De inhoud van het onderwijscontinuüm Recht doen aan verschillen: ieder kind is uniek maar dat betekent niet dat elk kind een ander onderwijsaanbod nodig heeft

5 1. Hoe organiseren we gedifferentieerd onderwijs, dat: - recht doet aan individuele verschillen; - uitvoerbaar is? 2. Hoe sturen we op leeropbrengsten binnen het kwaliteitsbeleid? (zie onderwijsverslag 2006-2007) 3. Hoe versterken we de samenwerking tussen scholen en tussen scholen en jeugdzorg? Vragen rond passend onderwijs

6 Hoe versterken we de samenwerking tussen scholen en tussen scholen en jeugdzorg? Met het onderwijscontinuüm creëert u eenduidigheid in het typeren van leerlingen door te spreken in termen van arrangementen gekoppeld aan standaarden. Vragen rond passend onderwijs

7 Hoe sturen we op leeropbrengsten binnen het kwaliteitsbeleid? (zie onderwijsverslag 2006-2007) Met het onderwijscontinuüm worden: - leeropbrengsten sturend voor beleid - en opbrengsten bestuurbaar Vragen rond passend onderwijs

8 Hoe organiseren we gedifferentieerd onderwijs, dat: - recht doet aan individuele verschillen verschillen worden hanteerbaar door leerlingen te groeperen op basis van hun overeenkomsten - uitvoerbaar is door ervoor te zorgen, dat het aantal leerlingen dat een beroep moet doen op (zeer) intensieve zorg, beperkt blijft. Vragen rond passend onderwijs

9 kaft dd-vg Planmatig handelen Wat wilt u leerlingen leren? Schoolplan

10 kaft dd-vg Planmatig handelen Schoolplan Wat wilt u in welke groep behandelen? Groepsplan Wat wilt u leerlingen leren?

11 kaft dd-vg Planmatig handelen Wat wilt u leerlingen leren? Schoolplan Groepsplan Individuele aanpassingen Individueel plan Wat wilt u in welke groep behandelen?

12 Kernbegrippen: - opbrengstgerichtheid (vergroting leeropbrengsten) - differentiatie van algemeen naar specifiek - individualiseren door intensiveren - datagestuurd - arrangementen in onderlinge verhouding - standaarden

13 De inhoud van het Onderwijscontinuüm

14 - standaarden - onderwijsarrangementen - onderwijsleerproces - cyclus 1: zorg op leerlingniveau cyclus 2: inhoudelijk kwaliteitsbeleid op schoolniveau cyclus 3: bestuurs- en regioniveau

15 Onderwijsraad (1999): - voldoende standaard: wat moet 75% van de leerlingen kunnen? - minimum standaard: wat moeten ze minimaal kunnen (90%) Onderwijsraad (2007): - minimum standaard: haalt 90 % - voldoende standaard: haalt 75 % - gevorderde standaard: haalt 25 % - excellente standaard: haalt 5 -10 % Expertgroep doorlopende leerlijnen (2008): - referentieniveau fundamentele kwaliteit: haalt 75% - referentieniveau streefkwaliteit: haalt 50% Hoe komen we aan leerstandaarden?

16 20%5%50%25% Vaardigheidsschaal 10%15%50%25% Vaardigheidsschaal Een standaard is een niveauaanduidingen op een vaardigheidsschaal

17 Standaarden

18 Standaarden en onderwijsarrangementen

19 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep intensiveren door "stapelen"

20 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep intensiveren door "stapelen" intensiveren en reduceren

21 Onderwijsleerproces

22 Cyclus: zorg op leerlingniveau

23

24 Zorg op leerlingniveau

25 Cyclus: van leerlingzorg naar kwaliteitsbeleid op schoolniveau

26

27 Van leerlingzorg naar kwaliteitszorg Voorbeeld 1. leerlingresultaten geaggregeerd op groepsniveau

28 Van leerlingzorg naar kwaliteitszorg

29 Vaardigheidsschaal 19%8%46%27% Voorbeeld 2. leerlingresultaten geaggregeerd op groepsniveau

30 8% 38% 46% Vaardigheidsschaal Voorbeeld 3. leerlingresultaten geaggregeerd op groepsniveau

31 1. Leeropbrengsten 2. Elementen OLP 3. Verbeteracties Opbrengstgericht en datagestuurd:

32 Cyclus: kwaliteitszorg op bovenschools niveau

33

34 Scholen in een SWV D. Bollebozenschool C. SO-ZML-school B. SBO-school A. doorsnee basisschool

35 Werken met het Onderwijscontinuüm

36 Leerlijn technisch lezen: Niveau Niveau Niveau Niveau 1 2 3 4 Niveau Niveau Niveau Niveau 5 6 7 8

37 Leerlijn technisch lezen: Niveau Niveau Niveau Niveau 1 2 3 4 M3/E3 M4/E4 Niveau Niveau Niveau Niveau 5 6 7 8 M5/E5 M6/E6 M7/E7 M8

38 Standaarden Technisch Lezen voor eind groep 3 (E3) ≤ M3 | M3 | E3 M4 E4 | ≥ M5 vaardigheidsschaal beheersingsniveau Cito-schaal

39 102030405060 100%90%75%25% 10% 15% 50% 25% Leerlijn DL 10, landelijke norm

40

41 Technisch lezen, basisarrangement: eerste helft groep 4 Doelen AVI-M4 Woordtypen nieuw op niveau M4: - tweelettergrepig met stomme e - eindigend op –ig, –lijk, –ing: prachtig, pijnlijk, ketting - woorden met –aai–, –ooi–, –oei– : maaien, strooien, koeien - drielettergrepig zonder leesmoeilijkheden Tekstkenmerken M4: - zinslengte: ongeveer 8 woorden per zin - samengestelde zinnen (nevenschikkend en onderschikkend) - zinnen mogen, mits betekenisvol afgebroken, doorlopen op de volgende regel - iedere nieuwe zin begint op een nieuwe regel Methode: Estafette Leertijd: 3 uur per week Toets: Leestempotoets, DMT en AVI-toetskaarten

42 Technisch lezen, basisarrangement: eerste helft groep 4 Doelen AVI-M4 Woordtypen nieuw op niveau M4: - tweelettergrepig met stomme e - eindigend op –ig, –lijk, –ing: prachtig, pijnlijk, ketting - woorden met –aai–, –ooi–, –oei– : maaien, strooien, koeien - drielettergrepig zonder leesmoeilijkheden Tekstkenmerken M4: - zinslengte: ongeveer 8 woorden per zin - samengestelde zinnen (nevenschikkend en onderschikkend) - zinnen mogen, mits betekenisvol afgebroken, doorlopen op de volgende regel - iedere nieuwe zin begint op een nieuwe regel Methode: Estafette Leertijd: 3 uur per week Toets: Leestempotoets, DMT en AVI-toetskaarten Intensief arrangement = basisarrangement + 1 uur extra leertijd Zeer Intensief arrangement = intensief arrangement + 1 uur individueel RT

43 Dyslexiezorg binnen het onderwijscontinuüm

44 Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm

45 Basisarrangement Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm

46 Basisarrangement Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm

47 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm

48 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Intensieve arrangement: stapelen Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm

49 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Intensieve arrangement: stapelen Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm

50 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Intensieve arrangement: stapelen Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm ZIA: WSNS/LoS

51 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Intensieve arrangement: stapelen Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm ZIA: WSNS/LoS

52 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Intensieve arrangement: stapelen Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm ZIA+Zorg ZIA: WSNS/LoS Leeskliniek

53 Basisarrangement / Gevorderd arrangement Intensieve arrangement: stapelen Techn.lezen volgens het onderwijscontinuüm ZIA+Zorg ZIA: WSNS/LoS Leeskliniek

54 Als u een leerling wilt aanmelden voor vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie binnen de gezondheidszorg: - basisgegevens uit LVS - beschrijving lees-/spellingprobleem - datum signalering - beschrijving extra begeleiding - resultaat extra begeleiding. vaststellen toenemende achterstand. vaststellen didactische resistentie - argumentatie voor vermoeden van dyslexie

55 Dank u wel


Download ppt "Onderwijscontinuüm vs. masterplan Rotterdam, 29-05-2009"

Verwante presentaties


Ads door Google