De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIJK! Observeren Registreren en Handelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIJK! Observeren Registreren en Handelen"— Transcript van de presentatie:

1 KIJK! Observeren Registreren en Handelen
Praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-1, 1-4, 4-6, 6-8 en 9-12 jaar

2 Een nieuw observatiesysteem?
Invoering opbrengstgericht werken Invoering handelingsgericht werken Op zoek naar beter passend leerlingvolgsysteem

3 Visie op ontwikkeling en leren
Rijping en oefening Omgeving Samenhang Mijlpalen Gevoelige perioden Onderlinge verschillen

4 Visie op ontwikkeling en leren
"Je mag zijn zoals je bent,  om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn, en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd"

5 Observeren Hoe goed kijkt u?

6 KIJK! Uitgangspunten en visie
Vanuit observatie van kinderen komen tot een op de ontwikkeling afgestemd activiteitenaanbod Individueel, groepjes, hele groep Totaalbeeld: samenhang, breed, geen momentopname Signaleren én volgen; geen diagnostiek

7 Samenstelling KIJK! Basisgegevens Ontwikkelingslijnen met mijlpalen
Basiskenmerken Betrokkenheid Risicofactoren Ontwikkelingslijnen met mijlpalen

8 Basiskenmerken Voorwaarden om tot ontwikkeling te komen
Vrij zijn van emotionele belemmeringen Nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn Zelfvertrouwen hebben

9 Betrokkenheid Volwaardige activiteit waarbij de complexiteit in verhouding tot de mogelijkheden van het kind hoog is. Leuvense Betrokkenheidschaal: betrokkenheidscore op basis van signalen

10 Betrokkenheidsschaal
1) geen activiteit 2) vaak onderbroken activiteit 3) min of meer aangehouden activiteit 4) activiteit met intense momenten 5) volgehouden intense activiteit De gemiddelde betrokkenheidscore bedraagt 3,5.

11 Risicofactoren Factoren in het functioneren van kinderen die
hun ontwikkeling in de weg staan Impulsiviteit Passiviteit Gebrekkige analyse en structurering Geringe wendbaarheid Grote vermoeidheid Slechte selectieve aandacht

12 Ontwikkelingslijnen Lijnen met mijlpalen
Mijlpalen zijn de tussenstations Onderscheid: Chronologische leeftijd Ontwikkelingsleeftijd Het gaat steeds om het totaalbeeld

13 KIJK! 1-2: ontwikkelingslijnen
Zelfbeeld Relatie met volwassenen Ontwikkeling van het logisch denken Relatie met andere kinderen Ontwikkeling vh inzicht in cijfers en getallen Spelontwikkeling Taakgerichtheid en zelfstandigheid Ontwikkeling beginnende geletterdheid Grote motoriek Tijdsoriëntatie Kleine motoriek Lichamelijke oriëntatie Tekenontwikkeling Ruimtelijke oriëntatie Visuele waarneming Mondelinge taal-ontwikkeling Auditieve waarneming

14

15 Individueel rapport

16 Hoe interpreteren? Scoort een leerling 6 maanden verder qua ontwikkelingsleeftijd t.o.v. kalenderleeftijd  Voorsprong! Scoort een leerling 6 maanden achter qua ontwikkelingsleeftijd t.o.v. kalenderleeftijd  Achterstand! Het gaat steeds om het totaalbeeld

17 Even oefenen… Wat valt op bij deze leerlingen op het rapport?
Is er reden tot zorg?

18 Groepsrapport

19 Invoeringstraject Scholing door Onderwijs Advies Intervisie/overleg
1ste rapport: 6 februari 2015 Rapportgesprekken: 9 – 13 februari 2015


Download ppt "KIJK! Observeren Registreren en Handelen"

Verwante presentaties


Ads door Google