De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3 / 5b september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3 / 5b september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3 / 5b september 2013
Welkom!

2 Groep 3 en groep 5 Tot de kerstvakantie apart op:
maandag-, dinsdag-, en woensdagmorgen. Groep 3 in dit lokaal met juf Janneke Groep 5 in ander lokaal met juf Marja

3 De dagelijkse gang van zaken
Ieder dagdeel weten de kinderen wat er gaat gebeuren, d.m.v. de dagritmekaarten taal

4 Bijbelse geschiedenis
verhaal op dinsdag, woensdag, donderdag verwerking op vrijdag gesprek gebed maandag: zendingsgeld zingen: - psalm - bijbelse liederen (bij de verhalen)

5 Rekenen groep 3 en 5 Methode: Pluspunt
Werken in thema’s Zelfstandig werken en leerkrachtgebonden Concreet materiaal: leren vanuit beleving Mogelijkheid tot differentiatie Oefenen op de computer, in schrift, in de klas

6 Groep 3 - Getalbewerken (+ en -) - Klokkijken:hele en halve uren, kwartieren voor en over, 5en 10 minuten over - Meten: meter en centimeter - Tafels 0 t/m 6 en 10

7

8 Lezen & Taal in groep 3 methode: De Leessleutel
Technisch lezen Het leesbegrip Leesbeleving Leesmotivatie Taalontwikkeling: leren spreken en luisteren, spelling en teksten en verhalen maken.

9

10 En zo doen we het: Methode: leessleutel
Afwisselend woord- en letterlessen Methode bestaat uit A en B gedeelte Thematische opzet Toetsen: herfst, winter, lente en zomer signalering Verschillende materialen klankgebaren Differentiatie mogelijkheden Computer Leesboekjes Wat kunt u thuis doen?

11

12 Schrijven methode: Handschrift
Pengreep Schrijf- / zithouding Ontspannen schrijven We leren bij elke letter de schrijfletter en schrijven met een vulpotlood.

13

14 Natuuronderwijs in groep 3
Video: huisje boompje beestje (van de NOT/Teleac) Werkbladen Aansluitend bij een thema Ontdekkend leren

15 Verkeer methode: Klaar… over
Verkeer methode: Klaar… over! lessen per jaar - aansluitend bij de belevingswereld Groep 3 Onderwerpen: veiligheid, voetgangers, snel en langzaam, etc. School op Seef Naast de methode gebruiken we de digitale verkeerskalender van School op Seef: iedere maand een ander thema.

16 Creatieve vakken methode: Moet je doen
Tekenen (maandag) Muziek (vakleerkracht juf Ine vanaf januari) Handvaardigheid (donderdag) Uit de methode of naar aanleiding van een thema, bv. seizoen, feest, etc.

17

18 Gym Spel-les en toestel-les dinsdagmiddag en vrijdagmorgen
Aandacht voor zélf aan- en uitkleden Kleding en schoenen graag met naam!!

19 Sociale vaardigheden Methode: kinderen en hun sociale talenten
Kennis... “weten en kennen” Vaardigheden... “doen en kunnen” Juiste houding... “willen en durven” Onderwerpen: Ervaringen delen Aardig doen Samen spelen en werken Taak uitvoeren Jezelf presenteren Keuzes maken Opkomen voor jezelf Omgaan met ruzie Regel van de week

20 Vrij spelen Spelletjes uit de kasten Computerhoek en leeshoek
Kiezen met behulp van kieskaart Spelletjes zijn ingedeeld op leergebied

21 Extra Zorg Met name voor lezen/taal, schrijven/motoriek, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling In de klas: Tijdens de instructie – extra beurten Verlengde instructie – instructietafel Computer – rekenen, spelling, lezen Buiten de klas Bij rt-leerkracht en/of thuis Bij complexe problemen overleg met ouders, hulp van IB (intern begeleider) en RT.

22 Tot slot… Als er problemen zijn: niet wachten,maar tijdig melden op school. Zieke kinderen graag telefonisch afmelden Extra telefoonnummers op school Voor schooltijd naar het toilet Trakteren: eigen klas, eigen leerkracht, kinderen uit andere klassen mogen iets komen ophalen (bij de kleuters wel brengen) Maandagmorgen: vertellen en evt. iets laten zien Rapport (let op: het tweede rapport is meestal minder dan het eerste rapport. Het wordt in de loop van het jaar moeilijker en het is een lange werkperiode)

23 Meer informatie... Schoolgids Nieuwsbrief Website:


Download ppt "Informatieavond groep 3 / 5b september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google