De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bij juf Ineke en juf Caroline

Verwante presentaties


Presentatie over: "bij juf Ineke en juf Caroline"— Transcript van de presentatie:

1 bij juf Ineke en juf Caroline
Welkom in groep 5 bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept groep 5

2 Regels in groep 5 We zijn eerlijk Iedereen hoort erbij
We helpen elkaar We doen elkaar geen pijn We houden rekening met elkaar info-avond sept groep 5

3 Methode: Taal in beeld van uitgeverij Zwijsen
info-avond sept groep 5

4 4 belangrijke onderdelen.
Woordenschat. Spreken en luisteren. Schrijven/stellen. Taalbeschouwing. info-avond sept groep 5

5 Woordenschat Komt bij alle vakken aan bod:
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, lezen, …. Bij taal: Rondom het taal thema worden er nieuwe woorden aangeboden Kinderen leren van en met elkaar door naar aanverwante woorden te zoeken. Goede programma’s op tv ter verrijking van de woordenschat zijn “Het klokhuis” en het Jeugdjournaal. info-avond sept groep 5

6 Schrijven Het “beoordelen” van teksten: wie schrijft het en voor wie.
Het zelf schrijven van weetteksten, verhalen, ansichtkaarten, tekstballonnen bij plaatjes. info-avond sept groep 5

7 Spreken en luisteren Een mening leren geven Vragen stellen
Reageren op anderen Verslag uitbrengen De leerlingen leren hun zegje te doen… Maar...ook tegen wie ze hun zegje doen info-avond sept groep 5

8 Verwerkingsmanieren Op de computer kunnen de kinderen woordenschat oefenen. Er wordt groepsgewijs, in tweetallen, en individueel gewerkt. Na uitleg komt er een gedeelte op de weektaak. info-avond sept groep 5

9 En thuis… Denk aan de programma’s waarin goede taal voorkomt en die een verrijking bieden voor de woordenschat..Klokhuis en Jeugdjournaal. Het gebruik van spreekwoorden… info-avond sept groep 5

10 lezen Lezen Begrijpend lezen: Technisch lezen: nieuwsbegrip estafette
info-avond sept groep 5

11 Technisch lezen info-avond sept groep 5

12 Estafette Lezen is erg belangrijk:
We willen van kinderen vlotte lezers maken. Aan het einde van groep 5: avi E5 beheerst 4 dagen in de week van uur We lezen in 3 groepen: Kinderen die vlot lezen Kinderen die op niveau zitten Kinderen voor wie lezen moeilijk is. info-avond sept groep 5

13 Hoe wordt er geoefend Woordlezen: met specifieke moeilijkheden
Zinslezen Veel herhaling Met werkboeken, vloeiend en vlot boekjes Leesboeken Nogmaals: we willen van ieder kind een vlotte lezer maken We willen dat kinderen lezen leuk gaan/blijven vinden info-avond sept groep 5

14 Hoe zit het met de avi’s….
We werken alleen nog met de nieuwe avi- normering 2 keer per jaar: Avi M5 (januari/februari) en E5 (juni) Beheerst, instructie of frustratie-niveau info-avond sept groep 5

15 Begrijpend lezen. We werken met nieuwsbegrip.
Iedere week een tekst uit het nieuws van de week ervoor. Ook hier aandacht voor woordenschat. info-avond sept groep 5

16 Rekenen Oriëntatie op de getallen t/m 1000
Optellen en aftrekken t/m 1000 Optellen en aftrekken t/m 100 (herhalen, verdere inoefening en automatiseren) Vermenigvuldigen en delen Geld Tijd Meten info-avond sept groep 5

17 Thuis rekenen? * Tafels automatiseren
* Sommen tot 20 en 100 automatiseren, bv. dmv spelletjes: yahtzee, ganzenbord, rummicub etc. * Klokkijken: analoog en digitaal info-avond sept groep 5

18 Spelling Klankwoorden: bijv. aai/ooi
Regelwoorden: d/t, open en gesloten lettergreep Weetwoorden: ei/ij, f/v, s/z Bijna dagelijks oefenen we met een dicteetje. De open- en gesloten lettergreep is de meest belangrijke; Lakken of laken….bommen of bomen… Vanaf blok 2 woorden van de week mee naar huis voor extra oefening info-avond sept groep 5

19 Zaakvakken info-avond sept groep 5

20 Natuur en techniek 4 thema’s 2 natuurthema’s 2 techniekthema’s Thematisch werken kennisgericht Projecten praktijkgericht info-avond sept groep 5

21 Jouw zintuigen: de leerlingen leren over de functie van de zintuigen
Thema’s: Leven: de leerlingen leren dat mensen, planten en dieren allemaal op hun eigen manier aan hun voedsel komen Omgeving: de kinderen leren hoe electriciteit werkt en waar de energie hiervoor vandaan komt Jouw zintuigen: de leerlingen leren over de functie van de zintuigen Techniek om je heen: de kinderen leren hoe constructies sterk gemaakt kunnen worden. (bijvoorbeeld bruggen bouwen) info-avond sept groep 5

22 Opbouw Natuniek 4 thema-lessen Toetsles 3 projectlessen
info-avond sept groep 5

23 Leerlingen volgen de trek van de mens door de geschiedenis
Realistisch beeld van de geschiedenis door deze zelf te beleven Taakgroepen Werken in groepjes, tweetallen of individueel info-avond sept groep 5

24 Concrete onderwerpen: Waterhuishouding Boodschappen doen
Wegen onder en boven de grond Echte natuur en aangelegde natuur Start kaartvaardigheid, verkennen van de provincies en hoofdsteden info-avond sept groep 5

25 Wij zoeken…. 2 klassenouders
1 bieb-ouder: maandag – uur, ongeveer iedere 4 weken Wie kan en wil een bijdrage leveren bij projectlessen van natuniek bv. over elektriciteit, zintuigen, constructies…. info-avond sept groep 5

26 Vragen? ? ? ? ? ? ? ? info-avond sept groep 5

27 Einde info-avond sept groep 5


Download ppt "bij juf Ineke en juf Caroline"

Verwante presentaties


Ads door Google