De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 5"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 5
Welkom Informatieavond Groep 5

2 Juffen Magda Nootenboom Jennifer Tieleman

3 Wat gaan we allemaal doen?
Vakgebieden Belangrijkste kenmerken Huiswerk Schoolbenodigdheden Overige zaken groep 5

4 Computer Iedere dag een ander vakgebied

5 Godsdienst Maandag: kringgesprek Zingen
2 à 3 maal per week een Bijbelverhaal

6 Rekenen Wereld in getallen Per dag een halve taak
Woensdag: projecttaak Groepsplan

7

8

9 Leerstof bij rekenen Projecttaken: meten, inhoud, gewicht, tijd, pijlentaal, kansberekening, klokkijken (ook de digitale tijden) Andere lessen: hoofdrekenen en handig rekenen tafelsommen(!) getalbegrip tot optellen en aftrekken tot 100 – later tot 1000 delen (met rest)

10 Taalonderdelen Taal in beeld Spelling in beeld Lezen in beeld
Estafette lezen

11 Taal in beeld 4 lessen per week Woordenschat (PC) Spreken, luisteren
Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw) Schrijven Na elk blok volgt een toets Herhalingstaken & verrijkingstaken

12 Spelling in beeld 2 lessen per week Klankstrategie Regelstrategie
Weetstrategie Opzoekstrategie Regels per blok via schoolbericht

13 Lezen in beeld 1 les per week
Begrijpend lezen: vaardigheden en strategieën Informatie verwerven: informatie opzoeken

14 Estafette Technisch lezen
Leestekens, moeilijke letters, combineren van bepaalde woorden tot woordgroepen, op toon lezen enz. 3 niveaus (estafetteloper) Dagelijks stillezen Klassenbibliotheek Zwakkere lezers: leeswegboekjes en RT

15 Toetsing bij taalonderdelen
Methodetoetsen Cito toets voor spelling Cito toets voor begrijpend lezen Cito toets voor leestempo en leestechniek AVI-toetsen (M5/ E5)

16 Schrijven Herhalen en automatiseren van Schrijfhouding Hoofdletters
Verbindingen Schrijfhouding

17 Engels - groepsleerkracht Backpack Gold 1 uur in de week - Miss Magda
Werkboek Leerlingenboek E - books 1 uur in de week - Miss Magda - groepsleerkracht

18 Aardrijkskunde Geobas: 2 onderdelen Boek met werkboek
Plattegronden, kaarten, kaart van Nederland, legenda Agrarisch grondgebruik van Nederland Topografie Topo-werkboek Topografie van Nederland Werken met de atlas

19 Aardrijkskunde 3 basislessen per blok 1 topografieles per blok
4 pijlers Aarde en landschappen Landbouw Industrie Dienstverlening

20 Geschiedenis Wijzer door de tijd 3 lessen per blok + samenvatting
Leerlingenboek werkboek 3 lessen per blok + samenvatting

21 Natuur/biologie Methode Wijzer door natuur en techniek Zee/ strand
Elektriciteit Voeding Energie Insecten Nieuws uit de natuur

22 Sociale vaardigheden kinderen en hun sociale talenten
verschillende onderwerpen aardig zijn ervaringen delen opkomen voor jezelf etc. rollenspel

23 Crea/tekenen

24 Muziek ‘Moet je doen’ ‘Eigen-wijs’ luisteren naar muziek
herkennen van ritmes herkennen van muziekinstrumenten bewegen op muziek ‘Eigen-wijs’

25 Verkeer ‘Klaar over’ werkboek met vragen en opdrachten
aandacht voor het sociale aspect voetgangers en fietsers

26 Gymnastiek Vrijdagochtend in De Driesprong
10.00 uur vertrekken vanaf school gymkleding verplicht

27 Verrijking ‘Slimme kast’ en plusmappen
Samen met ouders en IB-er (Dian) Plusklas (de Raket) op Het Kompas 1e halfjaar 12 kinderen uit gr. 6, 7, 8 van alle scholen binnen PCPOBR 2e halfjaar 12 kinderen uit gr. 5, 6, 7 van alle scholen binnen PCPOBR

28 BZL (begeleid zelfstandig leren)
Weektaak: vakken die de kinderen zelfstandig kunnen doen (na instructie) Planning op maandag BZL Dobbelsteen

29 Voorbeeld Weektaak

30 Huiswerk Spellingsregels per blok

31 Schoolbenodigdheden Multomap: Gymspullen 23 ringen Tabbladen
Insteekhoesjes Gymspullen

32 Overige Lijst met de was Klassenouder
Overblijfouders (Corrie v/d Vrie) Excursie 12/10 (10.30 uur uur) Telefoonnummers

33 Zijn er nog vragen ???


Download ppt "Informatieavond Groep 5"

Verwante presentaties


Ads door Google