De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

op de informatieavond van groep 2B

Verwante presentaties


Presentatie over: "op de informatieavond van groep 2B"— Transcript van de presentatie:

1 op de informatieavond van groep 2B
WELKOM!!! op de informatieavond van groep 2B

2 Even voorstellen… Juf Daniëlle Faassen Juf Claudia de Haan privé
nieuw op de PWA werkzaamheden werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag (om de week) privé 15e schooljaar OBS P.W.A. werkdagen: maandag, dinsdag, vrijdag (om de week) ICT-coördinator En wie zijn jullie?

3 Groep 2 Dagindeling (kleine)Kring Werken met ontwikkelingsmateriaal
Taal/ leesontwikkeling Muzikale vorming Rekenen/ Wiskunde Engels (Take it Easy) Wereldoriëntatie Sociaal/ emotionele ontwikkeling (Leefstijl) Werken met ontwikkelingsmateriaal Hoeken Keuzewerk: digitaal keuzebord Groep1: nadruk op ontdekkend spelen, experimenteren en omgaan met elkaar Groep 2: minder vrijblijvend, meer gerichte opdrachten (weektaak), werkhouding Speelleermateriaal + werkbladen Lichamelijke oefening 2x per dag Buiten of binnen (kleding) Speellokaal: klimmen en klauteren/ (zang)spelletjes e.d., klein en groot materiaal, Circuits * Startopdracht *

4 Hoe volgen we de (ontwikkeling) van de kinderen?
Ontwikkelingsvolgsysteem: Kijk! Observeren en registreren van de ontwikkeling Registreren van de fase van ontwikkeling Aan de hand van ontwikkelingslijnen: basiskenmerken betrokkenheid signalen risicofactoren zelfbeeld relatie met volwassenen relatie met andere kinderen spelontwikkeling taakgerichtheid en zelfstandigheid grote motoriek kleine motoriek tekenontwikkeling visuele waarneming auditieve waarneming mondelinge taalontwikkeling beginnende geletterdheid lichaamsoriëntatie ruimtelijke oriëntatie tijdsoriëntatie beginnende gecijferdheid logisch denken 2 keer per jaar groepsbespreking met de intern begeleider: Gabriëlle Pieterse (nieuw gezicht) Screening schoolarts/ logopediste Leerlingvolgsysteem: ParnasSys + Zien Toetsen van CITO - Taal voor Kleuters - Rekenen voor kleuters 6- wekengesprek nieuwe leerlingen Rapport: 2x per jaar voor groep 1 en groep 2 met een gesprek Extern: Schoolbegeleidingsdienst (MHR), samenwerkingsverband (collegiale consultaties), schoolmaatschappelijkwerk (SMV), logopedie, Cesartherapie enz…

5 Groep 2B ALGEMEEN Agenda Zelfstandigheid (rugzakken e.d.)
Dagritmekaarten Maatjes Kalender/ dagen van de week/ namen lln. Toilet Zelfstandig werken/ uitgestelde aandacht (dobbelsteen/ stoplicht)/ geluid Pauzehap/ schoolmelk/ fruitdag (voorzien van naam en schoongemaakt) Verjaardagen (traktaties/ foto’s) Schooltijden (inloop), op tijd op school Hoofdluiscontrole Weekbrief (site) Verlofaanvraag Op de fiets naar school Speelgoedmiddag (géén speelgoed tussendoor) Bibliotheek (gratis) Niet wachten voor het raam Overblijven (lijst bij de agenda) Gesprekken met de leerkracht Medicijnprotocol Ziekmelden (bellen/ sms) Leefstijl (“huiswerk”) Oude spullen

6 Waar ligt de nadruk op dit laatste halfjaar?
Groepsvorming (sociaal/ emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen) Soepele overgang van groep twee naar groep drie (doelgericht werken) Zelfstandigheid/ werkhouding/ concentratie/ uitgestelde aandacht (zelfstandig werken) Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven (motoriek) Fonemisch bewustzijn/ letterkennis (uitspraak) Hoeken (gericht op de ontwikkelingsgebieden) “Pilotgroep”

7 Tot slot! Maandag 16 december gaan de kinderen kijken in het nieuwe lokaal en kennismaken met ons. Lijstje hulpouders Zijn er nog vragen???

8 Het digitale schoolbord
Wat kun je daar eigenlijk mee?


Download ppt "op de informatieavond van groep 2B"

Verwante presentaties


Ads door Google