De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

r.k. daltonbasisschool 'De Leer '

Verwante presentaties


Presentatie over: "r.k. daltonbasisschool 'De Leer '"— Transcript van de presentatie:

1 r.k. daltonbasisschool 'De Leer '
Groep 4

2

3

4 Vrije inloop: Van 8.15 tot 8.30. Zelf een activiteit kiezen.
Computer: alleen programma’s van de weektaak. Ouders kunnen een kijkje in de klas nemen en het werk van hun kind bekijken. (Wel op tijd de klas verlaten)

5 Gebonden inloop: Van 8.30 tot 9.00
Leerlingen werken zelfstandig aan de dagtaak en/of weektaak. Leerkracht begeleidt leerlingen met handelingsplan of –alternatief. In die tijd mag juf niet gestoord worden en moeten ze elkaar hulp bieden.

6

7 Dagtaak: Planning voor de hele dag zichtbaar, waar een xje voor staat niet mee beginnen. Aan eind van dag niet af? Dan de volgende dag afmaken! Afspraak : eerst de dagtaak afmaken voordat je met de weektaak begint. Weektaak: Rekenen, taal, spelling, en begrijpend lezen, lezen, expressie. Eerst de verwerking afmaken voordat je met het keuzewerk begint. Kieskast.

8

9 klassenorganisatie Gebruik blokje Kleurenhart Instructieronde
Zelf nakijken van rekenwerk. Verschillende samenwerkvormen: praatkaartjes, binnen-buitenkring, enz.

10 ICT Digitaal bord . Computers in de klas. Om te schrijven.
Alle werkboeken zijn gescand. Schooltv. Schooltv-beeldbank; korte filmpjes die aansluiten bij de les. Computers in de klas. Taal, spelling, rekenen, educatieve spelletjes.

11

12 Lezen: begin AVI E3 beheersing, eind groep 4: AVI E4 beheersing.
Technisch lezen: Ralfi, duolezen, flitsen Begrijpend lezen: Goed Gelezen (boek- en bak-les) Vrij lezen: leesboek, Boekverslag , boekenkring Boeken van de bibliotheek Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

13 Rekenen: Afwisseling tussen instructie en verwerking, in gele en blauwe boek. Over het tiental heen,tot 100, klokkijken met hele-, halve uren, kwartieren, minuten. Leessommen, (redactiesommen), tafels 1 t/m 5 en 10. Differentiatie door Maatwerk, minimale stof en compacteringsprogramma.

14

15 Taal: Woordenschat Stellen Samenwerkopdrachten
*opdrachten voor kinderen die meer aan kunnen. Differentiatie door Maatschrift.

16

17 Spelling: Elke week 2 woordpakketten, na 2 weken volgt er een herhalingsweek van de 4 voorgaande pakketten. Leerlingen krijgen steeds een blad met woordpakketten mee, dit kan geoefend worden.

18 Schrijven: Onze schrijfmethode: novoscript 2 schrijflessen per week
Groep 4 : alleen met potlood Aan elkaar schrijven

19

20 Zaakvakken: Wereldorienterende vakken:
Meander, een voorloper van aardrijkskunde Natuur Verkeer Techniek / in kieskast en middagen.

21

22 Trefwoord: Expressie:
Levensbeschouwelijke methode m.b.v. een kalender. Expressie: Gezamenlijk: Handvaardigheid, tekenen, muziek, dans/drama Kan ook op de weektaak staan.

23

24

25 Bewegingsonderwijs: Gym: elke donderdag van tot uur, verplicht douchen, Bios-project, spel. Zwemmen: vanaf 18oC. Op dinsdag van tot uur. Afspraak op school: gymkleding vergeten, dan op school blijven om extra werk te maken.

26 Enkele mededelingen: Afspraak met leerkracht graag na schooltijd.
Contactouder voor dit jaar: Aimée v. Basten Batenburg. Gebruik van fruit tijdens de kleine pauze. Weekbeurt.

27

28

29

30


Download ppt "r.k. daltonbasisschool 'De Leer '"

Verwante presentaties


Ads door Google