De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4/5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4/5"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4/5

2 Welkom bij ons in de groep
Doel:aan het eind van de avond weet u meer over de gang van zaken in groep 4/5 Voorstelrondje Voorstellen klassenouder (s) Eerste indruk van de groep Biebouder Communie groep 4 Lijst controleren

3 Dagprogramma:

4 Wat doen we op dinsdag? Groep 4 vloeiend en vlot: blz.
rekenen: week les spelling: week les pauze fruit eten/voorlezen spelling afmaken schrijven: blz. technisch lezen: les  vrij lezen taalactiviteiten: dag 2: tekenen/handvaardigheid

5 Wat doen we op dinsdag? Groep 5 vrij lezen rekenen: week les
schrijven:blz.  pauze  fruit eten/ voorlezen begr.lezen ABCDE Ik begrijp spelling: week les weektaak vloeiend en vlot: blz. taal: week dag 1 aardrijkskunde: thema les muziek

6 Begin van de dag: Voor groep 4: 4x in de week starten we met vloeiend en vlot: 15 min. Groep 5 gaat dan vrij lezen ‘s Middags is het andersom: groep 5: 4 x vloeiend en vlot: 15 min. Groep 4: vrij lezen

7 Rekenen Nieuwe methode:WIG Automatiseren Instructie hele groep
Verlengde instructie of weektaak Er wordt gewerkt in 3 niveaus

8 Spelling In de eerste les : aanbieden nieuwe categorie en dictee
Tweede les: Of verlengde instructie, of zelfstandig aan het werk met de categorie van de eerste les. luisterwoorden: kip regelwoorden: a/aa, k/kk weetwoorden: ei/ij

9 Schrijven Methodisch leren schrijven Pengreep Zithouding
Werkverzorging: al het andere schrijfwerk

10 Technisch lezen Werken in 3 niveaus:
Groep geel: risicolezer: volgt alle instructie Groep groen: methodevolger: volgt gedeeltelijke instructie Groep blauw: snellere lezer: werkt zelfstandig in de Estafetteloper Veel kilometers maken!!

11 Begrijpend lezen Kinderen leren actief lezen:
wat doe ik voor, tijdens en na het lezen om een tekst goed te begrijpen? Eerste les :Leeshuis klassikale instructie Tweede les: ABCDE … ik begrijp het: groep groen en geel. Groep blauw: leeskaarten

12 Taal Taaljournaal: naast klassikale lessen ook eigen keuze werk in activiteitenboek We besteden veel aandacht aan woordenschat Thuis veel lezen!!

13 Woordenschat Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat ze de woorden horen en zelf gaan gebruiken. Hierbij is de rol van de volwassenen om hen heen heel belangrijk. Wat kunt u doen? benoem veel woorden lees veel voor bekijk platenboeken leg veel woorden uit laat kinderen veel lezen zing liedjes kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en klokhuis speel informatieve spelletjes op de computer of tablet

14 Woordenschat Hoe kunt u dat doen?
Vraag wat een woord betekent. (En vraag niet: “Ken je dit woord?” Een kind zal dan al snel ja zeggen..) Vraag je kind of hij dit woord al eens eerder heeft gehoord. Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens tegenkomt. Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen..’ Weet je nog dat we in een boekje lazen over.., hier zie je een …’ Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere schoolontwikkeling van een kind. Door het kennen van veel woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken. Woordenschat is de basis!

15 Zaakvakken Nieuwe methode: Argus Clou Geschiedenis Aardrijkskunde
Natuur en techniek

16 Vreedzame school Kapstokregels:
We zorgen er voor dat het in en om de school veilig is voor iedereen Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar Geef iedereen de mogelijkheid om te leren We gaan zorgvuldig met elkaars spullen en de spullen van de school om We zorgen er voor dat onze school er netjes en verzorgd uitziet Conflicten, we lossen ze op.

17 Tekenen Handvaardigheid Drama Muziek
Creatieve vakken Tekenen Handvaardigheid Drama Muziek

18 Gym Maandag spelles, donderdag toestellenles ( studenten)
Douchen: niet verplicht, maar wel aanbevolen! Graag een briefje wanneer uw kind niet mee kan gymmen. Geen sieraden!

19 Boekbesprekingen / Spreekbeurten
Een keer in het jaar houden de kinderen een boekbespreking over een zelfgekozen boek. Spreekbeurten: Eén keer per jaar alleen een spreekbeurt – een tweede mag met iemand samen

20 Algemeen -Gesprekje over weekend -Helpers (en andere klusjes)
-Eten en drinken: niet teveel -Verjaardagen (liever geen kauwgum) -Schooltelevisie -Verschillende excursies en voorstellingen -Computergebruik: spelling, rekenen, internet -Luizen: na iedere vakantie wordt er gecontroleerd -Huiswerk na overleg

21 Onze eigen website Hier kunt u belangrijke informatie van onze groep vinden We geven hier ook aan met welke onderdelen van de lessen we bezig zijn.

22 Zijn er nog vragen? Wij hopen er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken! Leerkrachten groep 4 en 5


Download ppt "Informatieavond groep 4/5"

Verwante presentaties


Ads door Google