De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen van deze avond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen van deze avond"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen van deze avond
Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren LVS en toetsen Wat gaan de kinderen dit jaar leren? en wat gaat er nog meer gebeuren…….?

2 Wie zijn wij? Maandag: meester Freek Moorman Dinsdag t/m vrijdag: juf Annelies Geessink adres: Tot januari: Pabo-stagiaire op dinsdag en 2 stageweken

3 Praktische zaken maandag en donderdag gym – fietsrooster Rooster kennismakingsgesprekken Website Mariaschool – informatiepagina groep 6/7b Inloop: maandag-woensdag-donderdag en vrijdag -adressen

4 Werken in de klas Werken in tafelgroepen of in 2-tallen
Regelmatig wisselen Regels voor zelfstandig werken en voor samenwerken Schoolspullen van school, liever niet van thuis Werk niet af – na school afmaken (max 15 minuten)

5 Kennismakingsgesprekken en spreekuur
Kennismakingsgesprekken vanaf 8 oktober 20 minuten Alle gesprekken voor 1 december Schriftelijke bevestiging Voorafgaand aan gesprek: informatie over uw zoon/dochter op papier zetten. 5x een spreekuur op dinsdagavond Zo nodig: gesprek op afspraak Vrijdag 21 februari: 1e rapport + rapportgesprekken

6 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas Voor de herfstvakantie: sociogram van de Kanjertraining Contact met ouders bij uitval Leerlingvragenlijst van de Kanjertraining Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van pestgedrag – let ook op: digitaal pesten

7 Doel: een goede sfeer in de groep
Kanjertraining Doel: een goede sfeer in de groep Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht 2x per week kanjertraining Vertrouwensoefeningen en rollenspelen Witte-rode-zwarte-gele pet Team Mariaschool is gecertificeerd Met de leerlingen sancties afgesproken bij overtreden van de regels

8 Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking
Coöperatief leren Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking Iedere groep genummerd + iedere leerling een nummer Routines: stopteken –stemvolumes – oogmaatje-schoudermaatje Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek de valse “ – “zoek iemand die”

9 Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk
LVS en toetsen Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk Geeft goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerling Hebben wij onze leerlingen voldoende geleerd? Werken met groepsplannen

10 Data: di 27 mei – woe 28 mei – di 3 juni –woe 4 juni
Entreetoets Alleen voor groep 7 Data: di 27 mei – woe 28 mei – di 3 juni –woe 4 juni Taal, rekenen en studievaardigheden Voorbereiding op eindtoets T.b.v. advies VO Rapportage gesprek

11 Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen?
Groepsplan Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen? Extra instructie – verlengde instructie – geen instructie? Meer uitdaging? Wanneer en wat is er voor nodig? Individueel handelingsplan Als leerkracht meer ondersteuning nodig heeft: Gesprek met IB-er volgens HGW-procedure Zorgteam

12 Wat gaan de kinderen dit jaar leren?
Rekenen: Wereld in getallen Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe deel + rekentaak uit rode deel 3 niveaus: *-**-*** Pluswerkboek en Kien voor de goede rekenaars

13 Taal Nieuwe methode: Taal actief Woordenschat
Veel eigen taalproductie: spreken en schrijven Drie niveaus: *-**-*** Plus-leerlijn Engels in groep 7: Take it easy.

14 Lezen Technisch lezen Veel aandacht voor leespromotie Klasselezen:
Voorlezen door de juf/meester Oefenen op tempo door de hele klas Stillezen – duo-lezen – oefenen met de juf Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek Tip: dagelijks thuis lezen om leestempo en leesniveau te onderhouden

15 Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus Zelfstandig werken Begeleid inoefenen instructiegroep

16 En wat gaat er nog meer gebeuren?
Dagelijks jeugdjournaal kijken Groep 7: kinderpostzegelactie Cultuur: thema film en fotografie Dinsdag 8 oktober: film kijken in de DRU Workshop film/fotografie Finale: filmfestival Groep 6: Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op school Groep 7: Donderdag 10 april theoretisch verkeersexamen (groep 7) Groep 7: 6x naar het technieklokaal Projectweek : week na Pasen Vrijdag 25 april: Koningsspelen


Download ppt "Onderwerpen van deze avond"

Verwante presentaties


Ads door Google