De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Benchmark GGD GHOR NL Dagelijks Bestuur GGD IJsselland, 18 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Benchmark GGD GHOR NL Dagelijks Bestuur GGD IJsselland, 18 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Benchmark GGD GHOR NL Dagelijks Bestuur GGD IJsselland, 18 december 2014

2 Historie Doelstellingen Benchmark in het kort De indicatoren (2013) GGD IJsselland & Strategische Benchmark Benchmark in de toekomst Inhoud presentatie

3 Al ruim 10 jaar benchmarken GGD’en onderling GGD GHOR NL coördineert en faciliteert Huidige opzet benchmark sinds 2012 Mede ontwikkeld door Berenschot Grotere focus op ‘leren,’ o.a. door toevoegen van best practices Historie

4 Onderling vergelijken van GGD’en op de aspecten doelmatigheid en effectiviteit van handelen, maatschappelijk effect, kwaliteitsontwikkeling en vernieuwingskracht Intern sturen, leren, kennis delen en de kwaliteit verbeteren Doelstellingen strategische benchmark

5 25 GGD’en 8 strategische indicatoren en 40 basisindicatoren (JGZ, AGZ, Gezondheidsbevordering, Bedrijfsvoering) Presentatie in een online tool Op basis van de indicatoren kunnen GGD’en zich onderling ‘vergelijken’ en kunnen best practices worden vastgesteld  leren van elkaar De benchmark in het kort

6 Strategische indicatoren De indicatoren die betrekking hebben op collectieve topprioriteiten worden afgeleid van de strategische agenda. Voor het initiële ontwerp diende het document ‘Publieke Gezondheid in perspectief’ ’ als leidraad. De koppeling met de strategische agenda maakt dat de set collectieve topprioriteiten in de tijd kan veranderen; er komen prioriteiten bij, en er zullen vanzelfsprekend ook prioriteiten verdwijnen. Als gevolg van de nieuwe verenigingsagenda GGD/ GHOR Nederland 2014 – 2016 zal een groot deel van de strategisch indicatoren binnenkort aangepast worden. Basisindicatoren Indicatoren voor de reguliere taken: De basisset bestaat uit indicatoren op thema’s die, gegeven de taakstelling van GGD’en, van structureel belang zijn. Er is immers niet alleen te leren op ‘nieuwe’ onderwerpen en domeinen, maar ook op gebieden waar GGD’en al jarenlang werk verrichten (denk aan: infectieziektebestrijding, soa/aids-bestrijding, tuberculosebestrijding en reizigersvaccinatie). De set aan indicatoren voor de reguliere taken vormt de vaste basis van de Strategische Benchmark GGD. De benchmark in het kort (2)

7 De strategische indicatoren Cijfer (1-10) dat gemeenten geven aan GGD-informatie en advies m.b.t. kwetsbare groepen % Veiligheidshuizen waarin de GGD deel is van de stuurgroep Cijfer (1-10) dat gemeenten geven aan GGD-informatie en advies m.b.t. sociale veiligheid % Evidence based adviezen Levering van arrestantenzorg Percentage verwijzingen (vanuit standaard contactmoment en vanuit onderzoek op indicatie) Percentage onderzoeken op indicatie ten opzichte van standaard contactmomenten

8 De basisindicatoren (1) JGZ % overgewicht (exclusief obesitas) bij 10-jarigen of kinderen uit groep 7 % kinderen van 10 jaar of kinderen uit groep 7 met overgewicht (exclusief obesitas) dat binnen 8 weken een extra consult heeft gekregen. % kinderen van 13-14 jaar of klas 2 VO in zorg, uit eigen werkgebied die zijn gezien op regulier contactmoment % kinderen dat op contactmoment 13/14 jaar of klas 2 VO (PGO VO) iedere dag rookt % kinderen van 13/14 jaar of klas 2 VO (PGO 2VO) in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken Aantal Fte JGZ-artsen per 100.000 jeugdigen Aantal FTE JGZ-verpleegkundigen per 100.000 jeugdigen % gebruik van de meldcode kindermishandeling % niet verschenen zonder bericht (no show) Het aantal contactmomenten waarop de JGZ alle kinderen heeft uitgenodigd (individueel of klassikaal) Aandeel structurele middelen BPI (bedrag per inwoner) ten opzichte van het totale jaarbudget voor de JGZ (=structurele middelen en middelen aanvullende diensten (cq incidentele aanvragen)) uitgedrukt in een percentage AGZ Aantal soa/consulten per 100.000 inwoners Aantal SOA-consulten per FTE verpleegkundige % formatie MMK afgezet tegen de waakvlamnorm Aantal lijkschouwingen per FTE forensische geneeskunde % van gemeenten waar de GGD is vertegenwoordigd in het Meldpunt Huiselijk geweld Cijfer van de burgemeester gevraagd naar de mate van vertrouwen in aanpak GGD met betrekking tot de infectieziektebestrijidng. Dit weer bekeken vanuit het eigen handelingsperspectief. Hierbij dient minimaal de helft van het aantal burgemeester van het eigen werkgebied bevraagd te zijn. Beschikbare formatie THZ per 100.000 inwoners in FTE (excl. formatie kinderopvang) Beschikbare totale formatie IZB tov VISI norm (%) Totale formatietijd verpleegkundigen ingezet voor het spreekuur gecorrigeerd voor aantal consulten. Aantal inspectie uren kinderopvang (declarabel) per FTE

9 De basisindicatoren (2) Gezondheidsbevordering % Gemeenten dat gebruik maakt van monitorgegevens bij opstellen van beleidsplannen Gemiddeld cijfer (1-10) dat gemeenten geven over de gezondheidsinformatie die de GGD levert ten behoeve van het gezondheidsbeleid van de gemeente Aantal geimplementeerde gezondheidsbevorderende programma´s (structurele maatregelen en pakket gedragsinterventies) gerelateerd aan gezonde voeding en bewegen) per gemeente Aantal FTE gezondheidsbevordering per 100.000 inwoners Gemiddeld cijfer (1-10) dat gemeenten geven over de beleidsadvisering door de GGD % Gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid en het werken als GGD, geadviseerd is over jeugdzorg % Gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid en het werken als GGD, geadviseerd is over de WMO % Gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid en het werken als GGD, geadviseerd is over de Participatiewet Aantal FTE epidemiologie per 100.000 inwoners Bedrijfsvoering Aantal FTE PenO op het totale aantal FTE Aantal FTE FenC op het totale aantal FTE Aantal FTE management op het totala aantal FTE Salariskosten personeel per 100000 inwoners Gemiddelde leeftijd direct personeel % ziekteverzuim % werknemers tevreden over hun werkgever % werknemers tevreden over hun werkzaamheden Inwonerbijdrage Genormeerde inwonerbijdrage

10 IndicatorGGD IJssellandGemiddeld Aantal soa consulten per fte verpleegkundige 1324924 % kinderen van 13-14 jaar of klas 2 VO in zorg, uit eigen werkgebied die zijn gezien op regulier contactmoment 97,7%86,4% % overgewicht (exclusief obesitas) bij 10- jarigen of kinderen uit groep 7 10,3%14,3% Ziekteverzuim3,7%4,8% Inwonerbijdrage14,71€ (excl. JGZ 0-4) 22,15 € (n = 25) 15,44€ (n= 9: GGD’en excl. JGZ 0-4) GGD IJsselland & Strategische Benchmark

11 Interne analyse van de resultaten en de opvallende ‘afwijkingen’ t.o.v. GGD-gemiddelde Zwolle Gezonde Stad als best practice opgenomen Vanaf 2015 actief gesprek met andere GGD’en over de benchmark en best practices GGD IJsselland & Strategische Benchmark (2)

12 Landelijke doorontwikkeling instrument; vooral aanscherping van de indicatoren (voorkomen vergelijken ‘appels en peren’) Binnen GGD IJsselland jaarlijks actief leren van de benchmarkgegevens en van andere GGD’en Delen van best practices Benchmark in de toekomst

13 Vragen en wensen?


Download ppt "Strategische Benchmark GGD GHOR NL Dagelijks Bestuur GGD IJsselland, 18 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google