De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 5 2013 - 2014
Welkom! Leerkracht: Elly Monsieurs Leerkracht: Ineke Jongejan (vervanging op woensdag om de andere week)

2 Vakken en methoden Rekenen Wereld in getallen *
Taal en spelling Taal op maat * Begrijpend lezen Nieuwsbegrip* Technisch lezen Estafette* Aardrijkskunde Blauwe planeet * Geschiedenis Brandaan * Natuur en techniek Naut * Schrijven Pennenstreken * Verkeer Klaar … over * Levensbeschouwing Trefwoord * Sociaal Emotionele Ontwikkeling Goed gedaan Creatieve vakken Moet je doen Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs * Gebruik van het digitale schoolbord

3 Handelingsgericht werken
Wij bieden passend onderwijs Werken met groepsplannen Indien nodig een individueel handelingsplan Werken in drie niveaus Verlengde instructie * Basisinstructie ** Verkorte instructie *** Periodieke evaluatie Komende studiedagen worden gebruikt om ons verder te bekwamen

4 Coöperatief leren Wat is coöperatief leren? Waarom coöperatief leren?
Welke werkvormen zijn er zoal?

5 Rekenen Getalbegrip Opbouw van de getallen
Optellen en aftrekken tot 2000 + en – sommen met gebruik van de getallenlijn of rond getal Tafels / Deelsommen Meten, wegen, tijd, geld enz. Ieder kind werkt op z’n eigen niveau.

6 Taal op maat Omvat taal en spelling. Taal: Spreken/luisteren
Woordenschat Taalbeschouwing Stellen (opstel) Spelling: Werken met kaarten per categorie

7 Lezen Technisch lezen  Estafette en AVI leesboeken
- Ieder kind werkt op eigen niveau */**/*** Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip Actuele lessen (klassikaal en/of coöperatief) Woordenschat  Wijs met woorden

8 Zaakvakken Naut: natuur/techniek Brandaan: geschiedenis
De blauwe planeet: aardrijkskunde

9 Levensbeschouwing: TREFWOORD
Methode: Per periode van de Kerst tot en met Pasen Bijbelverhalen en gesprekken hierover Uiteenlopende onderwerpen en thema’s

10 Methode Goed Gedaan SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING

11 Schrijven Pennenstreken: Basisvaardigheden
(letters: hoofdletters, verbindingen, cijfers, netjes schrijven)

12 Creatieve vakken: Moet je doen!
Onze methode “ Moet je doen” omvat: Handvaardigheid Tekenen Dans Drama Muziek

13 Gym Gym van Martin de Waard Op woensdag en donderdag
Douchen is verplicht anders graag even een briefje

14 Boekbespreking & spreekbeurt
Dit jaar doen de kinderen : Eén boekenbeurt Eén spreekbeurt

15 Informatie over de school:
Nieuwswijzer op de website Schoolregels in de schoolgids op de website Aanvraag verlof Rapporten 3 x per jaar Interne begeleiding: Marjolein van Melzen Goede samenwerking is onmisbaar!

16 Mededelingen: Huiswerk:
Oefendictee, samenvatting GS/NA/AK tafels/deeltafels, lezen, hulp bij boekbespreking/spreekbeurt en incidenteel huiswerk in overleg met ouders Sinterklaasfeest Leesouders gezocht! Namen schrijven op alles wat van thuis wordt meegenomen! Luizenzak wordt aangeraden Lestijd begint om 8.45 uur! Buitenspeelgoed TSO op maandag en vrijdag

17 Zijn er nog vragen????


Download ppt "Informatieavond groep"

Verwante presentaties


Ads door Google