De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 7
Welkom

2 Wat komt er vanavond aan de orde
Werken in een combinatieklas Nieuwe taal/spellingsmethode AVI niveaus Engels Zaakvakken Taakwerk Entreetoets Thuis oefenen/huiswerk Jaarplanning Huishoudelijke mededelingen

3 Werken in een combinatieklas
Inrichting van de klas Zelfstandig werken Stoplicht Blokje Verantwoordelijkheid Nakijken eigen werk

4 Nieuwe taal/spelling methode
Taal actief - taal Woordenschat Taal verkennen Spreken en luisteren Schrijven Uitslag taaltoets bepaalt vervolgtraject

5 Nieuwe taal/spelling methode
Taal actief – spelling Aanbieden spellingcategorieën Aanbieden onveranderlijke woorden Werkwoordspelling Uitslag spellingtoets bepaalt vervolgtraject

6 AVI niveaus Nieuwe normering Alle kinderen worden opnieuw getoetst
Midden/eind 3 – groep 3 Midden/eind 4 – groep 4 Midden/eind 5 – groep 5 Midden/eind 6 – groep 6 Midden/eind 7 – groep 7 AVI plus – groep 8 Deze benoemingen kunt u ook vinden op de boeken in de bibliotheek

7 Rekenen De methode wereld in getallen Rekenboek en werkboek
Opbouw van de methode: We toetsen vooruit Kinderen werken aan de uitvalsgebieden Veel ruimte voor verrijking Projecttaken worden klassikaal gedaan Na 4 weken worden de kinderen opnieuw getoetst Computerprogramma Accenten liggen op: lengtematen,oppervlakte inhoud, procenten, breuken, verhoudingstabellen

8 Engels Team on the move Doel van de methode: durven praten over simpele dingen Schriften worden niet op schrijffouten gecorrigeerd

9 Zaakvakken De methode Wijzer door de wereld (Aardrijkskunde)
De methode Een zee van tijd (Geschiedenis) Biologie

10 Taakwerk Groepen 5 t/m 8 Nieuwe vorm Taakwerk op 3 niveaus
Werk voor iedereen = blauw Werk op niveau = groen = geel = oranje Kinderen kijken eigen werk na Juf controleert

11 Entreetoets Doel: we nemen de toets af om te kijken hoe uw kind presteert op de volgende onderdelen: Taal: teksten, begrip ( luisteren en lezen) , leestempo. Rekenen en wiskunde Studievaardigheden: kaarten, schema’s en studieteksten. Deze toets geeft ons een beeld tezamen met het leerlingvolgsysteem, van het niveau waar uw kind in het voortgezet onderwijs terecht zou kunnen komen Rond mei zal de toets worden afgenomen Twee weken van tevoren ontvangt u een ouderbrief De toets zal ongeveer 2 weken in beslag nemen Rond het laatste rapportgesprek bespreken we de uitslag

12 Thuis oefenen/huiswerk
Tafels Lezen Toetsen zaakvakken Huiswerk komt structureel op vrijdag mee, volgende vrijdag weer mee terug Taakwerk niet af – mee naar huis als huiswerk

13 Jaarplanning Schoolfeest Kinderboekenweek 3 t/m 13 oktober
Boekbespreking Sinterklaas Kerstviering Spreekbeurten Flessenactie Verkeersexamen Themaweek Verjaardag leerkrachten Schoolreis Musicalavond

14 Huishoudelijke mededelingen
Gym Agenda Klassenmoeder Boekenmoeder Schoonmaken klas Maandag 5 november Woensdag 27 februari Maandag13 mei Schoolgids Telefoonnummers

15 Vragen


Download ppt "Informatieavond groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google