De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in….. Er staat koffie voor u klaar!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in….. Er staat koffie voor u klaar!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in….. Er staat koffie voor u klaar!

2 Even voorstellen. Catechese De vakken van groep 7 Kanjertraining Coöperatief leren Huiswerk Zelfstandigheid Vakuren Cito entree toets Afsluiting

3 Even voorstellen.. Barend Schuurman IB Sophie Langereis 7S Judith Does

4 Catechese Jaaropening Trefwoord Bidden Bezoek Moskee Gedenkhoek

5 Methode rekenen. Wereld in Getallen. Gebruik computer Weektaak. Toets.
Differentiatie.

6 Inhoud van rekenen in groep 7.
Breuken Procenten Kommagetallen Metriek stelsel  omrekenen Meetkunde Cijferen 288 : 8 = 80 10X 208 X 128 48 X

7 Taal: Taallessen Stellen - Ontleden - Werkwoorden - Interpunctie
Verdwenen verhaal. Spelling minder van belang.

8 Spelling: Drie weken met 2 dictees. Differentiatie.
Structuur in regels. Thuis bloon oefenen. Werkwoordspelling met behulp van een schema.

9

10 Wereldoriëntatie: Geschiedenis: Een zee van tijd
Steden, Ontdekkingsreizen, ontstaan van Nederland, de republiek ect. Biologie: In vogelvlucht Spinnen, Lichaam en sport, water. Aardrijkskunde: Land in zicht. Europa Topografie Per 3 weken ander vakgebied

11 Schrijven: Zwart op Wit.
Methode gaat uit van een duidelijk leesbaar handschrift. Wel aan elkaar, maar gericht op de ontwikkeling van een eigen handschrift. Leert kinderen kritisch kijken naar hun eigen handschrift.

12 Begrijpend lezen: Leesstrategieën. Hoofdzaken onderscheiden.
Omgaan met moeilijke woorden. Verwijswoorden Leren samenvatten. Nieuwsbegrip. Goed gelezen.

13 Verkeer: De verkeerskrant: Zelfstandig.
Klassikale lessen waarin we verschillende verkeerssituaties met elkaar bespreken. Rond het voorjaar praktisch en theoretisch verkeersexamen.

14 Engels: Methode van Hello world. Basis. Nog niet te veel grammatica.
Toetsen: Woordenlijst en luisteroefening. Spelling is belangrijk!

15 Computervaardigheden:
Veilig internet groep 6. PowerPoint cursus in groep 6. Cursus Word in groep 7. Veilig internet.

16 Presentaties: Boekbesprekingen eerste helft van het schooljaar.
Spreekbeurten in het tweede deel van het jaar. PowerPoint of Prezi-presentatie is verplicht. Alle informatie op de website.

17 Werkstuk Begeleid op school en directe feedback.
Doel is het filteren van belangrijke informatie. Het nette werkstuk moet thuis op de computer gemaakt worden.

18 Kanjertraining: De kanjerregels. Zwart/wit/geel en rood.
Je bent geen …pet! Je doet als een …pet! Dag “Jij maakt het verschil”

19 Coöperatief leren: Leren door samen te werken Van elkaar afhankelijk
Kwaliteiten Doorgaande leerlijn. Structuren: Brengt kinderen in gesprek met elkaar. Vaak in spelvorm.

20 Huiswerk: Doel is leren plannen. Op woensdag altijd agenda bij je.
Maakwerk op maandag af. Consequentie als het huiswerk niet af is. Leerwerk voor dinsdag of woensdag. Alles staat op de website. Ons doel is om in de loop van het jaar ook te differentiëren in huiswerk.

21 Zelfstandigheid: Kinderen leren steeds zelfstandiger te werken door:
Zelf leren plannen van werk (o.a. in hoeken en groepen). Zelf (samen) werk nakijken. Zorgen dat je werk afkomt. Lange tijd zelfstandig werken  Regels!

22 Vakuren: Tekenen : Juf Marja Handvaardigheid : Juf Margot
Muziek : Juf Marjolein Gym : Meester Maarten

23 Rapporten 2x per jaar (februari en einde schooljaar)
Begin oktober kindgesprekken. Als u vragen heeft over vorderingen van uw kind, bent u altijd van harte welkom voor een gesprek.

24 CITO Aparte informatieavond. De toets duurt 5 ochtenden.
Eventuele uitloop op ochtend 6. De onderdelen zijn: Taal Rekenen Studievaardigheden

25 Vragen? Per mail: Per telefoon: Persoonlijk:
Alleen voor het maken van afspraken. Per telefoon: Na schooltijd Persoonlijk: Na 15.00uur kunt u altijd binnenlopen. Schoolbrede afspraak is dat wij niet inhoudelijk mailen over de leerlingen.

26 Bedankt voor uw komst en een FIJNE AVOND


Download ppt "Welkom in….. Er staat koffie voor u klaar!."

Verwante presentaties


Ads door Google