De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst medewerkers 22 en 24 april 2014. Programma 1 e deel: Plenair informeren doel programma en werkwijze 2 e deel: Workshops werkgroepen 3 e deel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst medewerkers 22 en 24 april 2014. Programma 1 e deel: Plenair informeren doel programma en werkwijze 2 e deel: Workshops werkgroepen 3 e deel:"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst medewerkers 22 en 24 april 2014

2 Programma 1 e deel: Plenair informeren doel programma en werkwijze 2 e deel: Workshops werkgroepen 3 e deel: Informeel (hapje en drankje)

3 Programmastructuur Transitie en Transformatie Versterken Burgerkracht en zelfredzaamheid Preventieve en Specialistische voorzieningen Opdrachtgever- schap en inkoop Integrale toegang Sociale Teams en Specialistisch netwerk Informatievoorziening en ICT Communicatie en Cultuuromslag Financiën (*gevormd)

4 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend onderwijs. Verschillende ontwikkelingen maar het betreft vaak dezelfde gezinnen. Programma Sociaal domein Oosterschelderegio Gemeenten bereiden zich gezamenlijk voor op de veranderingen in het sociaal domein. Zij bundelen bestuurskracht, capaciteit en kwaliteit. Kaders gezamenlijk vastgesteld in de kadernota Sociaal Domein. In afstemming met andere regionale ontwikkelingen : GR de Bevelanden, omvorming GR de Betho, herstructuring van de Zuidhoek.

5 Transitie en transformatie Transitie 1 januari 2015 Overname van alle taken binnen het sociale domein door gemeenten. Continuïteit van ondersteuning voor de burger in 2015. Transformatie Cultuuromslag maar dit vraagt tijd. Op 1 januari 2015 is de transitie geregeld maar de wereld niet veranderd.

6 Uitgangspunten Eigen verantwoordelijkheid burger Burgerkracht/ zelfredzaamheid Uitgaan van mogelijkheden i.p.v. beperkingen Sociale netwerken in wijken en kernen Beschikbaar stellen van informatie Laagdrempelige ondersteuning, kleinschalig en dichtbij Inzet op preventie en signalering Planmatig en integraal werken bij meervoudige problematiek De burger staat centraal Samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, mantelzorgers, vrijwilligers Zo lang mogelijk wonen in de eigen omgeving met het eigen netwerk Zorg en ondersteuning betaalbaar houden

7 Doelen Minder instroom naar maatschappelijke ondersteuning. Maatwerk in de ondersteuning: de juiste vorm, op de juiste plek, op het juiste moment. Zoeken naar de minst zware oplossing. Ondersteuning en hulp die zoveel mogelijk tijdelijk is. Efficiënt leveren van goede kwaliteit ondersteuning. De uitgaven binnen de beschikbare budgetten houden. Rekening houden met de levensovertuiging van de burger.

8 Verantwoordelijkheid voorbereiding op decentralisatie Jeugdzorg AWBZ begeleiding naar Wmo Participatiewet Provinciaal Verplicht bovenlokaal! Specialistische taken (verblijf, dagbesteding, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering) RegionaalSociaal Domein Inkoop en opdrachtgeverschap Sociaal Domein GR de Bevelanden Uitvoering LokaalUitvoering Gebiedsgericht werken en voorliggend veld


Download ppt "Bijeenkomst medewerkers 22 en 24 april 2014. Programma 1 e deel: Plenair informeren doel programma en werkwijze 2 e deel: Workshops werkgroepen 3 e deel:"

Verwante presentaties


Ads door Google