De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie: rapport en portfolio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie: rapport en portfolio"— Transcript van de presentatie:

1 Visie: rapport en portfolio
Stand van zaken en ontwikkeling 19 januari 2012

2 Programma Inleiding: rapport en portfolio in de visie van school
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 en 4 In vier groepen (clusters 1 t/m 4): vragen beantwoorden Samen: vragen uit de clusters bespreken

3 Onze visie: ontwikkelingsgericht samenwerken
Vygotsky: een wetenschappelijke theorie De ontwikkeling van het kind als resultaat van cultuur en milieu De leerkracht als verantwoordelijke vanuit de samenleving

4 Kenmerken van ontwikkelingsgericht onderwijs
Leren is holistisch Leren met betekenisvolle activiteiten De leerkracht als deelnemer en rolmodel: de zone van de naaste ontwikkeling Leerlingen construeren hun eigen kennis en vaardigheden De leerkracht volgt de ontwikkeling in betekenisvolle situaties: reflecteren, betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid

5 Het portfolio Een plek voor verantwoording aan jezelf
Een instrument voor zelfsturing Reflectie Het portfolio is van en voor het kind

6 Het rapport Een plek voor verantwoording aan ouders
Het rapport is van de leerkracht voor de ouders Beoordeling Methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen ( citotoetsen)

7

8 Cluster 1 Portfolio groep 1 en 2 Leerlingvolgsysteem KIJK! Thema’s
Maandtekeningen Diverse werkjes waar het kind trots op is Leerlingvolgsysteem KIJK! Basiskenmerken Risicofactoren Betrokkenheid 10 ontwikkelingslijnen

9 10 Ontwikkelingslijnen KIJK!
Sociale en emotionele ontwikkeling Speel- en werkgedrag Motoriek Zintuiglijke waarneming Mondelinge taalontwikkeling Lichaamsoriëntatie Ruimtelijke oriëntatie Tijdsoriëntatie Symboolverkenning Logisch denken

10 Cluster 2 Algemeen Groep 3 technisch lezen Portfolio groep 3 en 4
Thema’s Taaldoelen Onderzoek

11 Taaldoelen (Technisch) lezen Schrijverschap Woordenschat
Spreken luisteren Taalbeschouwing

12 Springdonkklapper tabblad 1 t/m 7 portfolio
1 t/m 5. thema’s Taaldoelen Onderzoek Creatieve vakken 6. Creatieve vakken 7. Overig werk

13 Springdonkklapper 8. rapport
Rapport groep 3 Rapport groep 4 Technisch lezen AVI DMT Leestechniek Woordenschat Rekenen Schrijven Technisch lezen AVI DMT Leestempo Begrijpend lezen Spelling Woordenschat Rekenen Schrijven W00rdbenoeming: Onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed

14 Cluster 3 en 4 Algemeen Wereld oriëntatie = thematijd
Basis is de reflectie van en met het kind. Portfolio: Wereld oriëntatie = thematijd Zelfstandigheid ontdekken  onderzoeksvragen WO-doelen Onderzoeksdoelen Taaldoelen

15 Taaldoelen Woordenschat Spreken luisteren Taalbeschouwing
Schrijverschap

16 Springdonkklapper 1 t/m 7. Portfolio 8. Rapport 1 t/m 5. WO-thematijd:
WO-doelen Onderzoeksdoelen Schrijverschap (taal) 6. Creatieve vakken 7. Overig werk Taal: Woordenschat Spreken luisteren Taalbeschouwing Spelling Rekenen Technisch lezen Begrijpend lezen Engels (groep 7 en 8)

17 Rapport Cluster 3 Cluster 4 Woordbenoeming - Onvoldoende, matig,
voldoende, ruimvoldoende, goed Punten - 4 t/m 10


Download ppt "Visie: rapport en portfolio"

Verwante presentaties


Ads door Google